Úvod do výuky češtiny jako druhého jazyka na ZŠ

Úvod do výuky češtiny jako druhého jazyka na ZŠ

Mohlo by Vás zajímat

Termín konání
bude upřesněno
Místo konání
on - line
Lektor
Mgr. Alice Kourkzi
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, speciální pedagogové, asistenti pedagoga
Počet hodin
4
Cena
0.00
Garant
Mgr. Jana Rösslerová - jana.rosslerova@npi.cz ,tel.: 567 571 820, mobil: 775 571 626
Číslo webináře
S58-14-24-211

Anotace

Blok 1 (45 min.)Vyjasnění pojmů čeština jako mateřský jazyk, čeština jako druhý jazyk a čeština jako cizí jazyk.Základní didaktické postupy při výuce češtiny jako druhého jazyka.Čeština jako druhý jazyk a vztah k rámcovým dokumentům Společný evropský referenční rámec pro jazyky, Evropské jazykové portfolio, Sebehodnotící deskriptory pro mládež. Blok 2 (90 min.)Seznámení s kurikulem češtiny jako druhého jazyka a orientačním testem k určení jazykové úrovně žáků s odlišným mateřským jazykem.Seznámení s dostupnými elektronickými a tištěnými materiály vhodnými pro výuku pro různé věkové kategorie. Blok 3 (45 min.)Organizace výuky češtiny jako druhého jazyka -  plánování výuky, tematický plán, příprava hodiny.Příklady dobré praxe škol.