Vzdělávání dětí nadaných v mateřské škole

DVPP Rozšířená příprava

Vzdělávací program poskytuje teoretický vhled do problematiky vzdělávání nadaných dětí, koncepční a legislativní rámec problematiky. V kontextu společného vzdělávání se zaměřuje na možnosti praktické aplikace teoretických východisek a podpůrných opatření do praxe mateřské školy. Program poskytne základní přehled o vzdělávacích přístupech a strategiích práce s nadanými, o projevech nadání v předškolním věku, o aplikaci podpůrných opatření v procesu vzdělávání nadaných dětí v mateřské škole. V praktické části (workshopu) se program zaměřuje na aktivity aplikačního a činnostního charakteru se zaměřením na práci s didaktickými materiály pro nadané děti v předškolním věku, rozbor kazuistik nadaných dětí a skupinové aktivity zaměřené na tvorbu návrhů aktivit a činností pro nadané děti předškolního věku.

Teoretická část - 4 hodiny


 • Základní východiska organizace procesu vzdělávání nadaných dětí předškolního věku, možnosti podpory nadání – individualizace, diferenciace, konstruktivistické pojetí výuky. Charakteristika, principy

 • Legislativní a koncepční rámec:

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

 •       Koncepce rozvoje podpory nadání a péče o nadané MŠMT na období 2014 – 2020


 1 hodina


 • Nadané dítě – specifika osobnosti nadaného dítěte, rizika procesu vzdělávání a vývoje nadaných dětí, práce s riziky.

 • Identifikace nadání u dítěte předškolního věku, oblasti projevů nadání - oblast jemné a hrubé motoriky, intelektová oblast, oblast tvořivosti, sociální oblast a další specifické oblasti, role ŠPZ

 • Úloha rodiny při rozvoji nadání, spolupráce se školou a školským poradenským zařízením

 • Možnosti rozvíjení nadání v prostředí mateřské školy – podpůrná opatření v oblasti podpory vzdělávání nadaných dětí, pedagogické přístupy, metody. Organizace působící v oblasti podpory nadání.


3 hodiny

Praktická část - workshop - 4 hodiny


 • Skupinová práce s kazuistikami nadaných dětí – rozbor kazuistiky a návrhy  pedagogických postupů, způsobů řešení

 • Využití podpůrných opatření

 • Skupinová práce s didaktickými materiály pro předškolní věk

 • Metodika rozvoje různých druhů nadání dětí v praxi mateřské školy


Číslo programu

K88-12-20-221-02

Číslo akreditace

MSMT-27307/2019-1-861

Garant

Ing. Martina Čaputová

778 880 451
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
 • Projekty
 • APIV B
Kraje
 • Ostrava
Datum konání

23. května 2022, 9.00 - 15.30

Cena

0.00,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

8

icon map pin

Lektoři
 • Mgr. Alena Pokorná

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Ostrava, Blahoslavova 1576/2

icon map pin

MAX účastníků

30

icon map pin

Počet hodin

8

Přihlásit se