26. dubna 2023, 14.00 - 17.00

Partnerská kooperace - hospitace CZJ

 • Eric Cénat
N Z

Číst více

18. dubna 2023, 14.00 - 17.00

Skupinová intervize CZJ

 • Mgr. Přemysl Machatý
N Z

Číst více

24. dubna 2023, 16.00 - 17.30

Kybernetická bezpečnost a prevence

 • Mgr. Pavel Martínek
Z CS

Číst více

17. dubna 2023, 16.00 - 17.30

Kybernetická bezpečnost a prevence

 • Mgr. Pavel Martínek
Z CS

Číst více

31. května 2023, 9.00 - 16.00

Algoritmizace a robotika

 • Lenka Forstová
Z CS

Číst více

31. března 2023, 9.30 - 13.00

Skupinová intervize CZJ

 • Mgr. Martina Dočekalová

Číst více

26. dubna 2023, 9.00 - 15.00

Partnerská kooperace - hospitace ICT

 • Mgr. Milan Šatra
N Z

Číst více

04. května 2023, 15.30 - 19.00

Digitální kompetence v zeměpisu

 • Mgr. Karel Malík
CS

Číst více

18. května 2023, 15.30 - 19.00

Digitální kompetence v zeměpisu

 • Mgr. Karel Malík
CS

Číst více

23. května 2023, 8.30 - 15.00

Hospitace - součást řízení školy

 • Mgr. František Halada

Číst více

24. května 2023, 8.00 - 11.30

Webinář Poruchy příjmu potravy a sebepoškozování

 • Mgr. Kristina Čadeni, DiS.
CS

Číst více

4. dubna 2023, 15.00 - 17.00

Kulatý stůl - podpora nadání

 • Lektoři NPI ČR
SPN

Číst více

29. května 2023, 14.00 - 16.15

Jak budovat digitální kompetence v hodinách zeměpisu

 • Mgr. Miloš Bukáček
W Z CS

Číst více

31. května 2023, 9.00 - 16.00

Práce s heterogenní třídou v ZŠ

 • Mgr. et Bc. Martin Kaliba, Ph.D.

Číst více