Specifické poruchy učení - prakticky

HODNOCENÍ ŽÁKŮ V CIZÍCH JAZYCÍCH

Typ vzdělávacího programu: Seminář

Anotace vzdělávacího programu:

Vzdělávací program je určený pro učitele anglického jazyka 1. a 2. stupně základních škol, kteří mají ve svých třídách integrované žáky se specifickými poruchami učení a shledávají obtížné tyto žáky hodnotit a poskytovat jim správnou zpětnou vazbu.
Vzdělávací program je rozdělen do  čtyř dvouhodinových bloků (v celkovém rozsahu 8 hodin).
Součástí všech bloků budou ukázky aktivit a testů vhodných ke zkoušení žáků se SPU a jejich analýza z hlediska cílů hodnocení. Účastníci semináře budou mít možnost sdílet svoje zkušenosti v rámci diskuze a sebereflexe.
Náplň jednotlivých bloků je následující:


První blok bude zahájen prožitkovou aktivitou, při níž se účastníci kurzu budou moci vžít do role žáka s poruchou učení při písemném testu a budou mít možnost posoudit míru zátěže a stresu, jimiž může být žák se s poruchou učení při běžném testu vystaven. V této části se účastníci kurzu dozví o základních metodách hodnocení (formativní a sumativní, normativní a kriteriální), jejich funkci a cíli. Na konkrétních příkladech testů si ukážeme, jaké výhody a nevýhody mají tyto jednotlivé způsoby hodnocení a jak mohou ovlivnit výkon a motivaci žáků s poruchami učení a stanovíme požadavky pro správné zadání testu.


Ve druhém bloku navážeme na obsah prvního bloku, přičemž se budeme zabývat klasifikací žáků s poruchami učení.  Účastníci semináře budou mít příležitost ohodnotit test fiktivního studenta s poruchami učení za využití normativního a kriteriálního způsobu hodnocení. Dále budou analyzovat vhodnost zvoleného testu pro zvoleného žáka s konkrétními symptomy a způsob zpětné vazby, kterou by učitel měl tomuto žákovi měl poskytnout.


Třetí blok bude věnován tématu sebehodnocení a bude zahájen interaktivním dotazníkem, na němž si účastníci ověří sami na sobě, jak velkou úlohu hraje sebehodnocení v jejich vlastním každodenním životě. Budeme diskutovat o tom, jak lze využít sebehodnocení k motivaci a také k nácviku metakognitivních strategií. Na konkrétních příkladech si ukážeme různé formy a způsoby sebehodnocení a možnosti adaptace pro vyučovací kontexty relevantní pro účastníky semináře.


Ve čtvrtém bloku se budeme věnovat přípravě testů pro žáky s poruchami učení s důrazem na ústní formu zkoušení s maximálním využitím vizuální podpory (obrázkových karet či obrázků). Na konkrétních příkladech zadání si ukážeme, jak lze u žáků hodnotit úroveň jazykových kompetencí v souladu s Evropským referenčním rámcem pro jazyky, a také v souladu s individuálním studijním plánem pro každého žáka. Účastníci semináře budou mít možnost připravit krátký test pro svého konkrétního žáka ve svém vlastním vyučovacím kontextu.Vzdělávací program bude veden v českém a anglickém jazyce (především praktické ukázky). Účastníci budou pracovat ve skupinách i individuálně či ve dvojicích.
Jazyk programu: angličtina a čeština.


 

Číslo programu

K24-03-20-242-01

Kód programu

K24

Garant

Mgr. Lucie Vrbová

778 972 287
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Základní vzdělávání
  • 1. stupeň ZŠ
  • 2. stupeň ZŠ
Kraje
  • Ostrava
Datum konání

26. září 2024, 9:00–15:30

Cena

1850,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

8

icon map pin

Lektoři
  • Ing. Jana Kozáková

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Ostrava, Blahoslavova 1576/2

icon map pin

MAX účastníků

25

icon map pin

Cílová skupina
asistenti pedagoga, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ

Přihlásit se