Vzdělávání dětí cizinců v praxi mateřských škol

Připravenost školského systému a jeho schopnost reagovat na měnící se podmínky ve společnosti patří mezi hlavní předpoklady úspěšné integrace cizinců. Vzdělávací program svojí tématikou odpovídá realitě související s navyšováním dětí/žáků cizinců v prostředí českých škol. Jeho obsah vychází z potřeb pedagogických a vedoucích pedagogických pracovníků, mezi které se řadí především nutnost získat právní povědomí v oblasti vzdělávání dětí cizinců a přehled o efektivních podpůrných opatřeních, která mohou při práci s dětmi cizinci využívat.

Součástí programu je seznámení se základními relevantními právními normami v aplikovatelné podobě, především se školským zákonem a navazujícími předpisy, zároveň bude představen proces, který jsou školy povinny při vzdělávání dětí cizinců zajistit. Součástí programu bude rovněž část věnovaná aktuálním informacím o možnostech podpory, např. spoluprací s krajskými úřady, orgány sociálně-právní ochrany dětí, služeb asistenta pedagoga, formou účasti v rozvojových či dotačních programech, využitím nabídky činností nestátních neziskových organizací. Prostor bude dán také řízené diskuzi na probírané téma integrace dětí cizinců do předškolního vzdělávání, postavené na typických kazuistikách a zkušenostech účastníků z jejich vlastní pedagogické praxe. Na závěr budou prezentovány vhodné a veřejně dostupné legislativní i metodické dokumenty MŠMT a NPI ČR související se vzděláváním dětí cizinců.


Číslo programu

U25-02-14-231

Číslo akreditace

MSMT-32503/2020-4-789

Garant

Mgr. Monika Holečková

773 790 782
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
 • Vzdělávání vedoucích pracovníků
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání
 • 1. stupeň ZŠ
 • 2. stupeň ZŠ
 • Střední a vyšší odborné vzdělávání
 • SŠ/VOŠ
 • Jazykové vzdělávání
 • Zájmové a neformální vzdělávání
Kraje
 • Plzeň
Datum konání

Bude upřesněno

Cena

510,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

6

icon map pin

Lektoři
 • Lektoři NPI ČR

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Plzeň, Čermákova 18

icon map pin

MAX účastníků

15

icon map pin

Počet hodin

6

Přihlásit se