Masarykova 801/28,
460 01  Liberec
Zobrazit na mapě

482 360 511

 
Ing. Jana Otavová
Vedoucí pracoviště, vedoucí Centra podpory
Mgr. Petra Karbanová
Zástupce vedoucí pracoviště, krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Dagmar Podrazilová
Asistentka
Mgr. Regina Jonášová
Koordinátor podpory vzdělávání dětí/žáků - cizinců
Mgr. Hana Lipenská
Metodik pro vzdělávání, NPO 3.1
PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.
Koordinátor krajské sítě podpory nadání
Kateřina Šenberková
Děti/žáci cizinci
Mgr. Jaroslav Vyskočil, Ph.D.
Krajský koordinátor

Evropské projekty

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

5 kontaktů
Mgr. Monika Šimonová
Týmový manažer projektu SYPO - KA 05 Kvalita
Mgr. Barbora Čvančarová
Odborný krajský metodik SYPO
Mgr. Aleš Dlouhý
Krajský ICT metodik SYPO
Mgr. Lucie Musilová
Krajský koordinátor projektu SYPO
Ing. Mgr. Věra Štěpánová
Marketingový specialista projektu SYPO

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

2 kontakty
Vladimír Drahoš
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Mgr. Helena Friolová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling

Podpora rovných příležitostí (PROP)

2 kontakty
Mgr. Petra Karbanová
Zástupce vedoucí pracoviště, krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Veronika Knieová
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí

Metodická podpora akčního plánování (P-AP)

2 kontakty
Mgr. Gabriela Samšiňáková
Odborný garant KAP v Libereckém kraji
Jana Štefková
Projekt P-AP

Podpora škol v kontextu digitalizace (NPO 3.1.)

3 kontakty
Lukáš Krejčí
IT Guru
Mgr. Hana Lipenská
Krajský koordinátor
Mgr. Jaroslav Vyskočil, Ph.D.
Metodik pro vzdělávání, NPO 3.1