Brána jazyků otevřená/60 hodin - anglický jazyk A2

Jazyková úroveň A2/B1

Jazykový kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických a odborných pracovníků škol a školských zařízení. Na úrovni odpovídající A2 si budou účastníci upevňovat jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a v rámci dané úrovně budou posilovat i komunikační dovednosti. Harmonogram výuky: Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 60 hodin v 30 výukových týdnech. Učebnice řady New English File, nakladatelství Oxford University Press. Oxenden, C.: New English File Elementary + Pre-intermediate OUP.  1 lekce cca 5 týdnů, tj. 10 vyučovacích hodin. Za 60 vyučovacích hodin cca 6 lekcí včetně doplnění učiva dle vlastních doplňkových materiálů lektora.Tematický okruh č. 1 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: sloveso být v minulém čase, minulý čas sloves HAVE, GO, GET, nepravidelná slovesa

SLOVNÍ ZÁSOBA: čísla, denní rutina, slovesa

PRAKTICKÁ AJ:  orientace ve městěTematický okruh č. 2 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: there is, there are, there was, there were, minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves, some/any

SLOVNÍ ZÁSOBA: místa ve městě, dům a nábytek

PRAKTICKÁ AJ: bydleníTematický okruh č. 3 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, kolik?,,how much, how many, a lot of

SLOVNÍ ZÁSOBA: jídlo, nápoje, prázdniny, číslovky

PRAKTICKÁ AJ: V restauraci a obchoděTematický okruh č. 4 – hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: stupňování přídavných jmen – 2. stupeň, příslovce, be going to, budoucí čas

SLOVNÍ ZÁSOBA: prázdniny, místa a stavby

PRAKTICKÁ AJ: příběhy, cestování

Tematický okruh č. 5 – hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: infinitivy a slovesa, členy

SLOVNÍ ZÁSOBA: příslovce, dopravní prostředkyPRAKTICKÁ AJ: internetTematický okruh č. 6 – hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: předpřítomný čas, minulý čas prostý, tvorba otázek

SLOVNÍ ZÁSOBA: protiklady, časové údaje

PRAKTICKÁ AJ: interview Jazyk programu: čeština, angličtina


Číslo programu

I93-03-12-212

Číslo akreditace

MSMT-8282/2019-1-355

Garant

Bc. Martina Šindelářová

771 133 839
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Předškolní vzdělávání
  • Základní vzdělávání
  • 2. stupeň ZŠ
  • Střední a vyšší odborné vzdělávání
  • SŠ/VOŠ
  • Jazykové vzdělávání
Kraje
  • Praha a SČ
Datum konání

září 2021 až červen 2022; každé pondělí od 16:00 - 17:30; první výukový den 20.9.2021

Cena

6100.00,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

60

icon map pin

Lektoři
  • Mgr. Lucie Ulmanová

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

icon map pin

MAX účastníků

15

icon map pin

Počet hodin

60

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.