Wellnerova 256/25,
779 00  Olomouc
Zobrazit na mapě

770 179 466

 
Mgr. Radek Hanuš, Ph.D.
Vedoucí krajského pracoviště Olomouc, Vedoucí tematické oblasti zájmové a neformální vzdělávání
Mgr. Jakub Marinov
Zástupce vedoucího KP Olomouc, Metodik pro vzdělávání
Mgr. Miroslav Dvořák
Krajský ICT metodik
Mgr. Marie Plevová
Konzultant akčního plánování
PhDr. Jiří Pospíšil
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Mgr. Klára Šindelková
Metodika propojování formálního a neformálního vzdělávání
Dagmar Sobotková
Metodik pro vzdělávání, Koordinátor podpory nadání
Petra Švajdová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Mgr. Michal Urban
Manažer regionální spolupráce DZS

Evropské projekty

Podpora rovných příležitostí (PROP)

5 kontaktů
Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D.
Regionální koordinátor v projektu Podpora rovných příležitostí, krajský koordinátor aktivity Děti/žáci-cizinci
Mgr. Ondřej Buchta
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Veronika Kudrnová
Krajský konzultant v projektu NPO 3.2 PROP
Mgr. Jan Matouš-Malbohan
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Bc. Zuzana Neusarová
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí

Podpora škol v kontextu digitalizace (NPO 3.1.)

2 kontakty
Zuzana Páťalová, DiS.
Krajský metodik Revize RVP ZV v ICT
Michal Sedláček
IT Guru

Podpora kurikulární práce škol (Kurikulum)

2 kontakty
Mgr. Bc. Michaela Foglová
Garant území v Olomouckém kraji – Prostějov, Přerov
Bc. Dita Ondrejčáková
Garant území v Olomouckém kraji – Olomouc, Šumperk, Jeseník
Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project