16. ledna 2023, 8.30 - 15.00

Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ

 • Mgr. Tereza Hanusová

Číst více

27. října 2022, 15.00 - 18.00

Skupinová intervize I. ZS

 • Mgr. Šárka Smitková
Z

Číst více

20. září a 21. října 2022, 9.00-12.30

Benchlearning - online

Číst více

bude upřesněno

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Mgr. Jiřina Jehličková
 • Mgr. Helena Šnýdlová
 • Mgr. Ivana Nováková
 • Mgr. Dana Perlíková

Číst více

29. září, 15.00 - 16.30 (online), 1. a 15. října, 8.30 - 16.30 (prezenčně) a 18. října 2022, 15.00 - 16.30 (online)

Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ – praktický kurz k nové informatice

 • RNDr. Petr Coufal, Ph.D.
Z

Číst více

27. září, 15.00 - 16.30 (online), 30. září a 14. října, 8.30 - 16.30 (prezenčně) a 20. října 2022, 15.00 - 16.30 (online)

Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ – praktický kurz k nové informatice

 • RNDr. Petr Coufal, Ph.D.
Z

Číst více

12. září, 16.00 - 17.30 (online), 23. září, 8.30 - 16.30 (prezenčně), 3. října, 16.00 - 17.30 (online) a 21. října 2022, 8.30 - 16.30 (prezenčně)

Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. stupně ZŠ – praktický kurz k nové informatice

 • Mgr. Jan Coufal
Z

Číst více

26. září, 16.00 - 17.30 (online), 30. září, 8.30 - 16.30 (prezenčně), 5. října, 16.00 - 17.30 (online) a 14. října 2022, 8.30 - 16.30 (prezenčně)

Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. stupně ZŠ – praktický kurz k nové informatice

 • Mgr. Jan Coufal
Z

Číst více

10. listopadu 2022, 9.00 - 17.00

Evaluace školních vzdělávacích programů I.

 • Mgr. Jana Heřmanová
ZNV

Číst více

2. listopadu 2022, 9.00 - 17.00

Koučování a mentoring ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání

 • PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA
ZNV

Číst více

10. října 2022, 8.00 - 17.00

EDUCA: DIGITÁLNÍ rEVOLUCE

 • Lektoři NPI ČR
DV CS

Číst více

9. listopadu 2022, 8.00 - 17.00

Motivační setkání vyučujících cizích jazyků

 • PhDr. Veronika Hutarová
 • Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.

Číst více

9. listopadu 2022, 8.00 - 17.00

Motivační setkání vyučujících cizích jazyků

 • PhDr. Kateřina Suková Vychopňová, Ph.D.

Číst více

9. listopadu 2022, 8.00 - 17.00

Motivační setkání vyučujících cizích jazyků

 • Mgr. Lucie Gramelová, Ph.D.

Číst více

10. listopadu 2022, 8.00 - 17.00

Motivační setkání vyučujících cizích jazyků

 • Karl Francis Martin
 • Mgr, et M.A. Kateřina Švejdová
 • Mgr. Jaroslav Konvička
CS

Číst více

říjen 2022

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství (kombinovaná forma)

 • Mgr. et Mgr. Renata Svozilková
 • Mgr. Jana Ščerbová
 • Mgr. Jitka Škrabánková

Číst více

29. listopadu 2022, 9.00 - 15.00

Prožitkové a dramatické hry

 • PhDr. Marie Pavlovská, Ph.D.

Číst více

18. října 2022, 10.00 - 16.00

Poruchy nálad, dysthymie a úzkostné poruchy

 • PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

Číst více

18. října 2022, 14.30 - 16.00

Učíme cizince. Poraďme se!

 • PhDr. Petra Bendová, Ph.D.

Číst více

15. listopadu 2022, 14.30 - 16.00

Učíme cizince. Poraďme se!

 • PhDr. Petra Bendová, Ph.D.

Číst více

06. prosince 2022, 14.30 - 16.00

Učíme cizince. Poraďme se!

 • PhDr. Petra Bendová, Ph.D.

Číst více

4. listopadu 2022, 8.30 - 15.30

Programovací jazyk Scratch

 • Mgr. David Brebera
DV

Číst více