Západní 1050,
360 01  Karlovy Vary
Zobrazit na mapě

353 585 268

 
Mgr. Martina Bělohlávková
Vedoucí pracoviště
Bc. Martina Krumpolcová
Zástupce vedoucí krajského pracoviště, asistentka, metodik pro vzdělávání, krajský garant Studia pro asistenty pedagoga
Mgr. Blanka Bláhová
Metodik pro vzdělávání, Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Dana Chmelová
Metodik pro vzdělávání, krajský koordinátor Děti/žáci – cizinci, regionální garant Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení
Bc. Daniel Konečný
Metodik pro vzdělávání
Mgr. Petra Vyhlídková
Regionální garant Ciskom
Mgr. Klára Zálupská
Koordinátor krajské sítě podpory nadání

Evropské projekty

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

4 kontakty
Mgr. Josef Tichý
Odborný krajský metodik SYPO
Mgr. Danuše Kubová
Krajský ICT metodik SYPO
Mgr. Milan Šatra
Krajský ICT metodik SYPO
Jana Kabele
Krajský koordinátor projektu SYPO

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

2 kontakty
Miroslava Dolejšová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Mgr. Petra Mlýnková
Krajský koordinátor projektu UpSkilling

Podpora rovných příležitostí (PROP)

3 kontakty
Mgr. Blanka Bláhová, DiS.
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí, metodik pro vzdělávání
Michaela Fraňková, DiS.
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Jan Němeček, DiS.
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí

Metodická podpora akčního plánování (P-AP)

2 kontakty
Mgr. Eva Saligerová
Konzultant v projektu P-AP
Mgr. Hana Střechová
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí Projekt P-AP

Podpora škol v kontextu digitalizace (NPO 3.1.)

2 kontakty
Aleš Pšenička
IT Guru
Martin Vlnas
Krajský koordinátor