Biologie a přírodopis prakticky - nejen v době koronavirové

Biologie a přírodopis prakticky - nejen v době koronavirové

Mohlo by Vás zajímat

Termín konání
12. května 2021, 17.00 - 18.00
Místo konání
webinář
Lektor
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
Doporučeno
pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU
Počet hodin
1
Cena
0.00
Garant
Ing. Eva Střelecká - eva.strelecka@npi.cz ,mobil: 770 199 038
Číslo webináře
21-47-11-OD-PřBio-2V-02

Anotace

Vstupenku na webinář obdržíte cca 1 hodinu před začátkem webináře na svůj email uvedený při přihlášení.

Krása a hlavní vzdělávací potenciál biologie a přírodopisu je především v tom, že v nich učíme žáky poznávat přírodu kolem nich, objevovat principy, na kterých živé organismy fungují a otevírat jim oči pro fenomény, kterých by si sami nevšimli. Cílem tohoto webináře je ukázat učitelům některé cesty, kterými je možné učit biologii a přírodopis prakticky, zajímavě a aktivizujícím způsobem v době vynucené distanční výuky i po návratu žáků do škol.Na ukázku jsme pro vás připravili následující dvě praktické úlohy, které můžete využít v prezenční i v distanční výuce ve kterékoli roční době. První z nich je laboratorní a potřebujeme pro ni mikroskop. Druhá nás zavede do lesa nebo do většího parku a žáci je mohou realizovat ve skupině i samostatně, bez speciálního vybavení.1. Skrytý život v akvarijním filtruAkvarijní filtr skrývá bohaté společenstvo mikroskopických organismů, které se podílejí na rozkladu organických zbytků. Poslouží nám jako vhodný model, na kterém můžeme žákům vysvětlit, jakým způsobem funguje samočistící schopnost vodních toků a nádrží. Pod mikroskopem můžeme ve vzorku kalu z akvarijního filtru pozorovat řadu zástupců prvoků, řas, mnohobuněčných živočichů i prokaryorních organismů. Pokusíme se je určit a zařadit pomocí jednoduchých určovacích tabulí a budeme pozorovat jejich životní projevy – například pohyb, příjem potravy nebo reakci na podráždění. Pro podmínky distanční výuky bude učitelům k dispozici série videozáznamů vybraných organismů z akvarijního filtru. Ukážeme si také, jak je možné při online výuce pomocí digitální kamery přenášet živý obraz z mikroskopu.2. Ptačí kovadlinkyV této badatelsky pojaté terénní úloze budou žáci v terénu zkoumat zajímavý typ pobytových stop ptáků. Jedná se o tzv. kovadlinky, které jsou typické například pro strakapoudy, brhlíky, sýkory a některé další druhy ptáků. Živí se, mimo jiné, tvrdými semeny plody stromů, které si zaklíní do štěrbin v kůře stromů a následně je roztloukají zobákem. Žáci budou kovadlinky v terénu hledat, zkoumat jejich umístění, určovat druhy stromů, které ptáci využívají a pokusí se i odhalit i samotného původce kovadlinek.