Čermákova 18,
301 00  Plzeň
Zobrazit na mapě

377 473 605

 
Mgr. Pavla Chocholová
Vedoucí krajského pracoviště Plzeň
Petra Pecková
Asistentka
Metodička pro vzdělávání
Mgr. Helena Marie Adjal
Krajská koordinátorka podpory nadání
RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
Garantka podpory nadání
Ludvík Drápela
Správce budovy
Mgr. Bc. Petra Duspívová Hlávková
Zástupkyně vedoucí krajského pracoviště, Garantka území Plzeňský
Mgr. Magdaléna Forejt Pincová
Metodička DVPP, krajská konzultantka v projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. et Mgr. Monika Holečková
Metodička pro vzdělávání,
Krajská konzultantka v projektu Podpora rovných příležitostí
Martin Pecka
IT GURU, Správce IT
Vojtěch Rojík
Metodik pro vzdělávání
Mgr. Miroslava Sklenářová
Krajská koordinátorka podpory oblasti děti/žáci-cizinci, Garantka území Plzeňský
Mgr. Radka Štruncová
Metodička pro vzdělávání
Mgr. Sylvie Vágnerová
Metodička pro vzdělávání
Mgr. Jarmila Záhoříková
Krajská garantka CISKOM, Garantka Revizí RVP ZV, Krajská koordinátorka vzdělávacích aktivit v projektu NPO 3.1 DIGI

Evropské projekty

Podpora rovných příležitostí (NPO 3.2 PROP)

2 kontakty
Mgr. Magdaléna Forejt Pincová
Krajská konzultantka v projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. et Mgr. Monika Holečková
Krajská konzultantka v projektu Podpora rovných příležitostí,
Metodička pro vzdělávání

Podpora škol v kontextu digitalizace (NPO 3.1 DIGI)

4 kontakty
Mgr. Kateřina Huňáčková
Krajská koordinátorka
Martin Pecka
IT GURU, Správce IT
Mgr. Pavla Sýkorová
Krajská ICT metodička
Mgr. Jarmila Záhoříková
Krajská garantka CISKOM, Garantka Revizí RVP ZV, Krajská koordinátorka vzdělávacích aktivit v projektu NPO 3.1 DIGI

Podpora kurikulární práce škol (Kurikulum)

2 kontakty
Mgr. Bc. Petra Duspívová Hlávková
Garant území v Plzeňském kraji – Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany,
Zástupkyně vedoucí krajského pracoviště
Mgr. Miroslava Sklenářová
Garant území v Plzeňském kraji – Plzeň-jih, Tachov, Klatovy, Domažlice, Krajská koordinátorka podpory oblasti děti/žáci-cizinci