Winstona Churchilla 1348/6,
400 01  Ústí nad Labem
Zobrazit na mapě

770 171 676

 
Mgr. Lenka Burganová
Vedoucí krajského pracoviště, garant projektu kompas
Ing. Lukáš Vaníček
Zástupce vedoucí krajského pracoviště,
Garant pro Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení a DVPP pro ZŠ a SŠ,
Metodik pro revize v oblasti ICT a studia k výkonu specializačních činností - koordinace v oblasti ICT
Jarmila Živná
Asistentka
Ing. Karel Filas
Krajský ICT metodik
Bc. Bohdana Flanderková
Garant pro Studium pedagogiky a DVPP pro MŠ a 1. st. ZŠ, krajský koordinátor RP-děti/ žáci-cizinci
Ing. David Kadlec
Koordinátor krajské sítě podpory nadání
Mgr. Irena Koťátková
Krajský koordinátor
Projekt UNICEF Ukrajina
Ing. Tomáš Mikulenka
Správa IT
Petr Soukal
Krajský garant aktivity CISKOM

Evropské projekty

Podpora rovných příležitostí (NPO 3.2 PROP)

12 kontaktů
Mgr. Pavla Beránková
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Bc. Michaela Červíčková, DiS.
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Bc. David Filip, DiS.
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Miloš Hrubý
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Bc. Adéla Kaslová
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Michaela Křapková
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Ondřej Marek
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Veronika Šebestová
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Jana Veltruská
Krajská konzultantka NPO 3.2 Podpora rovných příležitostí
Mgr. Světla Veselá Nová, DiS.
Regionální koordinátor v projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Kristýna Volfová
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí

Podpora škol v kontextu digitalizace (NPO 3.1 DIGI)

2 kontakty
Tomáš Bazalík
IT Guru
Ing. Lukáš Vaníček
Krajský koordinátor

Podpora kurikulární práce škol (Kurikulum)

4 kontakty
Tereza Laliková
Administrativní pracovnice
Mgr. Lucie Melechovská
Garant území v Ústeckém kraji – Teplice, Most, Ústí nad Labem
Mgr. Pavel Mlýnek
Garant území v Ústeckém kraji – Děčín, Litoměřice
Mgr. Dagmar Nix
Garant území v Ústeckém kraji – Chomutov, Louny