Skupinová intervize PrV

Digitální technologie, mezipředmětové přesahy při výuce ve vědách o Zemi

Využití digitálních technologií, mezipředmětové přesahy a rozvoj kompetencí při výuce ve vědách o Zemi

Obsah – témata programu

Program bude zaměřen na představení a možnost praktického vyzkoušení vybraných konkrétních aktivit a problémů z oblasti věd o Zemi, které využívají digitální technologie a které při realizaci rozvíjí u žáků nejen digitální kompetence, ale vedou i k pochopení geologických principů a poznatků prostřednictvím aktivního učení / řešení problému.

Aktivity budou zaměřeny na praktické příklady:


  • Využití GPS (GNSS) sensorů při pořizování dokumentace mobilním telefonem

  • Určení stáří skalního výchozu podle nalezených zkamenělin

  • Zjištění a zakreslení původní polohy Čech podle paleogeografické animace

  • Seznámení s družicovými snímky a mapování výskytu ložisek soli pomocí družicových snímků a související aktivity s mapovými aplikacemi

  • Tvorba jednoduchého plakátku působení vnějších geologických činitelů v souladu s autorským právem


Mohou být zmíněny i další možné příklady zapojení digitálních technologií a rozvoje kompetencí při výuce ve vědách o Zemi. V rámci průběžné diskuse budou moci účastníci přispět i svými tipy či návrhy.

Vzdělávací program bude zaměřen témata z přírodopisu i zeměpisu s přesahy i do dalších předmětů.

Vzdělávací cíle

Účastníci získají informace, jak mohou zařadit do výuky činnosti, při kterých budou žáci aktivně řešit vybraný problém / úkol z oblasti věd o Zemi s využitím digitálních technologií a při kterých budou rozvíjeny jejich nejen digitální kompetence.

Poznámka pro účastníky:

Na jednom počítači by měl účastník mít spuštěnou schůzku v MS Teams a současně i realizovat některé praktické aktivity – pak bude možné výřezy obrazovky s řešením zaslat jako obrázky do chatu schůzky. Výhodou bude mít v PC k dispozici takové aplikace, které by odpovídaly potřebám běžného projektového vyučování (např. Word, nějaký program na grafiku apod.).

Mobilní telefon ani tablet nejsou vhodné na praktické zapojení do programu.

Vhodné je mít po ruce mobilní telefon vedle PC, vyzkoušíme si nastavení fotoaparátu na mobilním telefonu.


Číslo programu

22-44-12-IMP-SI-PrV-01

Garant

Bc. Markéta Votavová

778 708 576
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Projekty
  • SYPO
Kraje
  • Praha a SČ
Datum konání

11. listopadu 2022, 15.30 - 18.30

Cena

0,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

4

icon map pin

Lektoři
  • Mgr. Pavel Bokr

icon map pin

Místo konání

MS TEAMS

icon map pin

MAX účastníků

9

icon map pin

Počet hodin

4

Přihlásit se