08. února 2023, 17.00 - 18.30

Informatika dle schváleného RVP ZV - pro školy zřizované podle § 16, Zákona č. 561/2004 Sb.

 • PhDr. Renata Votavová
 • Mgr. Milena Tunkerová
 • Mgr. Marek Kundrát
W Z CS

Číst více

22. února 2023, 17.00 - 18.30

Informatika dle schváleného RVP ZV - pro školy zřizované podle § 16, Zákona č. 561/2004 Sb.

 • PhDr. Renata Votavová
 • Mgr. Milena Tunkerová
 • Mgr. Marek Kundrát
W Z CS

Číst více

9. prosince 2022, 13.00 - 17.00

Oblastní workshop CJL

 • Mgr. Veronika Valíková
Z

Číst více

12. prosince 2022, 15.00 - 18.00

Oblastní workshop SPOL

 • Mgr. Lukáš Bořil
N Z

Číst více

20. dubna 2023, 14.00 - 17.00

Oblastní workshop CZJ

 • Lektoři Cizí jazyky
 • Mgr. Jana Drábková
N Z

Číst více

5. prosince 2022, 15.00 - 16.30

Revize RVP ZV - DIGI plovárna

 • Mgr. Miroslava Ježková
Z

Číst více

11. ledna 2023, 17.00 - 18.00

Slovní zásoba hravě

 • Mgr. Jana Drábková
 • Mgr. Klára Šlehoferová
N W Z CS

Číst více

19. ledna 2023, 9.00 - 16.30; 28. února 2023, 09 - 16.00; 14. března 2023, 09.00 - 16.00; 29. března 2023, 09.00 - 16.00; 4. dubna 2023, 25. dubna 2023, 09.00 - 13.00 závěrečný seminář

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Mgr. Vladana Jančíková
 • Mgr. Marie Vondráčková
 • Mgr. Martina Křivková

Číst více

30. ledna 2023, 17.00 - 18.00

Nebojte se konverzovat - make them speak!

 • Mgr. Michal Grebeň
 • Mgr. Roman Chovanec
N W Z CS

Číst více

20. prosince 2022, 17.00 - 18.00

Úvod do globálního rozvojového vzdělávání na základních školách

 • Mgr. Eliška Masná
N W Z CS

Číst více

09. ledna 2023, 17.00 - 18.00

Grammar in Games

 • Mgr. Vladimíra Skopcová
N W Z CS

Číst více

23. ledna 2023, 17.00 - 18.00

21st Century Skills in our Lessons

 • Mgr. Vladimíra Skopcová
N W Z CS

Číst více

08. února 2023

Warmers, Coolers, Fillers

 • Mgr. Vladimíra Skopcová
N W Z CS

Číst více

19. prosince 2022, 17.00 - 18.00

Jak rozmluvit žáky

 • Mgr. Michal Grebeň
 • Mgr. Roman Chovanec
N W Z CS

Číst více

22. března 2023, 13.30 - 17.00

Webinář Sebepoškozování a sebevražedné jednání u dospívajících a jejich prevence

 • Mgr. Laura Juríková
 • Mgr. Alexandr Kasal
PRE W CS

Číst více

26. dubna 2023, 13.30 - 17.00

Webinář Sebepoškozování a sebevražedné jednání u dospívajících a jejich prevence

 • Mgr. Laura Juríková
 • Mgr. Alexandr Kasal
PRE W CS

Číst více

17. května 2023, 13.30 - 17.00

Webinář Sebepoškozování a sebevražedné jednání u dospívajících a jejich prevence

 • Mgr. Laura Juríková
 • Mgr. Alexandr Kasal
PRE W CS

Číst více

15. prosince 2022, 17.00 - 18.00

Lidové zvyky a tradice

 • PhDr. Alena Rakoušová, DiS.
N W Z CS

Číst více

09. ledna 2023, 17.00 - 20.00

Oblastní workshop PV

 • Mgr. Klára Kahounová
N Z

Číst více

05. prosince 2022, 17.00 - 18.00

Angličtina není nudná I

 • MAppLing. Monika Skořepová
N W Z CS

Číst více

07. prosince 2022, 17.00 - 18.00

Akční angličtina

 • MAppLing. Monika Skořepová
N W Z

Číst více

12. (od 14:30), 15. (od 14:00), 16. (od 14:00) a 19. (od 14:30) prosince 2022, 6. a 12. (od 14:00) ledna 2023

Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ – praktický kurz k nové informatice

 • Mgr. Zuzana Kuželová
Z

Číst více

14. prosince 2022, 17.00 - 18.00

Gender ve vzdělávání

 • Mgr. Kristina Kalitová, Ph.D.
N W Z CS

Číst více

14. prosince 2022, 8.30 - 15.30

Webinář Problémové chování žáků

 • PaedDr. Zdeněk Martínek
CS

Číst více