Luční 460,
500 03  Hradec Králové
Zobrazit na mapě

778 546 754

 
Mgr. Bc. Markéta Palečková
Vedoucí krajského pracoviště, Koordinátor podpory nadání
Ing. Petra Černá
Zástupkyně vedoucí pracoviště, metodik pro vzdělávání
Jana Řičařová
Asistentka DVPP, metodik pro vzdělávání
PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Konzultant pro oblast děti, žáci cizinci
Bc. Andrea Černá
Metodik pro vzdělávání, koordinátor aktivity NPO 3.1 DIGI, regionální garant aktivity CISKOM
Mgr. Hana Černá
Metodik pro vzdělávání, krajský koordinátor podpory Děti/žáci - cizinci

Evropské projekty

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

3 kontakty
Mgr. Dagmar El-Hmoudová, Ph.D.
Odborný krajský metodik SYPO
David Kalivoda
Krajský ICT metodik SYPO, Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Mgr. Pavel Fejfar
Metodik specialista v projektu SYPO, KA Podpora

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

2 kontakty
David Kalivoda
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Bc. Tereza Tichá
Krajský koordinátor projektu UpSkilling

Podpora rovných příležitostí (PROP)

1 kontakt
Mgr. Jan Kučera
Krajský konzultant v projektu Podpora rovných příležitostí

Metodická podpora akčního plánování (P-AP)

2 kontakty
Ing. Markéta Cejnarová
Konzultant akčního plánování projektu P-AP
Ing. Elena Pešková
Metodická podpora pro realizační tým KAP a střední školy a VOŠ

Podpora škol v kontextu digitalizace (NPO 3.1.)

3 kontakty
Bc. Andrea Černá
Krajský koordinátor
Mgr. Ph.D. Václav Maněna
IT Guru
Mgr. Zuzana Sixtová
Krajský koordinátor