říjen 2024

Jak začít na škole systematicky podporovat nadání

 • PaedDr. Jiří Rozehnal
 • Mgr. Magdalena Čavojská
 • Mgr. Irena Hošková
 • Mgr. Miroslav Litavský
@ SPN

Číst více

8. 10. 2024 (8.30 - 16.00) a dále 15. 10., 12. 11., 19. 11., 10. 12., 7. 1., 21. 1., 25. 2., 18. 3., 15. 4. 2025 (vždy 8.30 - 15.30) + 4x stáže + závěrečné zkoušky 6. a 7. 5. 2025 (změna termínu vyhrazena)

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Lektoři NPI ČR

Číst více

1. a 2. října 2024 ,14.00 - 17.30 hod.

Webinář Dítě s projevy hyperaktivity, hypoaktivity a agrese v MŠ

 • PaedDr. Zdeněk Martínek

Číst více

2. října 2024, 09:00–15:30

Jak budovat pozitivní klima školy

 • Mgr. et Bc. et Bc. Michal Jahn

Číst více

3. října 2024, 9:00–15:30

Celodenní dílny k poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů

 • PhDr. Václav Pumpr, CSc.
 • PhDr. Tomáš Kudrna

Číst více

3. a 10. října 2024 (8.00 - 12.00)

Psychohygiena pedagogického pracovníka - webinář

 • Mgr. Miroslav Pospíšil
CS

Číst více

3. 10., 10. 10.,7. 11., 21. 11., 28. 11., 5. 12. 2024,9. 1., 16. 1., 13. 2., 27. 2., 6. 3., 20. 3., 3. 4., 24. 4., 15. 5., 19. 6. 2025

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Aneta Kačmariková, MPA
 • Mgr. Pavlína Venzarová, MPA
 • Ing. Alena Dobrovolná
 • Mgr. Bc. Jana Smetanová
 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph. D., MBA

Číst více

7.října. – 9.30 - 15.30; 4.listopadu - 13:30 -17:00; 9.prosince - 13:30 -17:00; 6.února. - 13:30 -17:00; 31.března - 13:30 -17:00; 29.května - 13:30 -17:00

Chci být uvádějícím učitelem- aneb jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu?

 • Mgr. Radka Bradáčová
 • Mgr. Luboš Lisner
N

Číst více

7. října 2024, 9:00–16:00

Formativní hodnocení a role učitele v mateřské škole

 • Mgr. Bc. Alena Kroupová

Číst více

7. října 2024, 09:00–15:30

Třídnické hodiny a práce se skupinou

 • Mgr. Robert Knebl

Číst více

8. října 2024; 15. října,; 29. října 2024; 12. a 26. listopadu 2024; 7. ledna 2025; 8:30-15:00; 20 hodin logopedické praxe v měsíci listopadu 2024

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Mgr. Milena Kohoutová
 • Mgr. Pavla Petruželová

Číst více

8. a 15. října, 5. a 18. listopadu 2024, od 15:00 online, 13., 26. listopadu a 4. prosince 2024 od 8:30 prezenčně

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství (kombinovaná forma)

 • Mgr. Helena Kumperová, Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. Renata Svozilková

Číst více

8. října 2024, 09:00–15:00

Předmatematická a matematická gramotnost

 • Mgr. Šárka Gabrielová

Číst více

9. října, 9.00 - 15.30, 6. listopadu, 9.00 - 15.00, 4. prosince 2024, 9.00 - 15.30 a 15. ledna 2025, 9.00 - 15.00

Profesní průprava zástupců ředitele

 • Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
 • Mgr. Bc. Radislava Jiřičková

Číst více

9.10.2024 - 10.10.2024 (9.00 - 14.30) 23.10.2024 - 24.10.2024. (9.00 - 14.30)

Profesní průprava zástupců ředitele

 • Mgr. Stanislav Kutálek

Číst více

10. října 2024, 9:00–15:30

Jak úspěšně vést mateřskou školu

 • Mgr. Iva Škaloudová

Číst více

03. 10., 10. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11. 21. 11. 2024; 2. semestr 06. 02., 27. 02., 06. 03., 13. 03., 20. 03. 2025

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Ing. Jana Trantinová
 • Mgr. Janka Kotrabová
 • Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
 • Mgr. Šárka Gabrielová
N

Číst více

11.října od 17:00, 12. října od 9:00, 1. listopadu od 17:00, 2. listopadu od 9:00, 29. listopadu od 17:00

Studium pedagogiky pro pedagogy VČ vykonávající dílčí přímou pedagog. činnost

 • Mgr. Jana Šimůnková
ZNV

Číst více

září 2024 - únor 2025

Studium pro asistenty pedagoga

 • Mgr. Martina Bělohlávková
 • Mgr. Jana Ščerbová
 • Mgr. Jitka Škrabánková
 • Mgr. Helena Kumperová, Ph.D.

Číst více

25. září 2024, 08:30–15:00

Specifické poruchy učení - prakticky

 • Mgr. et Mgr. Renata Svozilková

Číst více

15. 10. a 22. 10. 2024 (9 - 15 hod), 5. 11. (9 - 14 hod), 19. 11. (9 - 14.30 hod), 3. 12. 2024 (9 - 15 hod), 20. 2. 2025 (9 - 15 hod) + 3 dny logopedické praxe v období leden/únor 2025

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
 • Mgr. Jana Doležalová
 • Mgr. Jana Grancová, DiS.
 • Mgr. Iva Škaloudová

Číst více