Wellnerova 256/25,
779 00  Olomouc
Zobrazit na mapě

 
Mgr. Radek Hanuš, Ph.D.
Vedoucí krajského pracoviště Olomouc,
Odborný garant neformálního a zájmového vzdělávání NPI ČR
Mgr. Jakub Marinov
Zástupce vedoucího KP Olomouc,
Metodik pro vzdělávání
Mgr. Miroslav Dvořák
Krajský ICT metodik
Mgr. et Mgr. Jana Pryclová
Krajská koordinátorka podpory nadání pro Olomoucký kraj
Mgr. Klára Šindelková
Metodika propojování formálního a neformálního vzdělávání
Dagmar Sobotková
Metodik pro vzdělávání
Mgr. Michal Urban
Manažer regionální spolupráce DZS

Evropské projekty

Podpora rovných příležitostí (NPO 3.2 PROP)

4 kontakty
Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D.
Regionální koordinátor v projektu Podpora rovných příležitostí,
krajský koordinátor aktivity Děti/žáci-cizinci
Mgr. Ondřej Buchta
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Veronika Kudrnová
Krajský konzultant v projektu NPO 3.2 PROP
Mgr. Bc. Zuzana Neusarová
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí

Podpora škol v kontextu digitalizace (NPO 3.1 DIGI)

2 kontakty
Zuzana Páťalová, DiS.
Krajský metodik Revize RVP ZV v ICT
Michal Sedláček
IT Guru

Podpora kurikulární práce škol (Kurikulum)

2 kontakty
Mgr. Bc. Michaela Foglová
Garant území v Olomouckém kraji – Prostějov, Přerov
Bc. Dita Ondrejčáková
Garant území v Olomouckém kraji – Olomouc, Šumperk, Jeseník