Jak na synchronní e-learning - Tipy pro výuku českého jazyka a literatury

Podtitul

Termín konání

25. února 2021, 17.00 - 18.00

Místo konání

všechna pracoviště NPI ČR

Lektor

PaedDr. Jana Vejvodová, CSc.

Doporučeno

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií

Počet hodin

1

Cena

0.00

Garant

Mgr. Martin Plitz, DiS. - martin.plitz@npi.cz ,tel.: 222 122 362, mobil: 778 475 710

Číslo webináře

Číslo akreditace

Anotace

Místo vysílání: Plzeň

Účastníci webináře získají tipy, jak žáky aktivizovat a efektivně je zapojit do on-line výuky všech tří složek předmětu český jazyk a literatura. Pozornost bude věnována vhodné kombinaci forem, interaktivitě,  práci ve skupinách i možnostem aktivizace žáků  prostřednictvím sdílených tabulí a aplikací. 


Copyright © 2029 NIDV