Spolupráce asistenta pedagoga a učitele

Vzdělávací program je určen pedagogům ZŠ, kde působí nebo bude působit asistent pedagoga, výchovným poradcům, asistentům pedagoga a v neposlední řadě vedoucím pracovníkům.

Obsah programu:

Právní základy s ohledem na pracovní pozici asistenta pedagoga

Definice pojmu asistent pedagoga. Pracovní náplň asistenta pedagoga, činnosti během výuky i mimo ni. Podmínky pro zřízení pozice asistenta pedagoga. Právní souvislosti zaměřené na práci asistenta pedagoga. Pracovní úvazky asistentů pedagoga a zařazení do platových tříd podle pracovní náplně. Rozdíl v rolích asistenta pedagoga a osobního asistenta. Dotazy a diskuse. (90 minut)

Vzájemné vztahy ve škole mezi asistentem pedagoga a dalšími osobami

Spolupráce a komunikace mezi asistentem pedagoga a učitelem, žáky, rodiči a vedením školy. Modelové situace zaměřené na možné konflikty a nedorozumění doprovázené příklady, jak takovým situacím předcházet a jak vhodně postupovat, pokud již nastaly. Rozdíly mezi 1. a 2. stupněm ZŠ v možnostech asistenta pedagoga, které má ohledně organizace své práce, komunikace a přípravy na přímou pedagogickou činnost. Dotazy a diskuse. (90 minut)

Přímá pedagogická činnost asistentů pedagoga a její příprava I

Přístup asistenta pedagoga k žákům s vybranými speciálními vzdělávacími potřebami i k ostatním žákům ve třídě. Ukázky metod práce asistenta pedagoga a učitele ve třídě, kde se vzdělává žák s vybraným druhem zdravotního postižení (půjde například o tělesné postižení, mentální postižení, žáka s poruchou autistického spektra, žáka s náročným chováním). Možnosti využití vybraných metodických publikací a textů zaměřených na různé oblasti podle druhů postižení a vazeb, které se dotýkají asistenta pedagoga v jeho práci. Dotazy a diskuse. (90 minut)

Přímá pedagogická činnost asistentů pedagoga a její příprava II

Využívání podpůrných opatření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení. Vhodné zapojení kompenzačních pomůcek do výchovy a vzdělávání žáků s různými druhy postižení za podpory asistenta pedagoga. Ukázky úprav učebních materiálů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci asistenta pedagoga a učitele. Dotazy a diskuse. (90 minut)


Číslo programu

F53-03-24-222

Číslo akreditace

MSMT-6488/2022-6-328

Garant

JUDr. PhDr. Dušan Fousek
567 571 837
770 146 258
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Vzdělávání vedoucích pracovníků
  • SŠ/VOŠ
  • ZUŠ/SUŠ
  • DDM/SVČ/ŠD/ŠK/DM
  • Základní vzdělávání
  • 1. stupeň ZŠ
  • 2. stupeň ZŠ
Kraje
  • Jihlava
Datum konání

14. října 2022, 9.00 - 15.30

Cena

1280,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

8

icon map pin

Lektoři
  • Mgr. Leona Šímová

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Jihlava, Zborovská 3

icon map pin

MAX účastníků

20

icon map pin

Počet hodin

8

Přihlásit se