13. října 2022, 14.00 - 17.00

Skupinová intervize MAT

 • PaedDr. Štěpánka Vondrášková

Číst více

14. listopadu 2022, 15.00 - 16.30

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Informační systémy pro 1. st. ZŠ

 • Mgr. Miroslav Sláma
W Z

Číst více

28. listopadu 2022, 14.00 - 17.00

Oblastní workshop PV

 • Mgr. Natália Toflová
N Z

Číst více

28. listopadu 2022, 15.00 - 16.30

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Informační systémy pro 2. st. ZŠ

 • Mgr. Miroslav Sláma
W Z

Číst více

10. října 2022, 13.30 - 16.30

Skupinová intervize MAT

 • PaedDr. Štěpánka Vondrášková

Číst více

12. října 2022, 13.30 - 16.30

Skupinová intervize MAT

 • PaedDr. Štěpánka Vondrášková

Číst více

listopad 2022-bude upřesněno

Jak začít na škole systematicky podporovat nadání

 • Mgr. Irena Hošková
@ SPN

Číst více

24. října 2022, 10.00 - 13.30

Diagnostika nadání prováděná pedagogem ve škole

 • doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc.
SPN

Číst více

8. prosince 2022, 9.00 - 15.00 (1. část), 5. ledna 2023, 9.00 - 15.00 (2. část), 26. ledna 2023, 9.00 - 14.00 (3. část)

Pedagogická diagnostika v mateřské škole

 • Mgr. Iva Škaloudová

Číst více

6. a 7. prosince 2022 + 10. ledna 2023, 9:00 - 15:00

Pedagogická diagnostika v mateřské škole

 • Vladimíra Jurigová, MBA

Číst více

leden 2023 - listopad 2023

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Hynek Nespěšný
 • PhDr. Mgr. Marie Klusoňová
 • Bc. Jaroslav Kocián
 • Mgr. Dana Veselá, Ph.D.
 • Mgr. Hana Treuová

Číst více

5.a 6. prosince 2022 a 24. ledna 2023 od 9.00 - 15.00 hod.

Pedagogická diagnostika v mateřské škole

 • Mgr. Věra Váňová, Krejčová, Ph.D.

Číst více

celkem 3 prezenční dny, 24. listopadu; 1. prosince 2022, 3.termín: leden 2023, vždy 9:00-15.00

Pedagogická diagnostika v mateřské škole

 • Mgr. Bc. Alena Kroupová

Číst více

18. října 2022, 9.00 - 14.00

Jazykově nadaný žák v hodinách českého jazyka a literatury - webinář

 • Mgr. Bc. Štěpánka Richtrová
SPN

Číst více

8. listopadu 2022, 14.00 - 17.30

Webinář hodnocení žáků s odlišným mateřským jazykem

 • Mgr. Markéta Slezáková
 • Mgr. Barbora Nosálová
DC W Z CS

Číst více

29. listopadu 2022, 14.00 - 17.30

Webinář hodnocení žáků s odlišným mateřským jazykem

 • Mgr. Markéta Slezáková
 • Mgr. Barbora Nosálová
DC W Z CS

Číst více

11. října 2022, 14.00 - 17.30

Webinář hodnocení žáků s odlišným mateřským jazykem

 • Mgr. Markéta Slezáková
 • Mgr. Barbora Nosálová
DC W Z CS

Číst více

5. 10. 2022 (15.00 – 18.00) PREZENČNĚ, 12. 10. 2022 (15.00 – 19.30) on-line, 19. 10. 2022 (15.00 – 19.30) on-line, 2. 11. 2022 (15.00 – 18.00) PREZENČNĚ, 9. 11. 2022 (15.00 – 18.00) on-line

Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. stupně ZŠ – praktický kurz k nové informatice

 • Ing. Pavel Šiktanc
Z

Číst více

6. 10. 2022 (15.00 – 18.00) PREZENČNĚ, 13. 10. 2022 (15.00 – 19.30) on-line, 20. 10. 2022 (15.00 – 19.30) on-line, 3. 11. 2022 (15.00 – 18.00) PREZENČNĚ, 10. 11. 2022 (15.00 – 18.00) on-line

Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ – praktický kurz k nové informatice

 • Ing. Pavel Šiktanc
Z

Číst více