Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Čermákova 18,

301 00 Plzeň

Telefon: 377 473 608

Fax: 377 473 608

E-mail: plzen@npi.cz

IČ: 45768455

ID: 8pswgy6

Č. ú.: KB 79530011/0100

Krajské pracoviště  Plzeň

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR Plzeň

PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D.
Vedoucí krajského pracoviště, metodička pro vzdělávání, vedoucí Centra podpory IPs SRP
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 731 503 744
Telefon: 377 473 605
E-mail: ladislava.slajchova@npi.cz
Mgr. Jarmila Záhoříková
Krajská garantka CISKOM
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 775 755 023
Telefon: 377 473 607
E-mail: jarmila.zahorikova@npi.cz
RNDr. Zdeňka Chocholoušková, PhD.
Krajská koordinátorka Systému podpory nadání,
metodička DVPP
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 777 487 779
E-mail: zdenka.chocholouskova@npi.cz
Ing. Martina Prnková
Asistentka KP, metodička DVPP
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 775571657
Telefon: 377473605
E-mail: martina.prnkova@npi.cz

Projekty ESIF:

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

Mgr. Monika Holečková
Krajská metodička projektu APIV B
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 773 790 782
Telefon: 377 473 607
E-mail: monika.holeckova@npi.cz
Bc. Lenka Kocumová
Krajská konzultantka APIV B
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 724 176 700
Telefon: 724 176 700
E-mail: lenka.kocumova@npi.cz

Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového (FNV)

Mgr. Jitka Quadratová
Odborný pracovník projektu FNV – CKP Plzeň
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 777 453 739
E-mail: jitka.quadratova@npi.cz

Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)

Mgr. Pavla Chocholová
Odborný garant KAP v krajích projektu P-KAP
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 775 583 517
Telefon: 371 519 141
E-mail: pavla.chocholova@npi.cz

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

Mgr. Radka Štruncová
Odborná poradkyně Centra podpory SRP, Konzultantka MAP II
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 723 358 884
Telefon: 377 473 607
E-mail: radka.struncova@npi.cz
Mgr. Lucie Holacká
Odborná poradkyně CP SRP
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 775 571 657
Telefon: 377 473 606
E-mail: lucie.holacka@npi.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Mgr. Bc. Petra Duspívová Hlávková
Krajská koordinátorka SYPO, metodička DVPP
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 770 199 058
Telefon: 770 199 058
E-mail: petra.hlavkova@npi.cz
Mgr. Miroslava Sklenářová
Odborná krajská metodička SYPO, krajská koordinátorka "RP děti/žáci-cizinci"
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 775 571 656
Telefon: 377 473 608
E-mail: miroslava.sklenarova@npi.cz
Mgr. Pavla Sýkorová
Krajská ICT metodička SYPO
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Telefon: 770190650
E-mail: pavla.sykorova@npi.cz
Ing. Karel Rejthar
Krajský ICT metodik SYPO
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
E-mail: karel.rejthar@npi.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Veronika Menčíková
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
Mobil: 724 076 756
Telefon: 778 474 519
E-mail: veronika.mencikova@npi.cz
Jindřich Jindřich
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Čermákova 18,
301 00 Plzeň
E-mail: jindrich.jindrich@npi.cz