červenec 2022 - červen 2023

Řešení problémů a rušivého chování v MŠ

 • Mgr. Hana Kroupová
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Revize RVP (G, SOŠ, SOU) - jejich cíle, význam a obsah

 • Mgr. Miloš Mlčoch
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Revize RVP ZV - jejich význam, cíle a obsah

 • Mgr. Miloš Mlčoch
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Robotika s LEGO Mindstorms

 • PhDr. Tomáš Jakeš
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Robotika s WeDo 2.0 pro 1. stupeň ZŠ

 • PhDr. Josef Procházka
 • Ph.D.
 • PhDr. Daniel Tocháček
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Role písmen v matematice 1. st. ZŠ - rozumí žáci písmenům v matematice?

 • doc.,RNDr. Darina Jirotková
 • Ph.D.
 • PhDr. Štěpán Ročák
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Rozvíjíme informatické myšlení unplugged (1. stupeň ZŠ)

 • Ing. Bc. Eva Fanfulová
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Rozvoj digitální gramotnosti ve výuce

 • PhDr. Tomáš Jeřábek
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Rozvoj informatického myšlení pro II. stupeň ZŠ

 • PhDr. Petra Vaňková
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Rozvoj informatického myšlení pro SŠ

 • Mgr. Jiří Pech
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Rozvoj kombinatorického myšlení řešením úloh

 • Mgr. Miroslav Staněk
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Rozvoj myšlení žáků prostřednictvím map

 • RNDr. Martin Hanus
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Scratch vs. MakeCode

 • PhDr. Petra Vaňková
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

listopad 2021 - červen 2023

Singapurská matematika, představení pracovních listů z http://mdisk.pedf.cuni.cz/Math/PL.htm

 • doc. RNDr. Antonín Jančařík
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Skandální literatura

 • Mgr. František Brož
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Slovní úlohy na 1. stupni ZŠ

 • Mgr. Magdalena Málková
 • PhDr. Jana Slezáková
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červenec 2022 - červen 2023

Slovní úlohy v matematice pro střední odborné školy

 • Mgr. Josef Bobek
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Slovo v kostce a další volně dostupné nástroje pro češtinu

 • Mgr. Lucie Lukešová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

SMART home

 • Ing. Jan Řezník
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Sociální sítě jako hlavní komunikační prostředek mladé generace

 • Bc. Eliška Vyhnánková
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Současná literatura pro děti ve věku prvního stupně základní školy

 • MgA. et Mgr. Gabriela Zelená Sittová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Současná poezie pro děti ve věku prvního stupně základní školy

 • MgA. et Mgr. Gabriela Zelená Sittová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Specifické poruchy učení a výuka matematiky na základní škole

 • RNDr. Růžena Blažková
 • CSc.
W Z CS

Číst více