Soudobé dějiny - co, jak a proč učit?

Kurz v souladu s kurikulární reformou považuje dějepis za interpretativní předmět. Rozhodně nenabízí normativně závazné výklady moderní české historie. Hledá cesty, jak učební látku prezentovat nejen jako uzavřený soubor faktografie (určený k pouhé reprodukci), ale jako problém otevřený k řešení. Pedagogický konstruktivismus vede žáky k tomu, aby se podíleli na konstruování kulturních významů, díky čemuž se transformuje vztah žáka a učitele a jejich role ve vzdělávacím procesu je oboustranně kreativnější. V tomto ohledu metodika kurzu navazuje na stávající kurikulární dokumenty, které historické poznání charakterizují jako neuzavřené a proměnlivé (RVP G) a zdůrazňují variabilitu výkladů minulosti (RVP OV). Historie není shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek (RVP Z). Cíl dějepisného vzdělávání dle reformy nepředstavuje uzavřený soubor znalostí o minulosti, ale hlavním posláním dějepisu je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti (RVP Z). Kurz se tyto principy pokouší implementací moderních metodických postupů promítnout do školní praxe.


Tematické celky:
1) Film ve výuce soudobých dějin. Pro tento tematický celek představuje určující metodický postup práce s filmem (dokumenty i hrané fikce).  Metodika bude prezentována na válečných a poválečných dějinách 1938-1948.
2) Textový pramen ve výuce soudobých dějin. Pro tento tematický celek představuje určující metodický postup práce s textovým pramenem. Metodika bude prezentována na Československu 50. let.
3) Ikonografický materiál ve výuce soudobých dějin. Pro tento tematický celek představuje určující metodický postup práce s ikonografickým materiálem, především fotografií. Metodika bude prezentována ve vztahu k tzv. pražskému jaru a k srpnu 1968.
4) Svědectví pamětníka ve výuce soudobých dějin. Pro tento tematický celek představuje určující metodický postup práce s rodinnou pamětí, tedy didakticky aplikovaná metodika tzv. oral history. Metodika bude prezentována na období 70. a 80. let s přesahy k problematice transformace.

 


Číslo programu

E51-03-23-221

Číslo akreditace

MSMT-39883/2020-3-989

Garant

Mgr. Blanka Holešová

775 571 634
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Základní vzdělávání
  • 2. stupeň ZŠ
  • Střední a vyšší odborné vzdělávání
  • SŠ/VOŠ
Kraje
  • Zlín
Datum konání

24. května 2022, 9.00 - 13.30

Cena

700.00,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

6

icon map pin

Lektoři
  • Mgr. Petr Sedlák
  • Ph.D.

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Zlín, Potoky 267

icon map pin

MAX účastníků

15

icon map pin

Počet hodin

6

Přihlásit se