Ochutnávka metod kritického myšlení

Obsahem vzdělávacího programu je seznámení účastníků s možnostmi využití metod, technik a strategií kritického myšlení přímo ve škole, přičemž metody, techniky a strategie tvoří na jedné straně otevřený a na straně druhé i vzájemně provázaný celek. V teoretickém vhledu budou účastníci vzdělávacího programu seznámeni se základní charakteristikou kritického myšlení, dále pak s různými tradicemi a přístupy ke kritickému myšlení. Poté bude účastníkům představen základní rámec třífázového cyklu učení: evokace, uvědomění si významu, reflexe (E-U-R), jenž je pro kritické myšlení typický. Následně budou účastníci obeznámeni se zásadami promyšleného a strukturovaného užití kritického myšlení, konkrétně bude poukázáno možnosti rozvíjet samostatné myšlení žáků prostřednictvím čtení,  psaní a diskuse. Poté budou představeny aktivizující metody, a to konkrétně brainstorming, brainwritting, myšlenková mapa, kmeny a kořeny, I.N.S.E.R.T., pětilístek, diamant, předvídání před čtením, Vennovy diagramy, literární kroužky. Metody, techniky a strategie si poté účastníci vyzkoušejí dle konkrétních zadání během vzdělávacího programu a zároveň bude prováděna analýza možností, jak aplikovat metody, strategie a techniky ve vyučování. V průběžně vedených diskusích k aplikaci konkrétní metody, strategie a techniky jsou účastníky společně ohledávány jednotlivé aspekty tématu (např. hodnoty, ideje, praktické využití, otázky kladené směrem do budoucnosti, monitoring a vyhodnocení dosavadních zkušeností s uplatněním obdobných metod). Důraz je kladen u účastníků vzdělávacího programu na prožití učebních činností a jejich následnou analýzu. Účastníci jsou vedeni k utváření bezpečného prostředí a pozitivního klimatu ve škole i třídě, protože uplatňování kritického myšlení je možné právě v bezrizikovém a důvěrném prostředí při dostatečné časové dotaci a při respektování všech aktérů a s podporou aktivního zapojení žáků do učebního procesu.

 


Číslo programu

N04-03-17-221

Číslo akreditace

MSMT-20803/2020-4-579

Garant

Mgr. Marie Beranová
482 360 511
770 172 198
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Základní vzdělávání
  • 1. stupeň ZŠ
  • 2. stupeň ZŠ
  • Jazykové vzdělávání
Kraje
  • Liberec
Datum konání

23. května 2022, 9.00 - 15.30

Cena

1200.00,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

8

icon map pin

Lektoři
  • PaedDr. Renée Grenarová
  • Ph.D. et Ph.D.

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Liberec, Masarykova 28

icon map pin

MAX účastníků

15

icon map pin

Počet hodin

8

Přihlásit se