Hlinská 49,
370 01  České Budějovice
Zobrazit na mapě

387 699 011

 
Mgr. Edita Nevoralová
Vedoucí krajského pracoviště, referent školství, výchovy a vzdělávání
Petra Hauserová
Asistentka vedoucího krajského pracoviště, krajský koordinátor projektu SYPO
Ing. Iva Bláhová
Metodik pro vzdělávání
Mgr. Jana Brožová
Expert specialista v projektu SYPO
Mgr., Bc. Kateřina Ježková
Krajský koordinátor Děti/žáci cizinci
Ing. Ivana Kozáková
Zástupce vedoucího krajského pracoviště Projektový manažer studia "Ředitel manažer"
Bc. Markéta Kuželková
Krajský koordinátor Děti/žáci cizinci
Bc. Kateřina Machová
Mgr. Marie Najmonová
Supervizní adaptační koordinátor Děti/žáci cizinci
Mgr. Tereza Švehlová
Krajský koordinátor na REVIZI RVP ZV
Mgr. Lucie Václavovská
Metodik pro vzdělávání
doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.
Supervizní adaptační koordinátor Děti/žáci cizinci

Evropské projekty

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

5 kontaktů
Mgr. Monika Brodská
Týmová manažerka projektu SYPO - KA 08 Začínající učitel
Mgr. Petra Martíšková
Odborný krajský metodik projektu SYPO
Mgr. Filip Jelínek
Krajský ICT metodik SYPO
Mgr. Hana Císařová
Metodik specialista v rámci aktivity ZU v projektu SYPO
Bc. Eva Vintrová
Metodik pro vzdělávání, Koordinátorka podpory nadání, Krajský koordinátor projektu SYPO, Krajská garantka CISKOM

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

2 kontakty
Adéla Drdová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Mgr. Markéta Drdová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling

Podpora rovných příležitostí (PROP)

1 kontakt
Mgr. Michaela Robová
Koordinátor krajské sítě podpory nadání

Metodická podpora akčního plánování (P-AP)

1 kontakt
Bc. Gabriela Švehlová
Konzultant AP projektu P-AP, Metodik pro revize ICT

Podpora škol v kontextu digitalizace (NPO 3.1.)

2 kontakty
Bc. Gabriela Švehlová
Krajský koordinátor
Rudolf Vohnout
IT Guru