Za Pasáží 657,
530 02  Pardubice
Zobrazit na mapě

770 171 677

 
Ing. Radka Heřmánková
Vedoucí krajského pracoviště
Mgr. Simona Petrásová, Ph.D.
Zástupce vedoucího krajského pracoviště, Metodik pro vzdělávání, Regionální garant aktivity CISKOM
Jan Procházka
Asistent
Ing. Veronika Bártová
Metodik pro vzdělávání, NPO 3.1 DIGI - Metodik pro revize v oblasti ICT
Ing. Bc. Jiří Effenberk
Krajský koordinátor podpory Děti/žáci - cizinci
Vladimíra Kopová
Metodik pro vzdělávání, administrativní práce
Mojmír Myšák
Správa a údržba krajského pracoviště a vozového parku
Mgr. Petr Petrás, Ph.D.
Metodik pro vzdělávání
Mgr. Bc. Josef Roušar
Krajský koordinátor péče o nadání
Ing. Jiří Krajíček
IT správce krajského pracoviště

Evropské projekty

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

7 kontaktů
Mgr. Jana Kuchyňková
Odborný krajský metodik projektu SYPO
Ing. Zdeněk Cach
Krajský ICT metodik SYPO
Mgr. Jan Coufal
Krajský ICT metodik SYPO
PhDr. Ing. Milan Bareš
Expert specialista projektu SYPO
Mgr. Bc. Aleš Chejn
Krajský koordinátor projektu SYPO
Mgr. Daniel Janata
Expert specialista projektu SYPO Metodik pro 1. stupeň projektu NPO 3.1
Ing. Andrea Kotoučková
Krajský koordinátor projektu SYPO

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

2 kontakty
Ing. Erika Krátká
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Dagmar Lenková
Krajský koordinátor projektu Upskilling

Metodická podpora akčního plánování (P-AP)

2 kontakty
Ing. Markéta Cejnarová
Konzultant akčního plánování projektu P-AP
Ing. Elena Pešková
Odborný garant AP v Pardubickém kraji

Podpora škol v kontextu digitalizace (NPO 3.1.)

4 kontakty
Ing. Veronika Bártová
Krajský koordinátor
Mgr. Daniel Janata
Metodik pro 1. stupeň projektu NPO 3.1
Hana Petrásová
NPO 3.1 – garant DIGI plováren a kurzů pro rozvoj digitálních kompetencí
David Šelever
IT Guru