červen 2021 – červen 2023

Moderní výuka webu

 • Mgr. Zdeněk Hrdina
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Možnosti integrace jazykové a komunikační výchovy

 • doc. PhDr. Stanislav Štěpáník
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Můžeme vést žáky na 1. stupni ZŠ ke zobecňování matematických vztahů?

 • PhDr. Jana Slezáková
 • Ph.D.
 • Mgr. Sylva Peclinovská
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Nápady do hodin finanční matematiky na základní škole

 • Mgr. Pavla Sýkorová
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Netiketa napříč internetem

 • PaedDr. Jana Vejvodová
 • CSc.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Obsah a objem jako kritické místo ve výuce matematiky na základní škole

 • prof. RNDr. Naďa Vondrová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Ochrana osobních údajů a úvod do digitální etiky

 • Ing. Milan Hausner
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Podpora kombinatorického myšlení na 2. a 3. stupni škol

 • prof. RNDr. Naďa Vondrová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Pohodlí pro učitele, zábava pro žáky: praktické tipy pro výuku zeměpisu

 • doc. Mgr. Petr Knecht
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Pojmy obsah a obvod, objem a povrch v učivu matematiky na 1. st. ZŠ

 • doc.,RNDr. Darina Jirotková
 • Ph.D.
 • Mgr. Sylva Peclinovská
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Poznávání geometrie na 1. stupni ZŠ rukama a manipulacemi

 • doc.,RNDr. Darina Jirotková
 • Ph.D.
 • Mgr. Magdalena Málková
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Práce s chybou ve výuce matematiky 1. stupni ZŠ jako cesta k hlubšímu porozumění

 • doc.,RNDr. Darina Jirotková
 • Ph.D.
 • Mgr. Tereza Kottová
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Práce s daty s žáky na ZŠ

 • PhDr. Zbyněk Filipi
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Praktické zavádění digitálních technologií vzhledem k modelu SAMR

 • Mgr. et Bc. Libor Klubal
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Problematika pravopisu na 1. stupni ZŠ

 • doc. PhDr. Eva Hájková
 • CSc.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Radioaktivita, f-prvky a jaderné palivo – zajímavosti a novinky

 • RNDr. Ing. Petr Distler
 • Ph.D. et Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Revize RVP (G, SOŠ, SOU) - jejich cíle, význam a obsah

 • Mgr. Miloš Mlčoch
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Revize RVP ZV - jejich význam, cíle a obsah

 • Mgr. Miloš Mlčoch
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Robotika s LEGO Mindstorms

 • PhDr. Tomáš Jakeš
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Robotika s WeDo 2.0 pro 1. stupeň ZŠ

 • PhDr. Josef Procházka
 • Ph.D.
 • PhDr. Daniel Tocháček
W Z CS

Číst více