APIV A – Zdravé klima jako jedna ze základních podmínek pro kvalitní vzdělávání (nejen) dvouletých dětí v mateřské škole

APIV A – Zdravé klima jako jedna ze základních podmínek pro kvalitní vzdělávání (nejen) dvouletých dětí v mateřské škole

Mohlo by Vás zajímat

Webinář je volně přístupný, není nutné se přihlašovat.

Termín konání
15. červen 2021, 14.00 - 15.00
Místo konání
https://webinare.rvp.cz/webinar/534
Lektor
Mgr. Hana Splavcová
Doporučeno
pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
1
Cena
0.00
Garant
Mgr. Klára Hránková - klara.hrankova@npi.cz ,
Číslo webináře

Anotace

Zdravé klima jako jedna ze základních podmínek pro kvalitní vzdělávání (nejen) dvouletých dětí. Budeme se věnovat odbourávání mýtů, které brání vytváření dobrého klimatu mateřské školy a přijetí každého dítěte bez předsudků a vnitřního odmítání. Budeme se společně učit klást sobě i druhým správné otázky, směřující k prospěchu a rozvoji dítěte. Lektorka: Mgr. Hana Splavcová

Tentokrát využijeme spojení dvou témat, která spolu úzce souvisejí. Zdravé klima je totiž jednou ze základních podmínek pro kvalitní vzdělávání (nejen) dvouletých dětí. Jedině v dobrém prostředí, kde fungují pozitivní a důvěryhodné vztahy, je možné věnovat dětem a jejich rodinám potřebnou péči. Budeme se věnovat odbourávání mýtů, které brání vytváření dobrého klimatu mateřské školy a přijetí každého dítěte bez předsudků a vnitřního odmítání. Budeme se společně učit klást sobě i druhým správné otázky, směřující k prospěchu a rozvoji dítěte. To nám umožní vidět potřeby dítěte v širších souvislostech.

Klíčová slova: klima, mateřská škola, dvouleté děti, podmínky vzdělávání, APIV A