Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A1

Jazyková úroveň A2

Jazykový kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastníci budou na odpovídající úrovni budovat jazykový systém a rozvíjet jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce) a kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní). V jazykovém kurzu bude systematicky budována slovní zásoba v rámci témat týkajících se každodenního života a bude procvičováno její použití včetně využití opisných prostředků. Nedílnou součástí bude procvičování správné výslovnosti. Účastníci se budou aktivně zapojovat do situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se mluví cílovým jazykem. Budou se aktivně zapojovat do rozhovorů o tématech, která jsou jim známá, o něž se zajímají nebo se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí). Texty pro čtení budou používat slovní zásobu často užívanou v každodenním životě a v práci. Účastníci budou procvičovat psaní jednoduchých souvislých textů na témata, která dobře znají nebo která je osobně zajímají. Budou psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy. Výcvik pravopisu se zaměří na vytváření srozumitelných souvislých textů s použitím správného pravopisu, interpunkce a úpravy. Harmonogram výuky: Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 60 hodin v 30 výukových týdnech. Osvědčení obdrží účastníci po absolvování celého cyklu. 

Témata výuky a dílčí hodinové dotace:

Tematický okruh č. 1 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: sloveso být, přivlastňovací zájmena, zápor

SLOVNÍ ZÁSOBA: čísla, země, předměty

PRAKTICKÁ AJ: abeceda

Tematický okruh č. 2 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: členy, množné číslo, přivlastňovací zájmena, přídavná jména

SLOVNÍ ZÁSOBA: rodina, přídavná jména

PRAKTICKÁ AJ: osobní informace

Tematický okruh č. 3 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: přítomný čas prostý, osobní zájmena

SLOVNÍ ZÁSOBA: příslovce, slovesa

PRAKTICKÁ AJ: kolik je hodin

Tematický okruh č. 4 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: příslovce, pořadí slov ve větě, can/can´t

SLOVNÍ ZÁSOBA: jídlo, zaměstnání

PRAKTICKÁ AJ: kolik to stojí?

Tematický okruh č. 5 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: sloveso být v minulém čase, minulý čas sloves HAVE, GO, GET, nepravidelná slovesa

SLOVNÍ ZÁSOBA: čísla, denní rutina, slovesa

PRAKTICKÁ AJ: jaké je datum

Tematický okruh č. 6 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: there is, there are, there was, there were, zájmena

SLOVNÍ ZÁSOBA: slovesa, hotel

PRAKTICKÁ AJ: Orientace ve městě


Číslo programu

A59-03-12-212

Číslo akreditace

MSMT-542/2019-1-108

Garant

PhDr. Ivana Shánilová, Ph.D.
222 122 301
775 571 608
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Předškolní vzdělávání
  • Základní vzdělávání
  • 1. stupeň ZŠ
Kraje
  • Praha a SČ
Datum konání

září 2022 až červen 2023; každé pondělí od 17:30 - 19:00; první výukový den 26.9.2022

Cena

6600,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

60

icon map pin

Lektoři
  • Mgr. Lucie Ulmanová

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

icon map pin

MAX účastníků

15

icon map pin

Počet hodin

60

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.