červen 2021 – červen 2023

Role písmen v matematice 1. st. ZŠ - rozumí žáci písmenům v matematice?

 • doc.,RNDr. Darina Jirotková
 • Ph.D.
 • PhDr. Štěpán Ročák
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Rozvíjíme informatické myšlení unplugged (1. stupeň ZŠ)

 • Ing. Bc. Eva Fanfulová
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Rozvoj digitální gramotnosti ve výuce

 • PhDr. Tomáš Jeřábek
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Rozvoj informatického myšlení pro II. stupeň ZŠ

 • PhDr. Petra Vaňková
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Rozvoj informatického myšlení pro SŠ

 • Mgr. Jiří Pech
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Rozvoj kombinatorického myšlení řešením úloh

 • Mgr. Miroslav Staněk
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Rozvoj myšlení žáků prostřednictvím map

 • RNDr. Martin Hanus
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Scratch vs. MakeCode

 • PhDr. Petra Vaňková
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Skandální literatura

 • Mgr. František Brož
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Slovní úlohy na 1. stupni ZŠ

 • Mgr. Magdalena Málková
 • PhDr. Jana Slezáková
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Slovo v kostce a další volně dostupné nástroje pro češtinu

 • Mgr. Lucie Lukešová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

SMART home

 • Ing. Jan Řezník
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Sociální sítě jako hlavní komunikační prostředek mladé generace

 • Bc. Eliška Vyhnánková
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Současná literatura pro děti ve věku prvního stupně základní školy

 • MgA. et Mgr. Gabriela Zelená Sittová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Současná poezie pro děti ve věku prvního stupně základní školy

 • MgA. et Mgr. Gabriela Zelená Sittová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Specifické poruchy učení a výuka matematiky na základní škole

 • RNDr. Růžena Blažková
 • CSc.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Strukturace vědomostí v informaticky zaměřených předmětech

 • PhDr. Petra Vaňková
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Teoretická východiska výuky oboru ICT

 • Ing. Bořivoj Brdička
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Tvorba digitálního obsahu pro 2. stupeň ZŠ

 • PaedDr. Jana Vejvodová
 • CSc.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Tvorba digitálního obsahu pro SŠ

 • PaedDr. Jana Vejvodová
 • CSc.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Tvořivá práce s uměleckým textem: Erbenova Polednice – 1. díl a 2. díl

 • Mgr. Vladimíra Pánková
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Tvořme pojmovou mapu v Informatice

 • PhDr. Petra Vaňková
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Unplugged aktivity v informaticky zaměřených předmětech

 • PhDr. Petra Vaňková
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Větný rozbor již na 1. stupni ZŠ?

 • doc. PhDr. Eva Hájková
 • CSc.
W Z CS

Číst více