Prosím kontaktujte své místně příslušné pracoviště, případně využijte vyhledávání podle jména osoby.

Hlinsko 49,

370 01 České Budějovice

Telefon: 387 699 011

Fax: 387 699 027

E-mail: cbudejovice@npi.cz

IČ: 45768455

ID: 8pswgy6

Č. ú.: KB 79530011/0100

Krajské pracoviště  České Budějovice

Kontakty krajské pracoviště NPI ČR České Budějovice

Mgr. Bc. Miloslav Poes
Vedoucí pracoviště,
Hlavní garant specializačního studia Koordinátor ŠVP,
Vedoucí centra podpory projektu SRP
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 775 571 613
Telefon: 387 699 010
E-mail: miloslav.poes@npi.cz
Mgr. Dana Gálová
Metodik pro vzdělávání
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 770 171 671
Telefon: 387 699 023
E-mail: dana.galova@npi.cz
Alena Humlerová
Asistentka
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 773 798 987
Telefon: 387 699 011
E-mail: alena.humlerova@npi.cz
Mgr. Eva Kopúnová
Metodik pro vzdělávání
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 775 571 636
Telefon: 387 699 019
E-mail: eva.kopunova@npi.cz
Mgr. Jana Brožová
Expert specialista v projektu SYPO
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
E-mail: jana.brozova@npi.cz
Ing. Ivana Longinová, DiS.
Koordinátor krajské sítě podpory nadání
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
E-mail: ivana.longinova@npi.cz

Projekty ESIF:

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

Mgr. Lucie Václavovská
Metodik pro vzdělávání,
Konzultant implementace projektu APIV B
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 775 571 637
Telefon: 387 699 017
E-mail: lucie.vaclavovska@npi.cz
Mgr. Edita Nevoralová
Krajský metodik projektu APIV B
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 778 460 937
Telefon: 778 460 937
E-mail: edita.nevoralova@npi.cz

Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)

Ing. Agáta Kočí
Odborný garant KAP v Jihočeském kraji
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 774 743 517
E-mail: agata.koci@npi.cz

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

Ing. Ivana Kozáková
Krajský koordinátor Centra podpory projektu SRP,
Konzultant MAP II Centra podpory projektu SRP
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 773 790 775
Telefon: 387 699 016
E-mail: ivana.kozakova@npi.cz
Bc. Gabriela Švehlová
Odborný poradce Centra podpory projektu SRP
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 770 106 785
Telefon: 387 699 022
E-mail: gabriela.svehlova@npi.cz

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Mgr. Monika Brodská
Týmová manažerka projektu SYPO - KA 08 Začínající učitel
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 778 528 453
Telefon: 387 699 026
E-mail: monika.brodska@npi.cz
Ing. Bc. Michaela Urbancová
Odborný krajský metodik projektu SYPO
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 773 798 978
E-mail: michaela.urbancova@npi.cz
Bc. Eva Vintrová
Metodik pro vzdělávání,
Koordinátorka podpory nadání,
Krajský koordinátor projektu SYPO
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 770 146 257
Telefon: 387 699 029
E-mail: eva.vintrova@npi.cz
Mgr. Filip Jelínek
Krajský ICT metodik SYPO
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
E-mail: filip.jelinek@npi.cz
Mgr. Hana Císařová
Metodik specialista v rámci aktivity ZU v projektu SYPO
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 773 907 004
Telefon: 387 699 023
E-mail: hana.cisarova@npi.cz

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

Mgr. Markéta Drdová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
Mobil: 777 199 665
E-mail: marketa.drdova@npi.cz
Adéla Drdová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Hlinsko 49,
370 01 České Budějovice
E-mail: adela.drdova@npi.cz