Slovní úlohy na 1. stupni ZŠ

Podtitul

Termín konání

14. ledna 2021, 17.00 - 18.00

Místo konání

Webinář M

Lektor

Mgr. Magdalena Málková, PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.

Doporučeno

pedagogům 1. stupně ZŠ

Počet hodin

1

Cena

0.00

Garant

Mgr. Gabriela Kynclová - gabriela.kynclova@npi.cz ,tel.: 222 122 350, mobil: 774 315 142

Číslo webináře

Číslo akreditace

Anotace

Slovní úlohy bývají žáky i učiteli považovány za náročnější oblast ve vyučování matematice. Ve webináři se zaměříme na práci se slovními úlohami na prvním stupni ZŠ takovou formou, která vede k hlubšímu porozumění vazby mezi reálným světem a matematikou, rozvíjí u žáků jejich kreativitu, schopnost tvořit různé řešitelské strategie a také čtenářskou gramotnost.


Copyright © 2029 NIDV