12. 2. (9:00 - 15:30) a dále 18. 4., 23. 5., 13. 6., 19. 9. a 10. 10. 2024 (vždy 9:00 - 12:45).

Chci být uvádějícím učitelem- aneb jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu?

 • Mgr. Jiří Taufer, Ph.D.
 • Lektoři NPI ČR

Číst více

14. února 2024, 14:30 - 17:00 - on-line; 15. února 2024, 15:00 - 16:30 - on-line; 27. února 2024, 16:00 - 17:30 - on-line; 11. března 2024, 16:00 - 17:30 - on-line; 26. března 2024, 15:00 - 16:30 - on-line; 9. dubna 2024, 15:00 - 16:30 - on-line; 18. dubn

Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. stupně ZŠ - praktický kurz k nové informatice

 • Mgr. Helena Lazarová
DV Z

Číst více

15. února, 21. března, 9. května, 6. června, 19. září a 10. října 2024

Chci být uvádějícím učitelem- aneb jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu?

 • Mgr. Iva Škaloudová
 • Mgr. Daniel Janata

Číst více

15. února, 25. března, 24. dubna, 21.května a 19. června 2024

Chci být uvádějícím učitelem- aneb jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu?

 • Mgr. Jiří Taufer, Ph.D.
 • Mgr. Anna Štěpánová
N

Číst více

16. února, 25. března, 24. dubna, 21.května a 20. června 2024

Chci být uvádějícím učitelem- aneb jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu?

 • Mgr. Jiří Taufer, Ph.D.
 • Mgr. Anna Štěpánová
N

Číst více

19. února 9.00 - 16.00, 18. března 9.00 - 12.30; 8.dubna 9.00 - 12.30; 13. května 9.00 - 12.30; 16. září 9.00 - 12.30; 14.října 9.00 - 12.30

Chci být uvádějícím učitelem- aneb jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu?

 • PhDr. Romana Lisnerová, Ph.D.
 • Mgr. Luboš Lisner
N

Číst více

20.2.2024 (9.00 - 15.30 hod); 8.3, 4.4., 2.5., 6.6. a 5.9.2024 (9.00 - 12.45 hod)

Chci být uvádějícím učitelem- aneb jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu?

 • Mgr.Bc. Jiří Trunda, Ph.D.
 • Ing. Bc. Michaela Štibraná

Číst více

20. února 2024, 15:00-17:30 - on-line; 22. února 2024, 15:00-16:30 - on-line; 4. března 2024, 16:00-17:30 - on-line; 14.března 2024, 15:00-16:30 - on-line; 4. dubna 2024, 15:00-16:30 - on-line; 23. dubna 2024, 15:00 - 16:30 - on-line; 13. května 2024, 16:

Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ - praktický kurz k nové informatice

 • Mgr. Helena Lazarová
DV Z

Číst více

21. února 2024, 8:30 - 15:00 + 27. 3, 24.4. , 22.5., 11. 6. a 17.9. 2024 (8.30 - 12.30)

Chci být uvádějícím učitelem- aneb jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu?

 • Mgr. Petr Baueršíma
 • Ing. Václav Čech
N

Číst více

22. února 2024; 22. března 2024; 22. dubna 2024; 24. května 2024; 21. červa 2024; 13. září 2024

Chci být uvádějícím učitelem- aneb jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu?

 • Ing. Václav Čech
 • RNDr. Jitka Kašparová

Číst více

23.2.2024 - 30. června 2024

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Mgr. Irena Loudová, PhD.
 • doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
 • PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová, Ph.D.

Číst více

26. února 2024 Obecný úvod – co jsou DK (15:00-19:00); 4. března 2024 – Online mapové zdroje (od 17:00 – 19:00); 11. března 2024 – Jednoduchý GIS (od 17:00 – 19:00); 18. března 2024 – Tvorba a analýza map v cloudové aplikaci (od 17:00 – 19:00); 25. března

Rozvoj digitálních kompetencí v zeměpise

 • Mgr. Karel Malík
W Z CS

Číst více

27. února 2024; 12. a 26. března 2024; 23. dubna 2024; 7. a 28. května 2024; 8:30-15:00; 20 hodin logopedické praxe

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Mgr. Milena Kohoutová
 • Mgr. Pavla Petruželová

Číst více

28. února 2024 (9:00-16:00); 26. března 2024 (12:00-16:00); 17. dubna 2024 (12:00-16:00); 21. května 2024 (12:00-16:00); 24. září 2024 (12:00-16:00); 23. října 2024 (12:00-16:00)

Chci být uvádějícím učitelem- aneb jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu?

 • Mgr. Jana Kazíková
 • PaedDr. Jarmila Blažková

Číst více

19. 2. a 4. 3. 2024 (oba online 15:00 - 18:00); 28. 3., 4. 4. a 18. 4. 2024 (vždy 14:00 - 18:00 prezenčně v HK)

Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. stupně ZŠ - praktický kurz k nové informatice

 • Mgr. Miroslav Sláma
 • Mgr. Eduard Hlávka
 • Mgr. Hana Hyksová, MBA
DV Z CS

Číst více

29. února, 7., 14., 21. března, 11., 18., 25. dubna, 16., 23. května 2024. Závěrečné zkoušky 13. června 2024. Výuka probíhá ve čtvrtek od 9:00 do 15:30

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

 • PaedDr. PhDr. Věra Kosíková, Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. Monika Holečková
 • Mgr. Robert Holeček

Číst více

5.3., 12.3., 3.4., 17.4. 2024 vždy 9:00 - 15:30

Moderní didaktické postupy ve výuce anglického jazyka

 • Ing. Ivana Chmelařová
 • Mgr. Jana Čadová
JV

Číst více

9.3.;23.3.,13.4.,4.5.X.5., 1.6.

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Lektoři NPI ČR
 • Mgr. Veronika Držmíšková
 • PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.

Číst více

březen: 11.; 18.; 25. | duben: 8.; 22.; 29. | květen: 6. | (vždy od 14:00 - 16:00)

Rozvoj digitálních kompetencí na 1. stupni ZŠ

 • Mgr. Hana Kuciánová
N W Z

Číst více

11. a 18. března 2024 (17:00 - 20:00), 25. března (17:00 - 19:00), 8., 22., 29. dubna (17:00 - 19:00), 6., 13. a 20. května (17:00 - 19:00)

Rozvoj digitálních kompetencí v cizím jazyce

 • RNDr. Jana Jílková, Ph.D.
W Z

Číst více

Obecné digitální kompetence: 11. 03. 2024; 14. 03. 2024 (16.00 - 18.00); Digitální kompetence v Dějepisu: 21. 03. 2024, 04. 04. 2024, 11. 04. 2024, 18. 04. 2024, 25. 04. 2024 (16.00 - 18.00)

Rozvoj digitálních kompetencí v dějepisu

 • Mgr. Marie Adamová
N Z CS

Číst více

13. března a 25. března 2024, 8. 30 - 15. 45, 27. března a 3. dubna - 8.30 - 15.00, 11. dubna - 8.30 - 14:00, 3.června - závěrečný seminář

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Mgr. Romana Šimková
 • Mgr. Hana Borovičková

Číst více