Senovážné náměstí

Senovážné náměstí 872/25,
110 00  Praha 1
Zobrazit na mapě

222 122 112

Hostivař

Weilova 1271/6,
102 00  Praha 10
Zobrazit na mapě

274 022 111

 

Vedení NPI ČR

9 kontaktů
Mgr. Ivo Jupa
Ředitel
Mgr. Klára Bezděková
Náměstkyně ředitele
Matěj Bacovský
Ředitel odboru Rozvoj a standardizace podpůrných procesů a projektů
Mgr. Matěj Bulant, Ph.D.
Ředitel odboru Kurikulum odborného vzdělávání, kariérového poradenství a dalšího vzdělávání
Mgr. Andrea Cibulková, MBA
Ředitelka odboru Podpora žáků, poradenství a společné vzdělávání
Ing. Pavlína Hutová
Ředitelka odboru Ekonomika a provoz
PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.
Vedoucí samostatného oddělení Digitalizace ve vzdělávání
Mgr. Daniela Pořízková
Vedoucí oddělení Podpora vedení škol
RNDr. Kamil Ubr
Ředitel odboru Kurikulum všeobecného vzdělávání

Kancelář ředitele

7 kontaktů
Mgr. Jan Morávek, MPA
tajemník NPI - vedoucí kanceláře ředitele
Bc. Pavlína Baudyšová
Asistentka
Stanislava Frydrychová
Asistentka
Jitka Žáčkova, DiS.
Asistentka
Štěpánka Žídková
Asistentka
Pavla Topičová
Archiv
Miloslava Votrubová
Archiv
Ing. Jiří Bříza, CsC.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Simona Székelyová, MBA
Interní auditorka

Samostatná oddělení

Oddělení interní komunikace a rozvoj lidí

3 kontakty
Anna Fenclová
Vedoucí oddělení interní komunikace a rozvoj lidí
Bc. Pavlína Baudyšová
Oddělení interní komunikace a rozvoj lidí
Tereza Beránková
Oddělení interní komunikace a rozvoj lidí

Oddělení digitalizace ve vzdělávání

11 kontaktů
PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.
Vedoucí samostatného oddělení Digitalizace ve vzdělávání
Mgr. Josef Dašek
Tajemník DigiKoalice
Ing. Bc. Eva Fanfulová
Odborný pracovník
Mgr. Klára Hránková
Odborný pracovník
Mgr. Martina Majer
Odborný pracovník
Mgr. Klára Pirklová
Odborný pracovník
Mgr. Daniela Růžičková
Odborný pracovník
Mgr. Gabriela Šimková
Odborný pracovník
Bc. et Bc. Zdeněk Smrčka
Odborný pracovník
Mgr. Renáta Trtíková
Pracovník DigiKoalice
Lenka Urbanová
Odborný pracovník

Oddělení podpora vedení škol

8 kontaktů
Mgr. Daniela Pořízková
vedoucí oddělení Podpora vedení škol
Mgr. Zdeněk Duša
Projektový manažer studia Ředitel-Manažer
Mgr. Dagmar Egemová
Asistentka projektové manažerky studia Lídra školy
Ondřej Klímek
Vedoucí týmu lektorů
Ing. Ivana Kozáková
Projektový manažer studia Ředitel-Manažer
Bc. Kristýna Sovinská
Projektová manažerka studia "Lídr školy"
Anežka Tošovská
Administrativa
Mgr. Dana Veselá, Ph.D.
Projektová manažerka Vize systému podpory škol

Oddělení revizní pracoviště

5 kontaktů
Mgr. Lenka Štefanová
Vedoucí Oddělení revizního pracoviště
Mgr. Petr Došek
Odborný pracovník – speciální pedagog
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Odborný pracovník – speciální pedagog
Bc. Radka Malá
Odborný pracovník – sociální pracovník
Mgr. Lenka Nemcová
Odborný pracovník - psycholog

Odbor kurikulum všeobecného vzdělávání

Oddělení předškolní vzdělávání a 1. stupeň

5 kontaktů
Mgr. Hana Splavcová, Ph.D.
Vedoucí tematické oblasti předškolní vzdělávání a první stupeň
Mgr. Jana Chmátalová
Metodika prvního stupně základního vzdělávání, proces akreditace vzdělávacích programů
PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.
Didaktika a metodika prvního stupně základního vzdělávání
Mgr. Nikola Krejčová
Odborný pracovník
Mgr. Andrea Mouchová
Didaktika a metodika předškolního vzdělávání

Oddělení všeobecně vzdělávací předměty

32 kontaktů
PaedDr. Markéta Pastorová
Vedoucí tematické oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů; didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Umění a kultura
Pavel Bednařík
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Umění a kultura - filmová a audiovizuální tvorba
Mgr. Václav Bendl
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Matematika a její aplikace
Jitka Bílková
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Člověk a společnost - Dějepis
Mgr. František Brož
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk
Alexandros Charalambidis
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Umění a kultura - Hudební výchova
Kateřina Čiháková
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Člověk a příroda - Přírodopis/Biologie
RNDr. Josef Herink
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk
Mgr. Jakub Holec, Ph.D.
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Člověk a příroda – přírodopis/ biologie a environmentální vzdělávání
Iva Kirovová
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru člověk a jeho osobnost, kariérové vzdělávání
Mgr. Kateřina Klementová, Ph.D.
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Umění a kultura - divadlo a tanec
PhDr. Olga Kofroňová, Ph.D.
Koncepce a rozvoj kurikula všeobecného a odborného vzdělávání
Veronika Korvasová
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Člověk a příroda – zeměpis/geografie
Mgr. Alice Kourkzi
Garant školního poradenství projektu Podpora rovných příležitostí, Metodika rozvoje nadání ve všeobecném vzdělávání
PhDr. Daniela Kramulová
Organizace metodické podpory
Ing. Jiří Kysela, Ph.D.
Oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů
Ing. Kateřina Lichtenberková
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Člověk a svět práce – podnikavý člověk a jeho kariérový rozvoj
Eva Marádová
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru člověk a jeho osobnost - výchova ke zdraví
Tomáš Marek
Metodický portál RVP.CZ - správa modulu Digiškola
PhDr. Jitka Maříková Tůmová
Obecná témata druhého stupně základního vzdělávání a gymnaziálního vzdělávání; didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Cizí jazyky
Alena Nohavová
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru člověk a jeho osobnost - výchova ke zdraví
Mgr. Alena Nosková
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Člověk a společnost – výchova k občanství; výchova demokratického občana; globální rozvojové vzdělávání
Mgr. Karel Pavlica, Ph.D.
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru člověk a jeho osobnost - osobnostní a sociální výchova
Anna Pospíšilová
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru člověk a jeho osobnost - osobnostní a sociální výchova
Martin Rusek
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Člověk a příroda - Chemie
Mgr. Veronika Sováková
Organizace posudků učebnic a činnosti konzultačního centra; didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Cizí jazyky
Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D.
Koncepce a rozvoj kurikula všeobecného vzdělávání; hodnocení ve vzdělávání
PaedDr. Karel Tomek
Koncepce a rozvoj kurikula všeobecného vzdělávání; profesní rozvoj učitelů
Mgr. Jana Tůma Königsmarková, Ph.D.
Referent školství, výchovy a vzdělávání
Mgr. Lýdie Valešová
Metodika všeobecného vzdělávání; rozvoj učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů; organizace metodické podpory
Petr Vlček
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru člověk a jeho osobnost - tělesná výchova
PhDr. Renata Votavová
Vedoucí oddělení - žáci se SVP, Koncepce a rozvoj kurikula všeobecného a odborného vzdělávání; vyrovnávání handicapů žáků ve vzdělávání

Oddělení zájmové a neformální vzdělávání

3 kontakty
Bc. Monika Doubková
Metodika neformálního a zájmového vzdělávání
Ing. Jana Ševcová
Metodik pro podporu nadání, Metodika a organizace soutěží a přehlídek
PhDr. Michaela Tužilová
Metodika a organizace soutěží a přehlídek

Odbor kurikulum odborného vzdělávání, kariérového poradenství a dalšího vzdělávání

Oddělení odborné vzdělávání

19 kontaktů
Ing. Zorka Husová
Vedoucí oddělení Odborné vzdělávání
Ing. Libuše Burešová
Odborný pracovník
PhDr. Viola Horská
Odborný pracovník
Mgr. Martina Kaňáková
Odborný pracovník, projekt REFERNET, P-KAP
Ing. Bohumil Krajča, MBA, BBA
Odborný pracovník
Ing. Marcela Křemenová
Odborný pracovník
Ing. Jana Malíková
Odborný pracovník
Ing. Martin Malý
Odborný pracovník
PhDr. Helena Marinková, Ph.D.
Vedoucí oddělení Kariérové poradenství a další vzdělávání
RNDr. Jana Motyková
Odborný pracovník
MgA. Martin Mrázek, Ph.D.
Odborný pracovník
Mgr. et Mgr. Jiří Nosek
Odborný pracovník
Ing. Jana Nováčková
Odborný pracovník
Ing. Karel Opočenský, CSc.
Odborný pracovník
Mgr. Irena Palánová
Vedoucí Národního centra Europass ČR sociální partnerství, evropské sítě a projekty
Ing. Petra Škrášková
Odborný pracovník
Ing. Michael Stibůrek, Ph.D.
Odborný pracovník
Mgr. Ondřej Suchý
Odborný pracovník
Mgr. Blanka Vážná
Odborný pracovník

Oddělení kariérové poradenství a další vzdělávání

18 kontaktů
Mgr. Barbora Anfilová Husová
Odborný pracovník
Jiří Biskup
Odborný pracovník, projekty EUROPASS, EQF a REFERNET
Mgr. Jan Brůha
Odborný pracovník
Mgr. Petr Chaluš
Garant vzdělávací oblasti/oboru Člověk, jeho osobnost, zdraví – kariérový rozvoj Koordinace pracovní skupiny pro rozvoj kariérového vzdělávání
Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.
Projekt EQAVET, projekt Euroguidance
Anna Hořejšová
Euroguidance
Ing. Lukáš Hula
Odborný pracovník
Kateřina Plainerová
Asistentka češtiny pro cizince zkouška z češtiny pro trvalý pobyt zkouška občanství
Roman Řehák
Referent školství, výchovy a vzdělávání
Bc. Jana Julie Smetanová
Odborný pracovník
Mgr. Lucie Šnajdrová
PR projektů NPO 3.1. Digi, EUROPASS
Dagmar Svobodová
Odborný pracovník, projekt EUROPASS
Ing. Zděnka Szebestová
Odborný pracovník
Mgr. Richard Veleta, Ph.D.
Manažer tvorby standardů Národní soustavy kvalifikací
Mgr. Aneta Vencovská
Projekty EAAL, ReferNet & Europass
Bc. Karel Weinzettl
Odborný pracovník, Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Gabriela Zemková
Administrativní podpora
Ing. Vladimíra Zezulková
Odborný pracovník

Odbor podpora žáků - poradenství a společné vzdělávání

Oddělení společné vzdělávání

7 kontaktů
PhDr. Renata Votavová
Vedoucí oddělení - žáci se SVP, Koncepce a rozvoj kurikula všeobecného a odborného vzdělávání; vyrovnávání handicapů žáků ve vzdělávání
Veronika Ješátková
Odborný pracovník - třídní management
Mgr. Nikola Krejčová
Odborný pracovník - děti se SVP
Ing. Mgr. Alžběta Kubcová Vitoulová
Ústřední metodička pro vzdělávání
Radim Ošmera
Odborný pracovník - žáci cizinci
Mgr. Halka Smolová Závorová
Ústřední metodička pro vzdělávání
Miroslav Vosmik
Odborný pracovník - asistent pedagoga

Oddělení poradenství

9 kontaktů
Mgr. Martina Brožková
Vedoucí Oddělení Poradenství
Mgr. David Bauer
Odborný pracovník, manažer projektu Podpora profesního rozvoje psychologů a speciálních pedagogů (ŠPP,ŠPZ, školská zařízení pro výkon ÚV, OV a preventivně výchovnou péči) v práci s intervenčními postupy
PhDr. Světlana Durmeková, Ph.D.
Odborný pracovník – psycholog
Mgr. Aleš Hrubý
Odborný pracovník – psycholog; manažer projektu: Podpora profesního rozvoje psychologů a speciálních pedagogů (ŠPP,ŠPZ, školská zařízení pro výkon ÚV, OV a preventivně výchovnou péči) v práci s diagnostickými nástroji​, distribuce, adaptace a vývoj diagno
Mgr. Iva Klugová, Ph.D.
Odborný pracovník - speciální pedagog, vedoucí krajských koordinátorů logopedické péče
PhDr. Petra Novotna, Ph.D.
Odborný pracovník - psycholog
Mgr. et Mgr. Matěj Seifert
Odborný pracovník – psycholog
Mgr. Monika Veselá
Odborný pracovník - speciální pedagog
Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková
Odborný pracovník - speciální pedagog, vedoucí krajských koordinátorů pro osoby s PAS

Odbor rozvoj a standardizace podpůrných procesů a projektů

Oddělení síťování, partnerství a mezinárodní vztahy

5 kontaktů
Mgr. David Macek
Vedoucí krajského pracoviště Brno, Vedoucí oddělení Síťování, partnerství a mezinárodní vztahy
Mgr. Irena Palánová
Vedoucí Národního centra Europass ČR sociální partnerství, evropské sítě a projekty
Mgr. Markéta Beková
Manažerka strategických partnerství
Mgr. Lenka Crouchley
Koordinátorka strategických partnerství
Bc. Martina Weigertová
Koordinátorka mezinárodních aktivit a PR evropských projektů

Oddělení komunikace, marketing a nabídka podpory

23 kontaktů
Jan Štěpánek
Vedoucí oddělení Komunikace, marketing a nabídka podpory
Mgr. Markéta Beková
Manažerka strategických partnerství
Bohumil Dvořák
Audiovizuální produkce
Tomáš Hovorka
Databáze a newsletter
Mgr. Libor Hruška, Ph.D.
Obsahy
Mgr. et Mgr. Jan Klufa
Redakce webů, newsletter, monitoring
Jan Kotek
Digitální projekty
Michal Kříž
Digitální projekty a design služeb
Mgr. Ivo Krobot
Redaktor metodického portálu RVP.CZ
Mgr. Veronika Loosová
Marketing a kampaně
Adam Melničák
Design služeb
BcA. Kateřina Mikulcová
Koordinátor audiovizuální výstupy
Ing. Jitka Olejárová
Události (konference a eventy)
Bc. Katarína Pribylová
Design služeb
Ing. Martina Prnková
Sociální sítě
Bc. Ivana Procházková
Procesy produkce obsahu
Veronika Sotáková
Digitální projekty
Mgr. Lucie Šplíchalová
Vztahy s veřejností
Ondřej Štěpán
Digitální projekty
Petra Svoboda
Podcasty
Pavla Topičová
Referent administrativy
Jan Valášek
Digitální projekty
Ak. arch. Jan Velický
Grafika a design

Oddělení podpora řízení projektů a procesů

8 kontaktů
Mgr. Tereza Halouzková, MBA
Vedoucí projektové kanceláře, odborná garantka projektu P-AP
Ing. Martina Ondrouchová, Ph.D.
Vedoucí oddělení podpora řízení projektů a procesů
Bc. Jolana Čuprová
Referentka projektové kanceláře, projektový manažer junior
Jan Duba
Konzultant
Ing. Irena Fričová
Projektový manažer - senior, Hlavní manažerka projektu NPO 3.1
Bc. Lenka Proksová, DiS.
Referentka projektové kanceláře
Ing. Petr Spousta
Manažer procesů, Sociální partnerství, evropské sítě a projekty, Dějepis+, NPO 3.1 DIGI
Ing. Daniela Zachystalová
Referentka projektové kanceláře

Oddělení integrace pracovišť

1 kontakt
Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová
Vedoucí krajského pracoviště, koordinátor krajských pracovišť ČR, koordinátor krajské sítě podpory nadání

Oddělení šetření, analýzy a výzkum

8 kontaktů
Mgr. Hana Novotná
Vedoucí oddělení Šetření, analýzy a výzkum, analytička projektu NPO 3.1 Digi
Mgr. Gabriela Doležalová
Analytička oddělení Šetření, analýzy a výzkum, analytička projektu NPO 3.1 Digi
Mgr. Tereza Kuzmová
Analytička oddělení Šetření, analýzy a výzkum; analytička projektu NPO 3.1 Digi
Mgr. Kristýna Staňková
Analytička oddělení Šetření, analýzy a výzkum; analytička projektu NPO 3.1 Digi
Ing. Jana Trhlíková
Analytička oddělení Šetření, analýzy a výzkum
Mgr. Kateřina Trnková, Ph. D.
Analytička oddělení šetření, analýz a výzkumu
Mgr. Jiří Vojtěch
Analytik
Mgr. Lucie Zelená
Analytička

Odbor ekonomika a provoz

Oddělení personální agendy

6 kontaktů
Alena Mikešová
Vedoucí Oddělení personálních agend
Ivana Biskupová
Mzdová účetní
Katarína Citronová
Administrace dohod
Vendula Nechvílová
Personalistka
Ing. Jana Peroutková
Mzdová účetní
Tomáš Rajský
Personalista

Oddělení právní agendy

9 kontaktů
Ing. Petra Hrabětová
Zástupce ředitele odboru ekonomického a provozního, pověřena řízením oddělení právních agend
Ing. Jarmila Halouzková
Metodická podpora při tvorbě obchodních smluv
Mgr. Filip Hašek
Veřejné zakázky
Marta Horová
Referent veřejných zakázek a smluvních vztahů
Lara Kainrathova
Administrativní činnost v rámci poptávkových řízení
Ing. Eliška Petrášková, MBA
Referent veřejných zakázek a smluvních vztahů
Jaroslava Slavatová
Referent veřejných zakázek a smluvních vztahů
Andrea Vítková
Specialista veřejných zakázek
Karolína Vlášková
Administrativní činnost v rámci smluvních vztahů

Oddělení ekonomické agendy

17 kontaktů
Lada Havelková
Vedoucí oddělení Ekonomické agendy
Gabriela Blažková
Hlavní účetní
Magdalena Böhmová
Majetková účetní
Bc. Adéla Dubová
Finanční referent
Milena Ďuranová
Účetní
Petra Hísková
Pokladní, správce pracovních cest
Michaela Kainrathová
Správce rozpočtu
Marie Koštálová
Účetní
Petra Marková
Účetní
Martina Mocová
Účetní
Rita Petrová
Účetní
Hana Procházková
Finanční manažer
Klára Sekyrová
Pokladní, fakturantka
Markéta Stojanová
Účetní
Petr Struk
Finanční manažer, správce rozpočtu
Dagmar Tymešová
Účetní
Alena Vítková
Fakturantka

Oddělení správa IT infrastruktury a budov

9 kontaktů
Mgr. Vít Valeš
Vedoucí oddělení Správa IT infrastruktury a budov
Ing. Jaroslav Filip
Referent majetkové správy
Mgr. Jan Ičo, Ph.D.
Koordinátor administrativně technické podpory dotačních řízení
Pavel Krauz
IT správce
Mgr. Radek Maca
Oddělení ICT
Pavla Malíková
Hospodářská správa
Ing. Ondřej Mandík
Koordinátor administrativně technické podpory
Ing. Jiří Müller
Informatik
Ivan Vocilka
Pracovník údržby a autoprovozu

Evropské projekty

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

16 kontaktů
Mgr. Jiří Nekola
Projektový manažer projektu SYPO
Mgr. Petra Šnajdrová
Zástupce hlavního projektového manažera
Lucie Hartlová
Administrátor projektu SYPO
Ing. Andrea Matoušková
Týmová manažerka projektu SYPO – KA Řízení projektu
Ing. Barbora Pavelková
Administrátor projektu SYPO
Mgr. Eva Keclíková
Metodik Specialista
Mgr. Martin Plitz, DiS.
Týmový manažer projektu SYPO - KA 07 Podpora
Petr Štěpánek
Týmový manažer SYPO - KA 09 Veřejnost
Ing. Radoslav Antal
Finanční manažer projektu SYPO
Ing. Dalibor Dráb
Personalista projektu SYPO
Filip Gibiš
Marketingový specialista projektu SYPO
Mgr. Lenka Hadarová
Výzkumný pracovník v projektu SYPO
Mgr. Gabriela Kynclová
Metodik specialista
PaedDr. Karel Myška, Ph.D.
Projekt SYPO, metodik - specialista
Mgr. Šárka Sáblová
Ústřední metodik DVPP, Metodik specialista v projektu SYPO
Mgr. Miroslav Staněk
Metodik specialista projektu SYPO

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

17 kontaktů
RNDr. Miroslav Procházka, CSc.
Hlavní manažer projektu projektu UPSKILLING, Gestor projektu projektu UPSKILLING
Nikola Drábová
Garant KA1
RNDr. Robert Gamba
Garant pro podporu digitálních kompetencí
Mgr. Petra Holečková
National Sampling Manager for PIAAC projektu UPSKILLING
RNDr. Miroslav Kadlec
Metodik pro PK a autorizaci
Mgr. Aleš Křížek
Senior expert pro komunikaci s CS projektu UPSKILLING
Mgr. Michaela Kudrnáčová
IT Coordinator for PIAAC projektu UPSKILLING, National projekt Manager for PIAAC projektu UPSKILLING
Mgr. Pavel Novák
Junior expert pro komunikaci s CS projektu UPSKILLING
Ing. Jan Peška
Garant KA1
Mgr. Kamila Rottová
Krajský koordinátor projektu UpSkilling - Středočeský kraj
Mgr. Světlana Salontay
Hlavní manažer projektu/odborný asistent projektu UPSKILLING
Mgr. Radim Stejskal
Hlavní koordinátor projektu UPSKILLING
Ing. Sabrina Štork Di Maggio
Asistentka projektu UpSkilling
Aliona Sukhotskaya
Upskilling
Bc. Miroslav Vachek
Finanční manažer projektu Upskilling
Ing. Taťána Vencovská
Odborný pracovník
Mgr. Anna Zelinková
IT Coordinator for PIAAC projektu UPSKILLING

Podpora rovných příležitostí (PROP)

21 kontaktů
Mgr. Tomáš Machalík, Ph.D.
Projektový manažer projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Zonna Bařinková
Metodik školního poradenství projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Miroslav Bocan
Garant propojování FNV projektu Podpora rovných příležitostí
PhDr. Kristina Březinová
Expert - PR projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Štěpánka Cifrainová
Asistentka projektového manažera projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Kateřina Gruberová
Metodik v projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Vladislav Günter
Regionální koordinátor projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Gabriela Kermesová
Expert - PR projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Zdeněk Krásný
Manažer KA 01 projektu Podpora rovných příležitostí
Petra Macková
Metodik pro vzdělávání
Mgr. Lucie Macků
Metodik DVPP v projektu Podpora rovných příležitostí
Petra Melecká
Expert - PR projektu Podpora rovných příležitostí
doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Expert - příprava reformy projektu Podpora rovných příležitostí
Eva Nováková
Metodik sociální intervence projektu Podpora rovných příležitostí
Ing. Stanislava Pechová
Finanční manažer projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Karel Primas
Garant doučování projektu Podpora rovných příležitostí
Lenka Růžičková
Metodik propojování FNV projektu Podpora rovných příležitostí
PhDr. Tereza Škachová, Ph.D.
Garant DVPP v projektu Podpora rovných příležitostí
Bc. Jana Smejkalová
Organizační a administrativní podpora ekonomického úseku, personalista projektu Podpora rovných příležitostí
Ivona Šťovíčková
Metodik doučování v projektu Podpora rovných příležitostí
Mária Zicháčková
Expert - řízení projektu Podpora rovných příležitostí

Metodická podpora akčního plánování (P-AP)

16 kontaktů
Mgr. Lenka Řeháková, Ph.D.
Projektová manažerka
Ing. Alena Brožková
Konzultant v projektu P-AP
Ing. Hana Čiháková, Ph.D.
Obsahová manažerka
Jiří Dušek
Konzultant akčního plánování projektu P-AP
Mgr. Věra Dušková
Odborný garant
Karel Gragulák
P-AP
Ing. Martina Hausdorfová
Projekt P-AP
Eva Havlíčková, MBA
Konzultant v projektu P-AP
Václav Korbel
P-AP
Mgr. Irena Koťátková
Obsahová manažerka
Iva Kvašňáková
Projekt P-AP
Ing. Marcela Makarová
Konzultant v projektu P-AP
Mgr. Ing. Marcela Mertinová
Odborný garant KAP projektu P-KAP v hl. městě Praha
Ing. Šárka Pirklová
Asistentka, administrátor
Ing. Jana Přibylová
Projektová podpora
Petr Vinš
P-AP

Podpora škol v kontextu digitalizace (NPO 3.1.)

27 kontaktů
Ing. Irena Fričová
Hlavní manažer
Ing. Jan Peška
Systémový koordinátor
Mgr., Bc. Lucie Bačíková
Koordinátor - revize
Ing. Bc. Tomáš Cimbálník
Krajský + centrální metodik
Ing. Bc. Eva Fanfulová
Metodik
Mgr. Tatiana Feketeová
Centrální metodik
Jaroslava Heřmanová
Finanční manažer
Mgr. Klára Hránková
HR
Rostislav Jakoubek
Koordinátor digi plováren
Mgr. et Mgr. Hana Kocichová
Administrativní činnost IT Guru
Mgr. Renata Majvaldová
Koordinátor kurzů
Tereza Mazancová
Koordinátor lektorů do sboroven
Ing. Petr Městecký
Manažer aktivity (IT ekosystém)
Petra Monhartová
Koordinátor pilotů
Mgr. Petr Naske
Odborný garant
PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.
Odborný garant
Mgr. Hana Novotná
Analytik
Kateřina Plachá
Koordinátor DIGI
Petr Polívka
Koordinátor IT Guru
Ing. Tomáš Řebíček
Manažer aktivity (IT Guru)
Lenka Řebíčková
NPO - 3.1 DIGI - Lektoři pro sborovny
Mgr. Daniela Růžičková
Manažer aktivity (Revize)
Mgr. Lucie Šnajdrová
PR manažer
Ing. Hana Sobotková, DiS.
Projektový administrátor
Bc. Vojtěch Splavec
Organizační garant
Petra Tonhauserová
Koordinátor konzultantů
Mgr. Adéla Zehringerová
Koordinátor metodiků