Brána jazyků otevřená/80 hodin - anglický jazyk A2

Jazyková úroveň A2

Jazykový kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Na úrovni odpovídající A2 si budou účastníci upevňovat jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a v rámci dané úrovně budou posilovat i komunikační dovednosti. Harmonogram výuky: výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 80 hodin ve 40 výukových týdnech. Učebnice řady New English File, nakladatelství Oxford University Press.  Oxenden, C.: New English File Elementary + Preintermediate. Učivo bude doplněno vlastními výukovými materiály lektora.

Tematický okruh č. 1 - hodinová dotace 15 hodin
GRAMATIKA: sloveso být v minulém čase, minulý čas sloves HAVE, GO, GET, nepravidelná slovesa, pořadí slov ve větě tázací, čas přítomný
SLOVNÍ ZÁSOBA: čísla, denní rutina, slovesa, hláskování, popis lidí, hodiny, předložky místní
PRAKTICKÁ AJ:  v hotelu, řešení problémů

 

Tematický okruh č. 2 - hodinová dotace 15 hodin
GRAMATIKA: there is, there are, there was, there were, minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves, minulý čas  prostý a průběhový
SLOVNÍ ZÁSOBA: místa ve městě, dům a nábytek, prázdniny, předložky času a místa
PRAKTICKÁ AJ: na ulici, ve městě

Tematický okruh č. 3 - hodinová dotace 15 hodin
GRAMATIKA: počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, kolik?,,how much, how many, a lot of, čas přítomný průběhový, blízká budoucnost
SLOVNÍ ZÁSOBA: jídlo, nápoje, prázdniny, letiště
PRAKTICKÁ AJ: V restauraci a obchodě, problémy v restauraci

Tematický okruh č. 4 – hodinová dotace 15 hodin
GRAMATIKA: stupňování přídavných jmen – 2. stupeň, příslovce, be going to, předpřítomný čas + yet, just, already, something, anything, nothing
SLOVNÍ ZÁSOBA: prázdniny, místa a stavby, rozdíl make a do
PRAKTICKÁ AJ: nakupování, vyprávění příběhů


Tematický okruh č. 5 – hodinová dotace 10 hodin
GRAMATIKA: infinitivy a gerundia, členy, stupňování přídavných jmen, 3. stupeň + ever, kvantifikace, too, not enough
SLOVNÍ ZÁSOBA: příslovce, zdraví, lidské tělo, město versus velkoměsto
PRAKTICKÁ AJ: dopravní prostředky, reklamace v obchodech

Tematický okruh č. 6 – hodinová dotace 10 hodin
GRAMATIKA: předpřítomný čas, minulý čas prostý, tvorba otázek, vyjádření chci-nechci
SLOVNÍ ZÁSOBA: časové údaje, předložky a příslovce, opozita
PRAKTICKÁ AJ: interview


Číslo programu

B36-03-12-222

Číslo akreditace

MSMT-13775/2021-4-538

Garant

PhDr. Ivana Shánilová, Ph.D.
222 122 301
775 571 608
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Předškolní vzdělávání
  • Základní vzdělávání
  • 2. stupeň ZŠ
  • Střední a vyšší odborné vzdělávání
  • SŠ/VOŠ
  • Jazykové vzdělávání
Kraje
  • Praha a SČ
Datum konání

září 2022 až červen 2023; každé pondělí od 16:00 - 17:30; první výukový den 26.9.2022

Cena

6600,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

80

icon map pin

Lektoři
  • Mgr. Lucie Ulmanová

icon map pin

Místo konání

pracoviště Praha a SČ

icon map pin

MAX účastníků

15

icon map pin

Počet hodin

80

Přihlásit se