červenec 2022 - červen 2023

Problémové oblasti světa

 • RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
W Z CS

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Programování s Pythonem

 • Martin Beneš
W Z CS

Číst více

červenec 2022 - červen 2023

Slovní úlohy v matematice pro střední odborné školy

 • Mgr. Josef Bobek
W Z CS

Číst více

červenec 2022 - červen 2023

Téma rodinných vztahů v současné literatuře pro děti a mládež

 • Mgr. Jana Sladová, Ph.D.
W Z CS

Číst více

červenec 2022 - červen 2023

Tvořivá interpretace Čapkova dramatu Bílá nemoc

 • Mgr. Vladimíra Pánková
W Z CS

Číst více

červenec 2022 - červen 2023

Ukázky ve Scratchi pro pokročilé - konkrétní téma

 • Ing. Petr Voborník, Ph.D.
W Z CS

Číst více

červenec 2022 - červen 2023

Výuka češtiny jako druhého jazyka na 1. stupni: materiály, aktivity a tipy

 • Mgr. Zuzana Janoušková
W Z CS

Číst více

červenec 2022 - červen 2023

Vzdělávací role knihoven ve 21. století

 • Mgr. Jana Linhartová
 • Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
W Z CS

Číst více

červenec 2022 - červen 2023

Zkušenosti s tandemovou výukou na 1. stupni

 • Mgr.Ing. Andrea Tláskalová
 • Mgr. Jana Pluhařová
W Z CS

Číst více

15. července 2022 - 30.června 2023

Webinář k podpoře začínajících učitelů

 • PhDr. Romana Lisnerová, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Taufer, Ph.D.
W Z CS

Číst více

červenec 2022 - červen 2023

Řešení problémů a rušivého chování v MŠ

 • Mgr. Hana Kroupová
W Z CS

Číst více

27. září 2022, 13.00 - 15.00

Konzultace k adaptaci UA žáků (cizinců)

 • doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.
 • Mgr. Marie Najmonová, Ph.D.
DC Z

Číst více

9. ledna 2022, 8.30 - 15.00

Rozvoj logického myšlení - předmatematická gramotnost

 • PhDr. Michaela Kaslová

Číst více

7. října 2022 - Úvod, blok M1 (14:00 - 19:00), 8. října 2022 – blok M1 (8:30 - 9:30), blok M2 (10:00 - 17:00) 18. listopad 2022 – blok M3 (14:00 - 19:00); 19. listopad 2022 – blok M3 (8:30 - 9:30), blok M4 (10:00 - 17:00); 16. prosinec 2022- blok M5 - (14:00 - 19:00); 17. prosinec 2022 - blok M11 (8:30 - 9:30), blok M11 (10:00 - 17:00); 6. leden 2023 – exkurze ZŠ; 27. leden 2023 – blok M9 - (14:00 - 19:00); 28. leden 2023 - blok M9 - (8:30 - 9:30), blok M8 (10:00 - 17:00); 17. únor 2023 - blok M12 - (14:00 - 19:00); 18. únor 2023- blok M13 - (8:30 - 9:30), blok M11 (10:00 - 17:00); 24. březen 2023 - blok M14 - (14:00 - 19:00), 25. březen 2023 M14 - (8:30 - 9:30), blok M15 (10:00 - 17:00); 14. duben 2023 – exkurze SŠ, 15. duben 2023 – blok M16 (8:30 – 15:30); 22.červen 2023 – 25.červen 2023 – závěrečné zkoušky; Moduly M6, M7,M10, M17, M18 –elearning, průběžně;

Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT

 • Ing. Martina Ondrouchová, Ph.D:
 • Mgr. Tomáš Milička
 • PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
 • Mgr. Kristýna Dostálová
 • Mgr. Renáta Bugárová
 • Mgr. Jana Kazíková
DV CS

Číst více

bude upřesněno

Studium pro asistenty pedagoga

 • Lektoři NPI ČR

Číst více

19.11., 3.12., 10.12.2022, 7.1., 14.1., 21.1., 28.1., 4.2., 18.2., 25.2., 4.3., 18.3., 22.4., 17.6.2023, soboty

Studium pro asistenty pedagoga

 • Mgr. Lenka Budínská
 • Bc. Sophia Dvořáková
 • Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová, Ph.D.
 • Ing. Jitka Svobodová

Číst více

6. listopadu 2022, 9.00 - 17.00

Sportovní a taneční průprava pro děti

 • Ing. Veronika Jedková
ZNV

Číst více

08. 09. 13.30 - 18.30 hod.; 22. 09. 08.30 - 15.30 hod., 29. 09. od 13.30 - 18.30 hod., 20. 10. od 08.30 - 15.30 hod., 27. 10. od 13.30 - 18.30 hod., 24. 11. a 08.12 od 08.30 - 15.30

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. Monika Holečková

Číst více

září 2022-červen 2023, zahájení 2.září 2022 v 10:15, další moduly 1.semestru: 16.9., 7.10., 21.10., 4.11., 12.11. a 26.11.2022, vždy od 8:30

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Mgr. Edita Nevoralová
 • Mgr. Marie Najmonová, Ph.D.
 • doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.
 • PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
 • Mgr. Kateřina Ježková
 • PaedDr. Jiří Vintr

Číst více

26.11., 17.12., 18.2., 4.3., 11.3., 18.3., 1.4., 15.4., 29.4. - 24.6.2023, soboty

Studium pro asistenty pedagoga

 • Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová, Ph.D.
 • Bc. Sophia Dvořáková
 • Ing. Jitka Svobodová

Číst více

online 29.9.,13.10. a 25.10. vždy od 15:30 - 18:30, prezenčně 1. 11. a 8. 11. od 13:15 do 16:15 a online - bude upřesněno

Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. stupně ZŠ – praktický kurz k nové informatice

 • Mgr. Martin Mareš
 • Mgr. Pavla Sýkorová
Z

Číst více

online 18. 10., 21. 10., 3. 11. a 10.11. od 15:00 - 18:00, prezenčně 16. 11. a 30. 11. od 12:30 - 15:30

Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ – praktický kurz k nové informatice

 • Mgr. Jan Kubát
 • Mgr. Pavla Sýkorová
Z

Číst více

Leden 2023 - Prosinec 2023 (výuka bude probíhat 1x za 14 dní, termíny budou upřesněny před zahájením programu)

Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT

 • Mgr. Pavla Sýkorová
 • Mgr. et Mgr. Monika Holečková
 • Mgr. František Halada
 • Mgr. Nikola Mihulková
 • Mgr. Filip Jelínek
 • PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.
DV

Číst více