Webinář Hry v cizích jazycích

S VÁNOČNÍ TEMATIKOU - on-line MS Teams

Ve webináři se zaměříme na online hry, snadno dostupné na různých cizojazyčných webových stránkách, cílené na rozličná konkrétní výuková témata v cizích jazycích. Budeme pracovat s online deskovými hrami, online skládačkami a dalšími online aktivitami, které přizpůsobíme aktuálním didaktickým potřebám v cizích jazycích a naučíme účastníky webináře aplikovat je na jakékoliv téma potřebné k probrání. Účastníci se seznámí se sadou her využitelných pro různé účely – online univerzálními i cílenými herními plány, skládačkami, které učitelé mohou aplikovat na právě probíraná témata ve škole, na různé kategorie a konkrétní jevy. Online deskové hry i skládačky jsou doplněny ilustracemi lektorek, kreativními metodickými postupy a dalšími doplňky, které účastníkům webináře budou poskytnuty plně k dispozici.Budeme přizpůsobovat online hry potřebám žáků, probírat varianty pro menší i větší kolektivy, pro mladší a starší žáky. Budeme se zabývat prací ve dvojicích i ve skupinkách (jak v online prostředí využít nástroje pro rozdělení žáků do skupin - MS Teams, Google meet). Předvedeme si, jak při hrách využít co nejvíce potenciálu žáka, jak podporovat jeho individualitu a zároveň ho vést ke spolupráci ve třídě, k toleranci a fair play přístupu k životu.Výběr her a aktivit je koncipován tak, aby byl využitelný okamžitě ve třídě.Výběr z témat: slovesa, členy podstatných jmen, skloňování přídavných jmen, stupňování přídavných jmen, slovesné časy, vedlejší věty atd., tematické okruhy slovní zásoby A1-B2, slovotvorba, výběr z reálií cizích jazyků.Typy představovaných her aplikovaných na konkrétní výukové téma: např. slovní fotbal, pexeso, domino v různých verzích, trimina v různých tvarech, nekonečná věta, hádej, na co myslím, aktivity, bingo, pravda/lež různé varianty a další – všechny hry lektorky pozměnily a přizpůsobily konkrétním tématům ve výuce a dotvořiliy potřebné doplňkové materiály.Online deskové hry (univerzální i cílené), které budou účastníci ve webináři používat, pocházejí mimo jiné i z autorské dílny lektorek webináře.Rozpis aktivit a hodinových dotacíI. blok (90 minut)Definice a vymezení pojmů hra, aktivizační metody, typy her (30 minut)- didaktické hry pro atraktivní výuku, metody pro hravou a jednoduchou výuku- jaké cíle sledují- zkušenosti s hravými a aktivizačními postupy a metodami- příklady dobré praxe- plusy/minusyKonkrétní praktické příklady a ukázky online her, skládaček, deskových her, jejich užití (60 minut)- online hry prakticky využitelné při výuce konkrétních cizojazyčných témat- materiálové doplňky pro tyto hry přizpůsobené konkrétním aktuálním jazykovým tématůmPsychohygienická pauza (60 minut)II. blok (90 minut)Tvorba online deskových her (80 minut)- deskové hry - jak je využívat a respektovat potřeby žáků- další tipy, formy a možnosti- nové formáty deskových her- jak si vytvořit snadno vlastní deskovou hru- online hry vhodné pro výuku cizích jazyků včetně všech potřebných online nástrojů- konkrétní tipy na využití online her a naše praktické zkušenosti s nimiZávěr, evaluace (10 minut)- diskuze, zkušenosti, vyhodnocení, zpětná vazbaZáznam webináře bude umístěn na úložišti NPI ČR k opětovnému zhlédnutí po dobu jednoho týdne.


Číslo programu

S33-03-23-212-02

Číslo akreditace

MSMT-7136/2021-6-310

Garant

Mgr. Blanka Holešová

775 571 634
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Základní vzdělávání
  • 2. stupeň ZŠ
  • Jazykové vzdělávání
Kraje
  • Zlín
Datum konání

7. prosince 2021, 14.00 - 17.30

Cena

800.00,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

4

icon map pin

Lektoři
  • Mgr. Hana Urbanová
  • Mgr. Lenka Švecová

icon map pin

Místo konání

Online

icon map pin

MAX účastníků

15

icon map pin

Počet hodin

4

Přihlásit se