Čermákova 18,
301 00  Plzeň
Zobrazit na mapě

377 473 605

 
Mgr. Pavla Chocholová
Vedoucí krajského pracoviště Plzeň, Konzultantka akčního plánování v projektu P-AP (metodická podpora pro KAP, SŠ, VOŠ)
Mgr. Helena Marie Adjal
Krajská koordinátorka podpory nadání
RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
Garantka podpory nadání
Ludvík Drápela
Správce budovy
Mgr. Bc. Petra Duspívová Hlávková
Zástupkyně vedoucí krajského pracoviště, Metodička pro vzdělávání, Krajská koordinátorka SYPO
Mgr. Magdaléna Forejt Pincová
Metodička DVPP
Mgr. et Mgr. Monika Holečková
Metodička pro vzdělávání, Krajská konzultantka v projektu Podpora rovných příležitostí
Martin Pecka
IT GURU, Správce IT
Vojtěch Rojík
Metodik pro vzdělávání
Mgr. Miroslava Sklenářová
Krajská koordinátorka podpory oblasti děti/žáci-cizinci, Odborná krajská metodička SYPO
Mgr. Radka Štruncová
Metodička pro vzdělávání, Konzultantka a metodička akčního plánování v projektu P-AP (metodická podpora MAP)
Mgr. Jarmila Záhoříková
Krajská garantka CISKOM, Garantka Revizí RVP ZV

Evropské projekty

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

4 kontakty
Mgr. Bc. Petra Duspívová Hlávková
Krajská koordinátorka SYPO, Zástupkyně vedoucí krajského pracoviště, Metodička pro vzdělávání
Ing. Karel Rejthar
Krajský ICT metodik SYPO
Mgr. Pavla Sýkorová
Krajská ICT metodička SYPO
Mgr. Miroslava Sklenářová
Odborná krajská metodička SYPO Krajská koordinátorka podpory oblasti děti/žáci-cizinci

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

2 kontakty
Jindřich Jindřich
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Veronika Menčíková
Krajská koordinátorka projektu UpSkilling

Podpora rovných příležitostí (PROP)

1 kontakt
Mgr. et Mgr. Monika Holečková
Krajská konzultantka v projektu Podpora rovných příležitostí, Metodička pro vzdělávání

Metodická podpora akčního plánování (P-AP)

3 kontakty
Mgr. Pavla Chocholová
Konzultantka akčního plánování v projektu P-AP (metodická podpora pro KAP, SŠ, VOŠ)
Mgr. Lucie Holacká
Konzultantka akčního plánování v projektu P-AP (šablony - projekty zjednodušeného financování)
Mgr. Radka Štruncová
Konzultantka a metodička akčního plánování v projektu P-AP (metodická podpora MAP), Metodička pro vzdělávání

Podpora škol v kontextu digitalizace (NPO 3.1.)

1 kontakt
Mgr. Jarmila Záhoříková
Krajský koordinátor