Finanční řízení v praxi ředitele školy

Vzdělávací program je obsahově zaměřen na rámcový výklad finančního řízení organizace - školy, jako ekonomického subjektu. Témata: Škola jako příspěvková organizace, rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost, vícezdrojové financování. Vedení účetnictví, sestavení účtového rozvrhu, účtování o hlavní činnosti a doplňkové činnosti, účetní doklady, inventarizace. Základní ekonomické kategorie a pojmy - majetek školy, aktiva, pasíva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, náklady a výnosy, příjmy a výdaje, zisk a ztráta, odpisy, rezervy, časové rozlišení, dohadné účty a další. Účetní závěrka, účetní výkazy, jejich vzájemné vazby, orientace v jejich struktuře a obsah jednotlivých položek. Fondy příspěvkové organizace. Mzdové účetnictví, vedení personální agendy. Finanční řízení projektů. Finanční řízení a kontrolní činnost ředitele školy, fungování vnitřního kontrolního systému. Vnitřní předpisy školy. Základní legislativní rámec finančního řízení.

Vzdělávací program je vhodný pro začínající ředitele (zástupce ředitelů) škol a školských zařízení, ale i pro ostatní, kteří si chtějí upevnit znalosti v této oblasti, zdokonalit se ve své práci, chtějí sdílet a řešit konkrétní dotazy, zkušenosti a problémy nebo příklady dobré praxe.


Číslo programu

E54-01-20-222-01

Číslo akreditace

MSMT-46048/2020-5-110

Garant

Mgr. Stanislav Hejna, MBA
770 172 207
770 172 207
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Vzdělávání vedoucích pracovníků
  • SŠ/VOŠ
  • ZUŠ/SUŠ
  • DDM/SVČ/ŠD/ŠK/DM
Kraje
  • Ostrava
Datum konání

24. ledna 2023, 8.30 - 16.00

Cena

850,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

8

icon map pin

Lektoři
  • PaedDr. Dana Schönová

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Ostrava, Blahoslavova 1576/2

icon map pin

MAX účastníků

15

icon map pin

Počet hodin

8

Přihlásit se