6. ledna - 4. listopadu 2022

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • PhDr. Miloš Beneš
 • Mgr. Pavel Zeman
 • Mgr. Pavel Koc
 • Mgr. Jiří Merta
 • Ing. Radka Šlegrová

Číst více

4. a 18. října (9.00 - 15.00), 8. listopadu (9.00 - 15.00), 6. prosinec (9.00 - 18.00 on-line) 2021, 10. ledna 2022 (9.00 - 15.30 on-line), 24. ledna 2022 (9.00 - 15.30 on-line), 21. února 2022 (9.00 - 16.00), 28. února (9.00 - 16.00), 11. dubna (9.00 - 16.00), 2. května (9.00 - 16.00), pokračuje do prosince 2022

Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT

 • Mgr. Daniel Janata
 • Ing. Jiří Menšík
 • Ing. Bc. Kateřina Lukšíková
 • Ing. Soňa Neradová
 • Ph.D.
 • Mgr. Martin Lána
 • Mgr. Jana Brandová

Číst více

leden 2022 až říjen 2022

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • PhDr. Mgr. et Mgr. Zdeňka Vaňková
 • JUDr. Eva Herzánová
 • Mgr. Jana Hartmanová
 • Ing. Iva Kršňáková

Číst více

únor 2022 - červenec 2022

Konzultace k ICT metodické podpoře - SYPO - vzdáleně

 • Mgr. Ing. Milan Gross
 • MBA
Z

Číst více

únor 2022 - červenec 2022

Konzultace k ICT metodické podpoře - SYPO - vzdáleně

 • Mgr. Ing. Milan Gross
 • MBA
Z

Číst více

únor 2022 - červenec 2022

Konzultace k ICT metodické podpoře - SYPO - vzdáleně

 • Mgr. Ing. Milan Gross
 • MBA
Z

Číst více

únor 2022 - červenec 2022

Konzultace k ICT metodické podpoře - SYPO

 • Mgr. Ing. Milan Gross
 • MBA
Z

Číst více

únor 2022 - srpen 2022

Konzultace k ICT metodické podpoře - SYPO

 • Mgr. Patrik Randa
Z

Číst více

únor 2022 - srpen 2022

Konzultace k ICT metodické podpoře - SYPO

 • Mgr. Patrik Randa
Z

Číst více

září 2021 - červen 2022

Konzultace k ICT metodické podpoře - SYPO - vzdáleně

 • Mgr. Martin Mareš
Z

Číst více

bude upřesněno

Koordinátor školního vzdělávacího programu - Studium k výkonu specializovaných činností

 • Mgr. Dalibor Dudek
 • Mgr. Jana Hartmanová
 • Mgr. Dana Svobodová

Číst více

březen 2022 - říjen 2022

Studium pro asistenty pedagoga

 • Mgr. Martina Bělohlávková
 • Mgr. Helena Kumperová
 • Mgr. Jana Ščerbová
 • Mgr. Jitka Škrabánková
 • Mgr. Dagmar Zdanovcová
 • Mgr. Danuše Kubová

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Autentické a smysluplné tvoření textu v praxi ZŠ

 • doc. PaedDr. Martin Klimovič
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Chemický děj efektně i efektivně

 • PaedDr. Vladimír Sirotek
 • CSc.
 • Mgr. Vlastimil Šnajdar
W Z CS

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole

 • Mgr. Hana Splavcová
W Z CS

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Formativní hodnocení jako nástroj pro zvýšení efektivity učení v matematice na prvním stupni

 • Mgr. Sylva Peclinovská
 • Ph.D.
 • Mgr. Tereza Kottová
W Z CS

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Fyzika na doma aneb pokusy napříč ročníky

 • Mgr. Lenka Kramářová
W Z CS

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Gramotnosti v předškolním vzdělávání

 • Mgr. Hana Splavcová
W Z CS

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Klíčová digitální kompetence na gymnáziu

 • Mgr. Patrik Kavecký
W Z CS

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Obtížná jednání s rodiči

 • Mgr. Hana Kroupová
W Z CS

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Práce s emocemi u dětí

 • Mgr. Lenka Minářová
W Z CS

Číst více