červen 2021 – červen 2023

Aby byl přechod dětí z mateřské do základní školy plynulý

 • Mgr. Hana Splavcová
 • PhDr. Hana Havlínová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Aktivizace žáka v hodinách s využitím ICT

 • RNDr. Jitka Rambousková
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Akviziční korpusy a jejich využití pro jazykové vyučování

 • Mgr. Svatava Škodová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Algebraické dlaždice jako cesta k pochopení úprav algebraických výrazů

 • prof. RNDr. Naďa Vondrová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Badatelsky orientované vyučování (BOV) - úvod

 • Mgr. Lenka Pavelčíková
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Biologie a přírodopis prakticky - nejen v době koronavirové

 • RNDr. Jan Mourek
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku druhého stupně základní školy

 • MgA. et Mgr. Gabriela Zelená Sittová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Co je to ten 3D tisk?

 • Mgr. Tomáš Feltl
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

České slovo v KonTextu

 • Ph.D. Tomáš Jelínek
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Diferenciace a individualizace ve výuce matematiky

 • doc.,RNDr. Darina Jirotková
 • Ph.D.
 • Mgr. Magdalena Málková
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Filozofie změn v informatice v RVP ZV

 • Mgr. Jan Berki
 • Ph.D.
 • Mgr. Daniel Janata
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Gradované úlohy na ZŠ a SŠ

 • Mgr. Tomáš Chrobák
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Hlasování a online aplikace ve výuce matematiky

 • Mgr. Tomáš Zadražil
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Hodnocení při online výuce

 • Mgr. Petra Keprtová
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Hodnocení ve výuce – cesta k efektivnímu učení žáků

 • Mgr. Monika Chrobáková
 • Mgr. Tomáš Chrobák
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Hranice (ne)možného v biologii

 • RNDr. Tomáš Petrásek
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Hry v hodinách matematiky

 • Mgr. Pavla Sýkorová
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak na digitální stopu

 • Ing. Irena Vajen
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak na násobení na 1. stupni ZŠ?

 • doc.,RNDr. Darina Jirotková
 • Ph.D.
 • Mgr. Magdalena Málková
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak na podnětné prostředí pro učení

 • Mgr. Věra Váňová
 • Krejčová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak na synchronní e-learning - Tipy pro výuku českého jazyka a literatury

 • PaedDr. Jana Vejvodová
 • CSc.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak na téma autorská práva a licence na gymnáziu

 • PaedDr. Jana Vejvodová
 • CSc.
W Z CS

Číst více