červen 2021 – červen 2023

Využití otevřených dat ve výuce

 • Ing. Karel Rejthar
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Využití úloh ze šetření PISA k obohacení výuky matematiky na 2. stupni

 • Mgr. Jana Hanušová
 • Ph.D.
 • Ing. Petra Antlová
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Význam komplexních úloh ve vzdělávání

 • Mgr. Josef Bobek
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Vzdělávací cíle v pedagogické praxi v mateřské škole

 • Mgr. Iva Škaloudová
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Vzdělávání distančním způsobem v MŠ a spolupráce s rodiči

 • Mgr. Hana Splavcová
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Začínáme s 3D modelováním

 • Mgr. Tomáš Feltl
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Začínáme s programem GeoGebra

 • Mgr. Veronika Havelková
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Záznamy z žákovské četby

 • Mgr. Tereza Podholová
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Zlomky beze strachu na 2. stupni ZŠ

 • Ing. Petra Antlová
 • Mgr. Hana Kubová
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Změny v obsahu výuky češtiny na 1. stupni ZŠ

 • doc. PhDr. Eva Hájková
 • CSc.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Zpětná vazba pomocí ICT

 • Mgr. et Bc. Libor Klubal
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Zpětná vazba pomocí ICT

 • Mgr. et Bc. Libor Klubal
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Začínající učitelé: postřehy a zkušenosti vedení školy

 • Mgr. Jiří Taufer
 • Ph.D.
 • Ing. Bc. Václav Nádvorník
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

1. listopadu 2021 - 30. června 2023

Webinář k podpoře začínajících učitelů

 • Mgr. Bc. Věra Šimečková
 • Mgr. Libor Skala
W Z CS

Číst více

1. listopadu 2021 - 30. června 2023

Začínající učitelé: jejich postřehy a zkušenosti

 • PhDr. Romana Lisnerová
 • Ph.D.
 • RNDr. Jana Hrkalová
W Z CS

Číst více

1. listopadu 2021 - 30. června 2023

Začínající učitelé: postřehy a zkušenosti uvádějících učitelů

 • Mgr. Libor Skala
 • Mgr. Bc. Věra Šimečková
W Z CS

Číst více

listopad 2021 - červen 2023

Cirkulární ekonomika v životě školy

 • PhDr. Dagmar Milerová Prášková
W Z CS

Číst více

listopad 2021 - červen 2023

Jak chutnají brouci

 • Ing. et Ing. Anna Adámková
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

listopad 2021 - červen 2023

Singapurská matematika, představení pracovních listů z http://mdisk.pedf.cuni.cz/Math/PL.htm

 • doc. RNDr. Antonín Jančařík
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

listopad 2021 - červen 2023

Svět očima mravence

 • prof. RNDr. Petr Ponížil
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

listopad 2021 - červen 2023

Výuka českého jazyka pro žáky se SVP

 • PhDr. Klára Eliášková
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více