Senovážné náměstí

Senovážné náměstí 872/25,
110 00  Praha 1
Zobrazit na mapě

245 001 124 (sekretariát), 770 166 139 (vrátnice)

Hostivař

Weilova 1271/6,
102 00  Praha 10
Zobrazit na mapě

245 001 125

 

Vedení NPI ČR

8 kontaktů
Mgr. Ivo Jupa
Ředitel
Mgr. Klára Bezděková
Náměstkyně ředitele
Matěj Bacovský
Ředitel odboru Rozvoj a standardizace podpůrných procesů a projektů
Mgr. Matěj Bulant, Ph.D.
Ředitel odboru Kurikulum odborného vzdělávání, kariérového poradenství a dalšího vzdělávání
PhDr. Andrea Cibulková, Ph.D., MBA
Ředitelka odboru Podpora žáků, poradenství a společné vzdělávání
PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.
Vedoucí samostatného oddělení Digitalizace ve vzdělávání
RNDr. Kamil Ubr
Ředitel odboru Kurikulum všeobecného vzdělávání
Mgr. Andrea Vítková
Ředitelka odboru Ekonomika a provoz

Kancelář ředitele

7 kontaktů
Mgr. Jan Morávek, MPA
tajemník NPI - vedoucí kanceláře ředitele
Stanislava Frydrychová
Asistentka
Tereza Körmendy
Asistentka ředitele
Jitka Žáčkova, DiS.
Asistentka
Štěpánka Žídková
Asistentka
Pavla Topičová
Archiv
Miloslava Votrubová
Archiv

Interní komunikace a rozvoj lidí

3 kontakty
Anna Fenclová
Vedoucí oddělení interní komunikace a rozvoj lidí
Tereza Beránková
Oddělení interní komunikace a rozvoj lidí
Anna Havlová
Oddělení interní komunikace a rozvoj lidí

Revizní pracoviště

6 kontaktů
Mgr. Lenka Štefanová
Vedoucí Oddělení revizního pracoviště
Mgr. Petr Došek
Odborný pracovník – speciální pedagog
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Odborný pracovník – speciální pedagog
PaedDr. Jitka Kozáková
Odborný pracovník
Bc. Radka Malá
Odborný pracovník – sociální pracovník
Mgr. Lenka Nemcová
Odborný pracovník - psycholog
Ing. Jiří Bříza, CSc.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Pavlína Hutová
Interní auditorka

Samostatná oddělení

Oddělení digitalizace ve vzdělávání

11 kontaktů
PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.
Vedoucí samostatného oddělení Digitalizace ve vzdělávání
Mgr. Josef Dašek
Tajemník DigiKoalice
Ing. Bc. Eva Fanfulová
Odborný pracovník
Mgr. Klára Hránková
Odborný pracovník
Mgr. Martina Majer
Odborný pracovník
Mgr. Klára Pirklová, Ph.D.
Odborný pracovník
Mgr. Daniela Růžičková
Odborný pracovník
Mgr. Gabriela Šimková
Odborný pracovník
Bc. et Bc. Zdeněk Smrčka
Odborný pracovník
Mgr. Renáta Trtíková
Pracovník DigiKoalice
Lenka Urbanová
Odborný pracovník

Oddělení podpora vedení škol

10 kontaktů
Mgr. Zdeněk Duša
Projektový manažer studia Ředitel-Manažer
Alena Gal
Studium Lídr školy
Mgr. Jitka Jarníková
Oddělení podpora vedení škol
Mgr. Ondřej Klímek
Vedoucí týmu lektorů
Ing. Ivana Kozáková
Projektový manažer studia Ředitel-Manažer
Jana Maluchová
Asistentka projektové manažerky studia Lídra školy
Anna Pohanková
Studium Lídr školy
Bc. Kristýna Sovinská
Projektová manažerka studia "Lídr školy"
Anežka Tošovská
Administrativa
Mgr. Dana Veselá, Ph.D.
Projektová manažerka Vize systému podpory škol

Integrovaná krajská pracoviště

2 kontakty
Jan Tajovský
Manažer standardizace procesů na krajských pracovištích
Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová
Vedoucí krajského pracoviště, koordinátor krajských pracovišť ČR, koordinátor krajské sítě podpory nadání

Odbor kurikulum všeobecného vzdělávání

Oddělení předškolní a prvostupňové vzdělávání

4 kontakty
Mgr. Hana Splavcová, Ph.D.
Vedoucí tematické oblasti předškolní vzdělávání a první stupeň
Mgr. Jana Bezoušková
Metodika prvního stupně základního vzdělávání, proces akreditace vzdělávacích programů
PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.
Didaktika a metodika prvního stupně základního vzdělávání
Mgr. Andrea Mouchová
Didaktika a metodika předškolního vzdělávání

Oddělení všeobecné vzdělávání

34 kontaktů
PaedDr. Markéta Pastorová
Vedoucí tematické oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů; didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Umění a kultura
Pavel Bednařík
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Umění a kultura - filmová a audiovizuální tvorba
Mgr. Václav Bendl
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Matematika a její aplikace
Jitka Bílková
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Člověk a společnost - Dějepis
Mgr. František Brož
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk
Alexandros Charalambidis
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Umění a kultura - Hudební výchova
Kateřina Čiháková
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Člověk a příroda - Přírodopis/Biologie
RNDr. Josef Herink
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk
Mgr. Jakub Holec, Ph.D.
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Člověk a příroda – přírodopis/ biologie a environmentální vzdělávání
Iva Kirovová
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru člověk a jeho osobnost, kariérové vzdělávání
Mgr. Kateřina Klementová, Ph.D.
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Umění a kultura - divadlo a tanec
PhDr. Olga Kofroňová, Ph.D.
Koncepce a rozvoj kurikula všeobecného a odborného vzdělávání
Veronika Korvasová
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Člověk a příroda – zeměpis/geografie
Věra Koudelková
Referent školství, výchovy a vzdělávání
Mgr. Alice Kourkzi
Garant školního poradenství projektu Podpora rovných příležitostí, Metodika rozvoje nadání ve všeobecném vzdělávání
PhDr. Daniela Kramulová
Organizace metodické podpory
Ing. Jiří Kysela, Ph.D.
Oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů
Ing. Kateřina Lichtenberková
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Člověk a svět práce – podnikavý člověk a jeho kariérový rozvoj
Eva Marádová
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru člověk a jeho osobnost - výchova ke zdraví
Tomáš Marek
Metodický portál RVP.CZ - správa modulu Digiškola
PhDr. Jitka Maříková Tůmová
Obecná témata druhého stupně základního vzdělávání a gymnaziálního vzdělávání; didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Cizí jazyky
Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.
Referent školství, výchovy a vzdělávání
Alena Nohavová
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru člověk a jeho osobnost - výchova ke zdraví
Mgr. Alena Nosková
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Člověk a společnost – výchova k občanství; výchova demokratického občana; globální rozvojové vzdělávání
RNDr. Lenka Olivová
Garant PS Společné vzdělávání, Koordinátor PS RVP ZŠS
Mgr. Karel Pavlica, Ph.D.
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru člověk a jeho osobnost - osobnostní a sociální výchova
Anna Pospíšilová
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru člověk a jeho osobnost - osobnostní a sociální výchova
Martin Rusek
Didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Člověk a příroda - Chemie
Mgr. Veronika Sováková
Organizace posudků učebnic a činnosti konzultačního centra; didaktika a metodika vzdělávací oblasti/oboru Cizí jazyky
Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D.
Koncepce a rozvoj kurikula všeobecného vzdělávání; hodnocení ve vzdělávání
PaedDr. Karel Tomek
Koncepce a rozvoj kurikula všeobecného vzdělávání; profesní rozvoj učitelů
Mgr. Lýdie Valešová
Metodika všeobecného vzdělávání; rozvoj učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů; organizace metodické podpory
PhDr. Renata Votavová
Vedoucí oddělení SVZ, Koncepce a rozvoj kurikula všeobecného a odborného vzdělávání; vyrovnávání handicapů žáků ve vzdělávání
Matěj Vrhel
Referent školství, výchovy a vzdělávání

Oddělení mládež, neformální a zájmové vzdělávání

3 kontakty
Bc. Monika Doubková
Metodika neformálního a zájmového vzdělávání
Ing. Jana Ševcová
Metodik pro podporu nadání, Metodika a organizace soutěží a přehlídek
PhDr. Michaela Tužilová
Metodika a organizace soutěží a přehlídek

Odbor kurikulum odborného vzdělávání, kariérového poradenství a dalšího vzdělávání

Oddělení odborné vzdělávání

18 kontaktů
Ing. Zorka Husová
Vedoucí oddělení Odborné vzdělávání
Ing. Libuše Burešová
Odborný pracovník
PhDr. Viola Horská
Odborný pracovník
Mgr. Martina Kaňáková
Odborný pracovník, projekt REFERNET, P-KAP
Ing. Marcela Křemenová
Odborný pracovník
Ing. Jana Malíková
Odborný pracovník
Ing. Martin Malý
Odborný pracovník
RNDr. Jana Motyková
Odborný pracovník
MgA. Martin Mrázek, Ph.D.
Odborný pracovník
Mgr. et Mgr. Jiří Nosek
Odborný pracovník
Ing. Jana Nováčková
Odborný pracovník
Ing. Karel Opočenský, CSc.
Odborný pracovník
Mgr. Irena Palánová
Vedoucí Národního centra Europass ČR sociální partnerství, evropské sítě a projekty
Ing. Petra Škrášková
Odborný pracovník
Ing. Michael Stibůrek, Ph.D.
Odborný pracovník
Mgr. Ondřej Suchý
Odborný pracovník
Mgr. Vít Valeš
Metodik - státní zkoušky z grafických disciplín
Mgr. Blanka Vážná
Odborný pracovník

Oddělení kariérové poradenství a další vzdělávání

18 kontaktů
PhDr. Helena Marinková, Ph.D.
Vedoucí oddělení Kariérové poradenství a další vzdělávání
Mgr. Barbora Anfilová Husová
Odborný pracovník
Mgr. Jan Brůha
Odborný pracovník
Mgr. Petr Chaluš
Garant vzdělávací oblasti/oboru Člověk, jeho osobnost, zdraví – kariérový rozvoj Koordinace pracovní skupiny pro rozvoj kariérového vzdělávání
Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.
Projekt EQAVET, projekt Euroguidance
Anna Hořejšová
Euroguidance
Ing. Lukáš Hula
Odborný pracovník
Kateřina Plainerová
Asistentka češtiny pro cizince zkouška z češtiny pro trvalý pobyt zkouška občanství
Roman Řehák
Referent školství, výchovy a vzdělávání
Bc. Jana Julie Smetanová
Odborný pracovník, Klientské centrum EUROPASS+EQF
Mgr. Lucie Šnajdrová
PR projektů NPO 3.1. Digi, EUROPASS
Dagmar Svobodová
Odborný pracovník, projekt EUROPASS
Ing. Zděnka Szebestová
Odborný pracovník
Mgr. Richard Veleta, Ph.D.
Manažer tvorby standardů Národní soustavy kvalifikací
Mgr. Aneta Vencovská
Projekty EAAL a ReferNet
Bc. Karel Weinzettl
Odborný pracovník, Krajský koordinátor projektu UpSkilling
Gabriela Zemková
Administrativní podpora, PR Národního centra EUROPASS ČR
Ing. Vladimíra Zezulková
Odborný pracovník

Odbor podpora žáků - poradenství a společné vzdělávání

Oddělení společné vzdělávání

10 kontaktů
PhDr. Renata Votavová
Vedoucí oddělení
RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
Odborný pracovník
Mgr. Pavel Klíma
Odborný pracovník
Bc. Martina Krumpolcová
Odborný pracovník
Bc. Ivana Lichtenberková
Odborný pracovník
Mgr. Klára Majcíková (Záleská), Ph.D.
Odborný pracovník
Mgr. et Mgr. Radim Ošmera
Odborný pracovník
Mgr. Halka Smolová Závorová
Odborný pracovník
Mgr. Dita Vacková
Odborný pracovník
Mgr. Miroslav Vosmik
Odborný pracovník

Oddělení poradenství

15 kontaktů
Mgr. Martina Brožková
Vedoucí Oddělení Poradenství
Mgr. David Bauer
Odborný pracovník, manažer projektu Podpora profesního rozvoje psychologů a speciálních pedagogů (ŠPP,ŠPZ, školská zařízení pro výkon ÚV, OV a preventivně výchovnou péči) v práci s intervenčními postupy
Mgr. Veronika Brémová
Odborný pracovník – psycholog
PhDr. Olga Chalupová
Odborný pracovník - Primární prevence rizikového chování, bezpečné klima škol a podpora duševního zdraví žáků
PhDr. Světlana Durmeková, Ph.D.
Odborný pracovník – psycholog
JUDr. PhDr. Dušan Fousek
Odborný pracovník - Manažer projektu Primární prevence rizikového chování, bezpečné klima škol a podpora duševního zdraví žáků
Mgr. Aleš Hrubý
Odborný pracovník – psycholog; manažer projektu: Podpora profesního rozvoje psychologů a speciálních pedagogů (ŠPP,ŠPZ, školská zařízení pro výkon ÚV, OV a preventivně výchovnou péči) v práci s diagnostickými nástroji​, distribuce, adaptace a vývoj diagno
PhDr. Jana Kašparová
Odborný pracovník
Mgr. Iva Klugová, Ph.D.
Odborný pracovník - speciální pedagog, vedoucí krajských koordinátorů logopedické péče
Mgr. Petra Kolářová
Odborný pracovník - psycholog
Dip. psych. Jeannette Kovaříková
Odborný pracovník - psycholog
Mgr. Monika Novotná
Odborný pracovník – speciální pedagog
Mgr. et Mgr. Matěj Seifert
Odborný pracovník – psycholog
Mgr. Monika Veselá
Odborný pracovník - speciální pedagog
Mgr. Radko Voleman
Odborný pracovník - speciální pedagog

Odbor rozvoj a standardizace podpůrných procesů a projektů

Oddělení síťování, partnerství a mezinárodní vztahy

5 kontaktů
Mgr. David Macek
Vedoucí krajského pracoviště Brno, Vedoucí oddělení Síťování, partnerství a mezinárodní vztahy
Mgr. Irena Palánová
Vedoucí Národního centra Europass ČR sociální partnerství, evropské sítě a projekty
Mgr. Markéta Beková
Manažerka strategických partnerství
Mgr. Lenka Crouchley
Koordinátorka strategických partnerství
Bc. Martina Weigertová
Koordinátorka mezinárodních aktivit a PR evropských projektů

Oddělení komunikace, marketing a nabídka podpory

18 kontaktů
Jan Štěpánek
Vedoucí oddělení Komunikace, marketing a nabídka podpory
Mgr. Markéta Beková
Manažerka strategických partnerství
Bohumil Dvořák
Audiovizuální produkce
Tomáš Hovorka
Databáze a newsletter
Mgr. Libor Hruška, Ph.D.
Obsahy
Mgr. et Mgr. Jan Klufa
Redakce webů, newsletter, monitoring
Jan Kotek
Digitální projekty
Mgr. Ivo Krobot
Redaktor metodického portálu RVP.CZ
Mgr. Veronika Loosová
Marketing a kampaně
Mgr. et Mgr. Radek Melichar
Tiskový mluvčí
Adam Melničák
Design služeb
BcA. Kateřina Mikulcová
Koordinátor audiovizuální výstupy
Ing. Martina Prnková
Sociální sítě
Daniel Roučka
Produkce a audiovizuální služby
Ondřej Štěpán
Digitální projekty
Petra Svoboda
Podcasty
Pavla Topičová
Referent administrativy
Ak. arch. Jan Velický
Grafika a design

Oddělení podpora řízení projektů a procesů

8 kontaktů
Mgr. Tereza Halouzková, MBA
Vedoucí projektové kanceláře, odborná garantka projektu P-AP
Ing. Martina Ondrouchová, Ph.D.
Vedoucí oddělení podpora řízení projektů a procesů
Bc. Jolana Čuprová
Referentka projektové kanceláře, projektový manažer junior
Jan Duba
Konzultant
Ing. Irena Fričová
Projektový manažer - senior, Hlavní manažerka projektu NPO 3.1
Bc. Lenka Proksová, DiS.
Referentka projektové kanceláře
Ing. Petr Spousta
Manažer procesů, Sociální partnerství, evropské sítě a projekty, Dějepis+, NPO 3.1 DIGI
Ing. Daniela Zachystalová
Referentka projektové kanceláře

Oddělení šetření, analýzy a výzkum

8 kontaktů
Mgr. Hana Novotná
Vedoucí oddělení Šetření, analýzy a výzkum, analytička projektu NPO 3.1 Digi
Pavla Chomová
Mgr. Gabriela Doležalová
Analytička oddělení Šetření, analýzy a výzkum, analytička projektu NPO 3.1 Digi
Mgr. Tereza Kuzmová
Analytička oddělení Šetření, analýzy a výzkum; analytička projektu NPO 3.1 Digi
Michaela Maršíková
Analytička
Ing. Jana Trhlíková
Analytička oddělení Šetření, analýzy a výzkum
Mgr. Jiří Vojtěch
Analytik
Mgr. Lucie Zelená
Analytik

Oddělení správa IT infrastruktury

7 kontaktů
Michal Kocan
Vedoucí oddělení správy IT infrastruktury
Mgr. Jan Ičo, Ph.D.
Koordinátor administrativně technické podpory dotačních řízení
Pavel Krauz
IT správce
Mgr. Radek Maca
Oddělení ICT
Ing. Ondřej Mandík
Koordinátor administrativně technické podpory
Ing. Jiří Müller
Informatik
Václav Šulc
Pracovník IT

Odbor ekonomika a provoz

Oddělení personální agendy

7 kontaktů
Alena Mikešová
Vedoucí Oddělení personálních agend
Ivana Biskupová
Mzdová účetní
Lucie Biskupová
Personalista
Katarína Citronová
Mzdová účetní
Vendula Nechvílová
Personalistka
Ing. Jana Peroutková
Mzdová účetní
Tomáš Rajský
Personalista

Oddělení právní agendy

10 kontaktů
Ing. Petra Hrabětová
Zástupce ředitele odboru ekonomického a provozního, pověřena řízením oddělení právních agend
Ing. Pavel Bubeník
Specialista veřejných zakázek
Ing. Jarmila Halouzková
Metodická podpora při tvorbě obchodních smluv
Marta Horová
Referent veřejných zakázek a smluvních vztahů
Lara Kainrathova
Administrativní činnost v rámci poptávkových řízení
Ing. Eliška Petrášková, MBA
Referent veřejných zakázek a smluvních vztahů
Jaroslava Slavatová
Referent veřejných zakázek a smluvních vztahů
Mgr. Ing. Michael Šulc
Specialista veřejných zakázek
Mgr. Kateřina Szabó
Specialista veřejných zakázek
Karolína Vlášková
Administrativní činnost v rámci smluvních vztahů

Oddělení ekonomické agendy

17 kontaktů
Ing. Michaela Kopecká Závodná
Vedoucí oddělení Ekonomické agendy
Gabriela Blažková
Hlavní účetní
Magdalena Böhmová
Majetková účetní
Bc. Adéla Dubová
Finanční referent
Milena Ďuranová
Účetní
Petra Hísková
Pokladní, správce pracovních cest
Michaela Kainrathová
Správce rozpočtu
Marie Koštálová
Účetní
Petra Marková
Účetní
Martina Mocová
Účetní
Rita Petrová
Účetní
Hana Procházková
Finanční manažer
Klára Sekyrová
Pokladní, fakturantka
Markéta Stojanová
Účetní
Petr Struk
Finanční manažer, správce rozpočtu
Dagmar Tymešová
Účetní
Alena Vítková
Fakturantka

Oddělení správa budov

4 kontakty
Lada Havelková
Vedoucí oddělení Správa majetku
Ing. Jaroslav Filip
Referent majetkové správy
Pavla Malíková
Hospodářská správa
Ivan Vocilka
Pracovník údržby a autoprovozu

Evropské projekty

Systémové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling)

16 kontaktů
RNDr. Miroslav Procházka, CSc.
Hlavní manažer projektu projektu UPSKILLING, Gestor projektu projektu UPSKILLING
Nikola Drábová
Garant KA1
RNDr. Robert Gamba
Garant pro podporu digitálních kompetencí
Mgr. Petra Holečková
National Sampling Manager for PIAAC projektu UPSKILLING
RNDr. Miroslav Kadlec
Metodik pro PK a autorizaci
Mgr. Aleš Křížek
Senior expert pro komunikaci s CS projektu UPSKILLING
Mgr. Pavel Novák
Junior expert pro komunikaci s CS projektu UPSKILLING
Ing. Jan Peška
Garant KA1
Mgr. Michaela Röschová
IT Coordinator for PIAAC projektu UPSKILLING, National projekt Manager for PIAAC projektu UPSKILLING
Mgr. Světlana Salontay
Hlavní manažer projektu/odborný asistent projektu UPSKILLING
Mgr. Radim Stejskal
Hlavní koordinátor projektu UPSKILLING
Ing. Sabrina Štork Di Maggio
Asistentka projektu UpSkilling
Aliona Sukhotskaya
Upskilling
Bc. Miroslav Vachek
Finanční manažer projektu Upskilling
Ing. Taťána Vencovská
Odborný pracovník
Mgr. Anna Zelinková
IT Coordinator for PIAAC projektu UPSKILLING

Podpora rovných příležitostí (PROP)

25 kontaktů
Mgr. Tomáš Machalík, Ph.D.
Projektový manažer projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Zonna Bařinková
Metodik školního poradenství projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Miroslav Bocan
Garant propojování FNV projektu Podpora rovných příležitostí
PhDr. Kristina Březinová
Expert - PR projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Štěpánka Cifrainová
Asistentka projektového manažera projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Kateřina Gruberová
Metodik v projektu Podpora rovných příležitostí
Bc. Yvona Grunclová
Metodik DVPP v projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Vladislav Günter
Regionální koordinátor projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Gabriela Kermesová
Expert - PR projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Zdeněk Krásný
Manažer KA 01 projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Petra Macková
Metodik pro vzdělávání
Mgr. Lucie Macků
Metodik DVPP v projektu Podpora rovných příležitostí
Petra Melecká
Expert - PR projektu Podpora rovných příležitostí
doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Expert - příprava reformy projektu Podpora rovných příležitostí
Eva Nováková
Metodik sociální intervence projektu Podpora rovných příležitostí
Ing. Stanislava Pechová
Finanční manažer projektu Podpora rovných příležitostí
Petra Pecková
Administrativní pracovnice
Mgr. Karel Primas
Garant doučování projektu Podpora rovných příležitostí
Mgr. Eva Růtová
Lektorka
Lenka Růžičková
Metodik propojování FNV projektu Podpora rovných příležitostí
PhDr. Tereza Škachová, Ph.D.
Garant DVPP v projektu Podpora rovných příležitostí
Bc. Jana Smejkalová
Organizační a administrativní podpora ekonomického úseku, personalista projektu Podpora rovných příležitostí
Ivona Šťovíčková
Metodik doučování v projektu Podpora rovných příležitostí
Hana Vařejková
Metodik
Mária Zicháčková
Expert - řízení projektu Podpora rovných příležitostí

Podpora škol v kontextu digitalizace (NPO 3.1.)

30 kontaktů
Ing. Irena Fričová
Hlavní manažer
Ing. Jan Peška
Systémový koordinátor
Mgr., Bc. Lucie Bačíková
Koordinátor - revize
Marek Čadan
NPO 3.1 DIGI
Ing. Bc. Tomáš Cimbálník
Krajský + centrální metodik
Ing. Bc. Eva Fanfulová
Metodik
Mgr. Tatiana Feketeová
Centrální metodik
Mgr. Filip Hašek
Veřejné zakázky
Jaroslava Heřmanová
Finanční manažer
Mgr. Klára Hránková
HR
Rostislav Jakoubek
Koordinátor digi plováren
Mgr. Renata Majvaldová
Koordinátor kurzů
Tereza Mazancová
Koordinátor lektorů do sboroven
Petra Melecká
Expert audiovizuálních výstupů
Ing. Petr Městecký
Manažer aktivity (IT ekosystém)
Mgr. Petra Monhartová
Koordinátor pilotů
Mgr. Petr Naske
Odborný garant
PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.
Odborný garant
Mgr. Hana Novotná
Analytik
Kateřina Plachá
Koordinátor DIGI
Ing. Tomáš Řebíček
Manažer aktivity (IT Guru)
Lenka Řebíčková
NPO - 3.1 DIGI - Lektoři pro sborovny
Mgr. Daniela Růžičková
Manažer aktivity (Revize)
Mgr. Lucie Šnajdrová
PR manažer
Ing. Hana Sobotková, DiS.
Projektový administrátor
Bc. Vojtěch Splavec
Organizační garant
Mgr. Kristýna Staňková
Analytička projektu NPO 3.1 Digi
Mgr. Tereza Tolde
NPO 3.1 DIGI
Petra Tonhauserová
Koordinátor konzultantů
Mgr. Adéla Zehringerová
Koordinátor metodiků

Podpora kurikulární práce škol (Kurikulum)

19 kontaktů
Mgr. Jiří Nekola
Hlavní projektový manažer
Mgr. Petra Šnajdrová
Zástupce hlavního manažera projektu pro projektové řízení
Mgr. Miroslava Bobáková
Expert IPs Kurikulum
Ing. Jitka Brabcová
Expert v projektu IPs Kurikulum
Ing. Dalibor Dráb
Finanční manažer junior
Mgr. Jaroslav Fidrmuc
Expert KA4 Podpora škol při proměně vzdělávání
Iveta Glončáková
Expert KA01
Lucie Hartlová
Administrativní pracovník
Pavla Jandová
IPs Kurikulum
Ing. Petr Jun
Finanční manažer projektu IPs Kurikulum
Mgr. Eva Keclíková
Expert KA 03 Spolupráce a komunikace
Mgr. Eliška Křižková
Garant team leader
Mgr. Gabriela Kynclová
Expert KA 06 Otevřené vzdělávací zdroje
Ing. Andrea Matoušková
Týmový manažer KA01 Řízení
PaedDr. Karel Myška, Ph.D.
Expert KA05 Metodické kabinety
Ing. Barbora Pavelková
Administrativní pracovník
Ing. Jana Přibylová
Projektová podpora
Tereza Rákosníková
Mzdová účetní
Mgr. Šárka Sáblová
Expert KA 05 Metodické kabinety
Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! Вавада онлайн казино предлагает выгодные бонусы и акции для игроков. immediate bitwave