Wellnerova 256/25,
779 00  Olomouc
Zobrazit na mapě

770 179 466

 
Mgr. Radek Hanuš, Ph.D.
Vedoucí krajského pracoviště Olomouc, Vedoucí tematické oblasti zájmové a neformální vzdělávání
Mgr. Jakub Marinov
Zástupce vedoucího KP Olomouc, Metodik pro vzdělávání
Bc. Dita Ondrejčáková
Krajská koordinátorka a asistentka KP Olomouc
Mgr. Daniela Havlíčková
Metodika zájmového vzdělávání, profesní rozvoj zaměstnanců (NSK)
Mgr. Jaroslav Ondráček
Metodika zájmového vzdělávání, profesní rozvoj zaměstnanců
Mgr. Klára Šindelková
Metodika propojování formálního a neformálního vzdělávání
Dagmar Sobotková
Metodik pro vzdělávání, Koordinátor podpory nadání
Mgr. Michal Urban
Manažer regionální spolupráce DZS

Evropské projekty

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

4 kontakty
Ing. Eva Střelecká
Odborný krajský metodik SYPO, regionální garant CISKOM
Mgr. Miroslav Dvořák
Krajský ICT metodik SYPO
Zuzana Páťalová, DiS.
Krajský koordinátor SYPO, Krajský metodik Revize RVP ZV v ICT
Michaela Střelecká
Krajský koordinátor projektu SYPO

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

2 kontakty
PhDr. Jiří Pospíšil
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Petra Švajdová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling

Podpora rovných příležitostí (PROP)

3 kontakty
Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D.
Regionální koordinátor v projektu Podpora rovných příležitostí, krajský koordinátor aktivity Děti/žáci-cizinci
Mgr. Jan Matouš-Malbohan
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Bc. Zuzana Vanysacker
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí

Metodická podpora akčního plánování (P-AP)

2 kontakty
Mgr. Bc. Michaela Foglová
Konzultant akčního plánování projektu P-AP
Mgr. Marie Plevová
Konzultant akčního plánování

Podpora škol v kontextu digitalizace (NPO 3.1.)

3 kontakty
Zuzana Páťalová, DiS.
Krajský koordinátor
Michal Sedláček
IT Guru
Petr Súkeník
IT Guru