Komunikace s rodiči v problémových situacích

V komunikaci s rodiči může docházet k nedorozuměním, která často vedou ke vzniku konfliktních, problémových situací a tím je následně ztěžována spolupráce školy nebo školského zařízení a rodiny. Následně je narušováno i výchovně vzdělávací působení na dítě/žáka. Vzdělávací program je rozdělen čtyř bloků:

1.blok (2 hodiny)úvod, seznámení s obsah programu,  doporučenou literaturou. Vysvětlení, jak vést rozhovor, stanovení cíle, dílčích cílů, postupu, obecný postup rozhovoru s využitím konkrétních příkladů z praxe. Postupy a způsoby řešení při nepříjemném rozhovoru, způsoby jak reagovat na nesouhlas. 2. blok (2 hodiny)seznámení s možnostmi, jak postupovat pokud je nutné kritizovat, stěžovat si. Jak postupovat, pokud chceme být přesvědčiví a vést komunikaci k stanovenému cíli. Možné postupy při kritice, řešení konfliktů. 3.blok (2 hodiny) – techniky asertivity užívané v komunikaci, asertivní reakce na nesouhlas. Stanovení priorit ve vedení rozhovoru. Modelový rozhovor – shrnutí. 4. blok (2 hodiny) – typy otázek využívaných v komunikaci. Techniky aktivního naslouchání, zásady naslouchání. Typy osobností dle způsobu komunikace a možnosti komunikace s nimi. Nonverbální komunikace (bariéry, signály nejistoty, úzkosti, nervozity, lhaní, agrese). Shrnutí, závěrečná diskuse, závěr semináře.

Programem budou průběžně prolínat konkrétní příklady z vlastní praxe při rozhovorech v problémových situacích, dále i řešení konkrétních případů podle požadavků účastníků a ukázky nonverbální komunikace.


Číslo programu

S26-01-24-222

Číslo akreditace

MSMT-7136/2021-6-310

Garant

Mgr. Marie Vránová
567 571 818
775 571 627
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Vzdělávání vedoucích pracovníků
  • SŠ/VOŠ
  • ZUŠ/SUŠ
  • DDM/SVČ/ŠD/ŠK/DM
  • Předškolní vzdělávání
  • Zájmové a neformální vzdělávání
Kraje
  • Jihlava
Datum konání

26. ledna 2023, 8.30 - 14.30

Cena

850,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

8

icon map pin

Lektoři
  • PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Jihlava, Zborovská 3

icon map pin

MAX účastníků

15

icon map pin

Počet hodin

8

Přihlásit se