bude upřesněno

Ekohry v mateřské škole

 • Bc. Lenka Kučerová

Číst více

6. října 2022, 9.00 - 14.00

Písnička jako nástroj v rozvoji grafomotoriky

 • Bc. Lenka Klapilová

Číst více

6. října 2022, 9.00 - 15.00

Řečová výchova u dětí - náměty a inspirace

 • Mgr. Martina Křivková

Číst více

6.-9. října 2022, 1.-4. prosince 2022, 26.-29. ledna 2023, 30. března - 4. dubna 2023, 4.-7. května 2023, 8.-11. června 2023

Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání

 • Mgr. Barbora Polívková
 • RNDr. Milan Macek
 • CSc.
 • Mgr. Jan Sýkora
 • Mgr. Renata Vordová
 • MgA.
 • Mgr. Roman Černík
 • Mgr. Jaroslav Ondráček

Číst více

říjen 2022 - květen 2023

Studium pro asistenty pedagoga

 • Mgr. Martina Bělohlávková
 • Mgr. Jana Ščerbová
 • Mgr. Jitka Škrabánková
 • Mgr. Danuše Kubová

Číst více

12.10.2022

Dopravní výchova – metody, formy, výukové a metodické materiály pro školy a školská zařízení

 • Mgr. Judita Stuchlíková
 • Ing. Pavel Čížek
 • Lukáš Hutta
 • Ing. Miroslav Charouz
 • Václava Ircingová
 • Mgr. Markéta Novotná

Číst více

12. října 2022, 9.00 - 14.00

Jak hodnotit a klasifikovat žáky-cizince v předmětu český jazyk na základních školách

 • doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová
 • CSc.
DC Z

Číst více

15. října 2022, 9.00 - 16.30

Využití nových metod a forem ve výuce tanečního oboru na ZUŠ

 • Mgr. Věra Bělehrádková
ZUS

Číst více

18. října 2022, 09.00 - 15.30

Vedení poradenského rozhovoru

 • Mgr. Petra Šnepfenbergová

Číst více

19. října 2022, 9.00 - 15.30

I němčina může bavit 2

 • PhDr. Marie Müllerová
 • Ph.D.

Číst více

19. října 2022, 09.00 - 15.30

Kariérové poradenství pro základní školy

 • Mgr. Petra Šnepfenbergová

Číst více

19. října 2022, 08.30 - 14.30

Teaching Tools aneb Nástroje pro učitele anglického jazyka

 • Mgr. Jana Čadová

Číst více

20. října 2022, 9.00 - 13.30

Dopravní výchova – metody, formy, výukové a metodické materiály pro školy a školská zařízení

 • Mgr. Judita Stuchlíková
 • Ing. Pavel Čížek
 • Lukáš Hutta
 • Ing. Miroslav Charouz
 • Václava Ircingová
 • Mgr. Markéta Novotná
Z

Číst více

1. listopadu 2022, 08.30 - 14.30

Moderní didaktické postupy ve výuce anglického jazyka

 • Mgr. Jana Čadová

Číst více

1. listopadu, 9.00 - 15.30, 6. prosince 2022, 9.00 - 15.00, 10. ledna, 9.00 - 15.30 a 7. února 2023, 9.00 - 15.00

Profesní průprava zástupců ředitele

 • Mgr. Stanislav Kutálek

Číst více

8. listopadu 2022, 9.00 - 15.30

Rozvíjíme matematickou gramotnost

 • doc. RNDr. Eduard Fuchs
 • CSc.
 • RNDr. Eva Zelendová
 • Ph.D.

Číst více