Winstona Churchilla 1348/6,
400 01  Ústí nad Labem
Zobrazit na mapě

475 211 255

 
Mgr. Lenka Burganová
Vedoucí krajského pracoviště
Danuše Martinů
Asistentka
Bc. Bohdana Flanderková
Garant pro Studium pedagogiky, krajský koordinátor RP-děti/ žáci-cizinci
Miloš Jíra
Správa budovy
Ing. David Kadlec
Koordinátor krajské sítě podpory nadání
Mgr. Kateřina Salavová
Garant aktivity Ciskom
Petr Soukal
Krajský garant aktivity CISKOM
Ing. Lukáš Vaníček
Zástupce vedoucí krajského pracoviště, Garant pro Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, Metodik pro revize v oblasti ICT
Mgr. Jana Veltruská
Krajská koordinátorka – děti/žáci-cizinci – UA

Evropské projekty

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

4 kontakty
Mgr. Lucie Melechovská
Odborný krajský metodik projektu SYPO
Ing. Karel Filas
Krajský ICT metodik SYPO
Bc. Tereza Košťálová
Krajský koordinátor projektu SYPO Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Pavel Mlýnek
Krajský koordinátor projektu SYPO

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

2 kontakty
Veronika Bartková
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Tereza Kročilová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling

Podpora rovných příležitostí (PROP)

11 kontaktů
Mgr. Pavla Beránková
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Bc. Michaela Červíčková, DiS.
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Bc. David Filip, DiS.
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Miloš Hrubý
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Bc. Adéla Kaslová
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Ondřej Marek
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Bc. Diana Roubová
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Veronika Šebestová
NPO 3.2
Mgr. Světla Veselá Nová, DiS.
Regionální koordinátor v projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Kristýna Volfová
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí

Metodická podpora akčního plánování (P-AP)

2 kontakty
Ing. Jana Davidová
Konzultant MAP II
Ing. Vladěna Zingová
Konzultant v projektu P-AP

Podpora škol v kontextu digitalizace (NPO 3.1.)

2 kontakty
Tomáš Bazalík
IT Guru
Ing. Lukáš Vaníček
Krajský koordinátor