Luční 460,
500 03  Hradec Králové
Zobrazit na mapě

778 546 754

 
Mgr. Bc. Markéta Palečková
Vedoucí krajského pracoviště,
Koordinátor podpory nadání
Ing. Petra Černá
Zástupkyně vedoucí pracoviště, metodik pro vzdělávání, regionální garant aktivity CISKOM
Adéla Josefová
Asistentka
Jana Řičařová
Asistentka DVPP, metodik pro vzdělávání
Ing. Markéta Cejnarová
Krajský koordinátor projektu Unicef Ukrajina, koordinátor aktivity NPO 3.1 - DIGI
Bc. Andrea Černá
Metodik pro vzdělávání, koordinátor aktivity NPO 3.1 DIGI
Mgr. Hana Černá
Metodik pro vzdělávání,
krajský koordinátor podpory Děti/žáci - cizinci
David Kalivoda
Krajský ICT metodik, krajský koordinátor projektu Unicef Ukrajina

Evropské projekty

Podpora rovných příležitostí (NPO 3.2 PROP)

1 kontakt
Mgr. Jan Kučera
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí

Podpora škol v kontextu digitalizace (NPO 3.1 DIGI)

5 kontaktů
Ing. Markéta Cejnarová
Koordinátor vzdělávacích aktivit
Bc. Andrea Černá
Krajský koordinátor
David Kalivoda
Krajský ICT metodik
Mgr. Ph.D. Václav Maněna
IT Guru
Mgr. Zuzana Sixtová
Krajský koordinátor

Podpora kurikulární práce škol (Kurikulum)

4 kontakty
Mgr. Dagmar El-Hmoudová, Ph.D.
Garant území v Královéhradeckém kraji – Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou
Mgr. Pavel Fejfar
Expert KA 06 Otevřené vzdělávací zdroje
Ing. Andrea Kotoučková
Garant území v Královéhradeckém kraji – Hradec Králové, Jičín
PaedDr. Karel Myška, Ph.D.
Expert KA05 Metodické kabinety