Obrázkové kartičky v hodině angličtiny na 1. stupni ZŠ

Učíme-li děti slovní zásobu a gramatické vazby, potřebujeme používat materiály, které jsou vizuální, zábavné a jednoduché, ale které jsou také univerzální a nenáročné na přípravu. Malé obrázkové karty tato kritéria splňují beze zbytku, neboť mohou být použity jak během prezentace nového cílového jazyka, tak i během procvičováni v jedné hodině i sérii několika hodin, a jejich výroba nezabere učiteli téměř žádný čas.

Tento seminář je koncipován jako dílna a je určen začínajícím i zkušenějším pedagogům. Účastníci si rozšíří svoji zásobu aktivit o aktivity s malými obrázkovými kartičkami. Sami si jednoduché kartičky vyrobí a vyzkouší si jejich použití jak v receptivních aktivitách, které pomáhají dětem zapamatovat si význam nové slovní zásoby (např. First one to touch!, Yes or no?, Musical cards), tak i v produktivních aktivitách, jejichž cílem je nácvik správné výslovnosti a následné autentické použití cílového jazyka (např. Disappearing drill, Jazz chants, Abracadabra!, Go fish!, Ask, answer and swap!). Všechny předváděné aktivity jsou vhodné i pro třídy s většími počty žáků a lze je snadno obměňovat. Prostřednictvím několika ukázkových hodin určených pro dvě věkové kategorie (8-9 let, 10-11 let), které budou zaměřeny na rozvoj slovní zásoby a gramatických vazeb v mluvené i psané formě, se účastníci naučí seřazovat jednotlivé aktivity s kartičkami tak, aby byly respektovány základní přístupy a principy (např. multisenzoriální přístup, komunikativní přístup, mateřská metoda, sekvenční postup, respektování učebních stylů, atd.). Účastníci budou mít i příležitost si pro některé předváděné interaktivní aktivity s malými kartičkami připravit instrukce a ve skupinách si zadávání instrukcí procvičit.

Seminář bude zahájen 45minutovou teoretickou částí, v níž účastníci budou sdílet svoje zkušenosti s používáním obrázkových kartiček při výuce a pokusí se odvodit, k jakým didaktickým cílům lze kartičky ve výuce využít a v čem spočívají jejich přednosti.

Druhá část semináře bude sestávat ze čtyř 45minutových bloků. V každém bloku bude lektorkou (v roli učitelky) předvedena zkrácená verze jedné celé vyučovací hodiny s kartičkami pro věkovou kategorii 8-9 let nebo 10-11 let. Účastníci budou v roli žáků plnit jednotlivé úkoly v aktivitách zaměřených na rozvoj slovní zásoby a na procvičování gramatických vazeb v mluvené i psané formě. Předvedená hodina bude v závěru každého bloku analyzována.

Třetí část semináře s časovou dotací 90 minut bude věnována instrukcím.  Z předchozí části si účastníci vyberou dvě aktivity, jež vyžadují důkladnější přípravu ze strany učitele. Ve skupinách nejprve jednotlivé kroky při zadávání instrukcí naplánují a poté si je vyzkouší.

V závěrečné čtvrté části s časovou dotací 45 minut si každý účastník bude moci připravit plán vyučovací hodiny (s využitím obrázkových kartiček) pro svoje vlastní žáky a sdílet ho a diskutovat s ostatními.

 


Číslo programu

D25-03-12-222

Číslo akreditace

MSMT-39883/2020-3-989

Garant

PhDr. Ivana Shánilová, Ph.D.
222 122 301
775 571 608
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Základní vzdělávání
  • 1. stupeň ZŠ
  • 2. stupeň ZŠ
  • Jazykové vzdělávání
Kraje
  • Praha a SČ
Datum konání

29. září 2022, 9.00 - 15.00.

Cena

710,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

8

icon map pin

Lektoři
  • Ing. Jana Kozáková

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

icon map pin

MAX účastníků

14

icon map pin

Počet hodin

8

Program byl v tomto pololetí zrušen.