08. listopadu 2022, 09.00 - 16.00

Vzdělávací aplikace testu WISC-III

 • PhDr. Tereza Soukupová
 • Ph.D.
CS

Číst více

9. listopadu 2022, 9.00 - 15.30

Rozvíjíme matematickou gramotnost

 • doc. RNDr. Eduard Fuchs
 • CSc.
 • RNDr. Eva Zelendová
 • Ph.D.

Číst více

15. listopadu, 09:00 - 16.00;

Komunikace s rodiči nadaného žáka

 • Mgr. Kamila Bobysudová
SPN

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Aby byl přechod dětí z mateřské do základní školy plynulý

 • Mgr. Hana Splavcová
 • PhDr. Hana Havlínová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Aktivizace žáka v hodinách s využitím ICT

 • RNDr. Jitka Rambousková
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Akviziční korpusy a jejich využití pro jazykové vyučování

 • Mgr. Svatava Škodová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Algebraické dlaždice jako cesta k pochopení úprav algebraických výrazů

 • prof. RNDr. Naďa Vondrová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Badatelsky orientované vyučování (BOV) - úvod

 • Mgr. Lenka Pavelčíková
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Biologie a přírodopis prakticky - nejen v době koronavirové

 • RNDr. Jan Mourek
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku druhého stupně základní školy

 • MgA. et Mgr. Gabriela Zelená Sittová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Co je to ten 3D tisk?

 • Mgr. Tomáš Feltl
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

České slovo v KonTextu

 • Ph.D. Tomáš Jelínek
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Diferenciace a individualizace ve výuce matematiky

 • doc.,RNDr. Darina Jirotková
 • Ph.D.
 • Mgr. Magdalena Málková
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Filozofie změn v informatice v RVP ZV

 • Mgr. Jan Berki
 • Ph.D.
 • Mgr. Daniel Janata
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Gradované úlohy na ZŠ a SŠ

 • Mgr. Tomáš Chrobák
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Hlasování a online aplikace ve výuce matematiky

 • Mgr. Tomáš Zadražil
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Hodnocení při online výuce

 • Mgr. Petra Keprtová
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Hodnocení ve výuce – cesta k efektivnímu učení žáků

 • Mgr. Monika Chrobáková
 • Mgr. Tomáš Chrobák
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Hranice (ne)možného v biologii

 • RNDr. Tomáš Petrásek
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Hry v hodinách matematiky

 • Mgr. Pavla Sýkorová
W Z CS

Číst více