Potoky 267,
760 01  Zlín
Zobrazit na mapě

telefonní kontakt naleznete u jednotlivých zaměstnanců NPI Zlín

 
Ing. Aleš Skopalík, Ph.D.
Vedoucí krajského pracoviště NPI ve Zlíně
Mgr. Josef Slovák
Zástupce vedoucího krajského pracoviště,
Expert KA 05 Metodické kabinety
Kateřina Mazalová
Metodik pro vzdělávání,
Asistentka pracoviště
Mgr. Zdeněk Duša
Metodik pro vzdělávání,
Koordinátor "Děti/žáci-cizinci",
Projektový manažer studia "Ředitel manažer"
Mgr. Blanka Holešová
Metodik pro vzdělávání,
Hlavní garant CISKOM,
Odborný pracovník pro oblast DŽC
Mgr. Eva Klimecká, Ph.D.
Koordinátor podpory nadání
René Mahdal
Správce a technik pracoviště
Ing. Lukáš Slovák
Konzultant v projektu P-AP, koordinátor revizí RVP ZV - oblast ICT

Evropské projekty

Podpora rovných příležitostí (NPO 3.2 PROP)

1 kontakt
Mgr. Barbora Ressová
Krajský konzultant v projektu NPO 3.2 - PROP

Podpora škol v kontextu digitalizace (NPO 3.1 DIGI)

3 kontakty
Ing. Lukáš Slovák
Koordinátor revizí RVP ZV - oblast ICT, konzultant v projektu P-AP
Ing. Jaromír Světlík
Krajský ICT metodik
Jan Wagner
IT Guru, IT správce pracoviště

Podpora kurikulární práce škol (Kurikulum)

5 kontaktů
Bc. Šárka Bařáková
Administrativní pracovník
Radoslava Chromcová
Administrativní pracovník - Zlín
Mgr. Marcela Chvátalová
Garant území ve Zlínském kraji – Kroměříž, Uherské Hradiště
Mgr. Josef Slovák
Expert KA 05 Metodické kabinety,
zástupce vedoucího krajského pracoviště
Ing. Radovan Výsmek
Garant území ve Zlínském kraji – Vsetín, Zlín