Využití kalkulátorů ve výuce přírodovědných předmětů

Seminář je určen všem učitelům, kteří se chtějí podrobněji seznámit s možnostmi dnešních kalkulátorů, osvojit si výpočetní postupy nad rámec běžných aritmetických operací, seznámit s pokročilými možnostmi kalkulátorů talentované žáky a napomoci jim k efektivnějšímu využívání kalkulátorů.

Témata:

Historie kalkulátorů (mechanické počítací stoje, počítadla, první kalkulačky)

Současný stav (základní kalkulátory, vědecké kalkulátory a kalkulátory s přirozeným zobrazením, kalkulátory grafické, programovatelné, kalkulátory s CAS – Computer Algebra Systém), diskuse nad vhodností užití jednotlivých typů

Kalkulátory při (povinné) maturitní zkoušce z matematiky, povolené a zakázané typy dle rozsahu funkcí, užití kalkulátorů při maturitě z dalších předmětů (databáze fyzikálních a chemických konstant)

Základní početní operace s kalkulátory, priorita početních operací, výpočty RPN, nastavení kalkulátorů pro různé typy výpočtů (konfigurace displeje), konfigurace práce s goniometrickými funkcemi

Výpočty v různých číselných soustavách (binární, hexadecimální), převody jednotek

Výpočty s komplexními čísly, převod do polárních a kartézských souřadnic

Základní statistické výpočty, aritmetický průměr, rozptyl, směrodatná odchylka, další typy průměrů

Pokročilé statistické výpočty, lineární regrese, korelace, další typy regresních funkcí

Výpočty s využitím číselných tabulek, generování aritmetických a geometrických posloupností, průběhy funkcí

Finanční matematika, výpočty úroků, jistiny a RPSN, základy finanční gramotnosti

Řešení rovnic pomocí kalkulátorů, analytické a přibližné metody, Newtonova metoda

Řešení soustav rovnic a práce s maticemi

Další pokročilé funkce, symbolické a numerické integrování a derivování

Zábavné úlohy a hříčky s kalkulátory k oživení výuky

Specializovaný software pro učitele pro usnadnění výuky práce s kalkulátory (emulátory pro PC)

 

Metody používané při výuce

Frontální výuka, společná dílna, práce ve dvojicích, samostatná práce při řešení zadaných úloh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Číslo programu

K74-51-21-222

Číslo akreditace

MSMT-27307/2019-1-861

Garant

Dagmar Sobotková

731 503 728
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Základní vzdělávání
  • 2. stupeň ZŠ
  • Střední a vyšší odborné vzdělávání
  • SŠ/VOŠ
  • Zájmové a neformální vzdělávání
Kraje
  • Olomouc
Datum konání

11. listopadu 2022, 9.00 - 14.30

Cena

0,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

8

icon map pin

Lektoři
  • Mgr. David Brebera

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Olomouc, Wellnerova 25

icon map pin

MAX účastníků

30

icon map pin

Počet hodin

8

Přihlásit se