APIV A: Podpora žáků ve výuce

APIV A: Podpora žáků ve výuce

Mohlo by Vás zajímat

Webinář je volně přístupný, není nutné se přihlašovat.

Termín konání
04. květen 2021, 14.00 - 15.00
Místo konání
https://webinare.rvp.cz/webinar/531
Lektor
Mgr. Markéta Olbertová
Doporučeno
pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
1
Cena
0.00
Garant
Mgr. Klára Hránková - klara.hrankova@npi.cz ,
Číslo webináře

Anotace

Jak diferencovat výuku, jak ji přizpůsobit jednotlivým žákům individuálně. Výukové strategie, využití personální podpory. Nastavení kritérií hodnocení a sebehodnocení. Podpora žáků v době distanční výuky. Lektorka: Mgr. Markéta Olbertová

Každý žák má jiné vzdělávací potřeby. Učitel si nevystačí pouze s frontální výukou, ale přizpůsobuje metody, obsah učiva i tempo výuky jednotlivým žákům. Jak nejlépe diferencovat výuku a jaké možnosti má pedagog, který přistupuje ke svým žákům individuálně a s respektem k jejich osobnosti?

Zaměříme se na některé výukové strategie, na možnosti využití personální podpory a řekneme si, jak nejlépe nastavovat kritéria hodnocení a sebehodnocení. Budeme se věnovat také aktuálnímu tématu podpory žáků v době distanční výuky a problematice žáků, kterým hrozí selhávání nebo vyčlenění.

Klíčová slova: diferenciace a individualizace výuky, výukové strategie, kritéria hodnocení a sebehodnocení, selhávající žák, on-line výuka