Západní 1050,
360 01  Karlovy Vary
Zobrazit na mapě

353 585 268

 
Mgr. Martina Bělohlávková
Vedoucí pracoviště
Bc. Martina Krumpolcová
Zástupce vedoucí krajského pracoviště,
asistentka,
metodik pro vzdělávání,
krajský garant Studia pro asistenty pedagoga
Mgr. Blanka Bláhová
Metodik pro vzdělávání,
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Dana Chmelová
Metodik pro vzdělávání,
krajský koordinátor Děti/žáci – cizinci,
regionální garant Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení,
regionální garant CISKOM
Miroslava Dolejšová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Mgr. Danuše Kubová
Krajský ICT metodik
Mgr. Zuzana Odvody
Koordinátor krajské sítě podpory nadání
Mgr. Milan Šatra
Krajský ICT metodik

Evropské projekty

Podpora rovných příležitostí (NPO 3.2 PROP)

5 kontaktů
Mgr. Blanka Bláhová, DiS.
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí,
metodik pro vzdělávání
Michaela Fraňková, DiS.
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Lucie Holinková
Odborný pracovníky v projektu NPO 3.2 PROP
Jan Němeček, DiS.
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Hana Střechová
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí
Projekt P-AP

Podpora škol v kontextu digitalizace (NPO 3.1 DIGI)

2 kontakty
Jana Kabele
Krajský koordinátor NPO - 3.1 DIGI
Martin Vlnas
Krajský koordinátor

Podpora kurikulární práce škol (Kurikulum)

2 kontakty
Mgr. Martin Plitz, DiS.
Expert KA 06 Otevřené vzdělávací zdroje
Mgr. Eva Saligerová
Garant území v Karlovarském kraji