Respektující přístup a jeho role při práci s nadanými dětmi/žáky

Respektující přístup a jeho role při práci s nadanými dětmi/žáky

Mohlo by Vás zajímat

Termín konání
13. května 2021, 14.00 - 15.30
Místo konání
všechna pracoviště NPI ČR
Lektor
Mgr. René Gavlas
Doporučeno
pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, ředitelům škol a školských zařízení, psychologům
Počet hodin
2
Cena
0.00
Garant
Ing. Martina Čaputová - martina.caputova@npi.cz ,tel.: 596 120 454, mobil: 778 880 451
Číslo webináře
C67-51-20-211

Anotace

K tomu, aby dítě projevilo a uplatnilo své nadání, nestačí být nadaným. Primárně musí mít uspokojeny své lidské potřeby, zejména sebeúctu, musí být motivováno, musí mít schopno fungovat v mezilidských vztazích.PotřebyKdyž má dítě nebo dospělý nenaplněnou nějakou svoji potřebu, vede to k negativním emocím. U dětí, které ještě nemají rozvinuté zvládání svých emocí, se frustrace potřeb projeví většinou nežádoucím chováním. Základní potřebou je potřeba sebeúcty.MotivaceTo, zda budeme něco dělat sami od sebe, nebo proto, že nás k tomu tlačí někdo druhý, má zásadní důsledek na kvalitu té činnosti. Jedním z důležitých cílů výchovy je zprostředkovat dětem smysl činností, které po nich chceme. Jen tak je budou dělat děti z vnitřní motivace. Tedy i tehdy, když nebude nablízku nikdo, kdo by je řídil a kontroloval.Mezilidské vztahyStěžejní pro utváření mezilidských vztahů je to, zda zvolíme autoritativní, nebo respektující výchovu. Respektovat děti znamená vědomě opustit mocenský přístup ve výchově a vzdělávání. Tím ovšem není myšleno, že by si děti měly dělat zcela, co chtějí. Existují respektující a přitom účinné způsoby, jak zprostředkovat dětem potřebné hranice chování.Děti v autoritativních, mocenských vztazích mají v podstatě dvě možnosti – buď budou poslušní, nebo půjdou do vzdoru.  Z poslušných dětí často vyrostou dospělí, kteří jsou manipulovatelní, s nevyužitým vlastním potenciálem (dělají, co chtějí druzí, ne to, co by chtěli rozvinout oni sami), v pracovních vztazích postrádají iniciativu a kreativitu.V tomto vzdělávacím programu (prvním z cyklu 4) se účastníci dozví, co je to respektující přístup, jaký je rozdíl mezi autoritativním a respektujícím přístupem, jaké jsou neefektivní způsoby komunikace, komunikace, která zasahuje do sebeúcty a naopak jak komunikovat efektivně.