Moderní didaktické postupy ve výuce anglického jazyka

~~Kurz moderní didaktiky anglického jazyka v rozsahu 32 hodin prezenční výuky je určen vyučujícím anglického jazyka a slouží k upevnění a osvěžení znalostí a dovedností v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka.
Studium je zaměřeno na problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve všech čtyřech oblastech jazykových dovedností žáků, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a ústním projevu. V neposlední řadě přiblíží účastníkům současné trendy ve výuce AJ.
 Studium je rozděleno do tematických bloků o časové dotaci 8 vyučovacích hodin. Po každém tematickém bloku si účastníci vyberou jednu aktivitu, kterou odučí ve své třídě, zaznamenají její průběh a opatří vlastními postřehy z praxe. Tyto reflexe budou vkládat do portfolia, které si povedou v elektronické a tištěné podobě. Zpracované dílčí úkoly budou účastníci ukládat ke kontrole v elektronické podobě do elektronického prostředí EASY CLASS, kde tyto reflexe mohou společně sdílet a v době mimo prezenční výuku také spolu i s lektory komunikovat.
Kurz bude ukončen společnou diskusí účastníků s lektory, bude zhodnocen přínos studia pro pedagogickou praxi a proběhnou prezentace vybraných částí portfolia, které si účastníci vytvořili v průběhu kurzu.
Obsah tematických celků a výukových modulů: 
1.modul:
Current trends in Activating classroom language:
- efektivní kroky při prezentaci slovní zásoby; role překladu
- rozdíl mezi aktivní a pasivní slovní zásobou v odlišných metodických přístupech dle potřeb a možností žáků
- k čemu slouží znalost SERRJ
- 2hod
Exam preparation in regular classes:
- příklady efektivních aktivit zaměřených na procvičování jednotlivých typů úloh: otázky, true/false, doplňování do mezer, multiple-choise apod.
- čím se liší procvičování od testování
- 2hod
Teaching listening:
jak učíme dovednosti – přípravné aktivity, aktivity “za chodu”, následné aktivity
- uvést příklady diferenciace práce s přihlédnutím k různým potřebám
- jak může učitel přímo ovlivnit kvalitu poslechu – rychlost, síla, jazyková příprava atd.
- provázanost s ostatními dovednostmi
- I can do … úroveň podle SERRJ
-Reading
- 4hod
2.modul:
Teaching reading:
- jak učíme dovednosti – přípravné aktivity, aktivity “za chodu”, následné aktivity
- uvést příklady diferenciace práce s přihlédnutím k různým potřebám
- uvést příklady efektivních aktivit na rozvoj porozumění – hlavní myšlenky, fakta, porozumění, čtení mezi řádky, vyvození závěrů
- Top down vs Bottom up  - techniky čtení 
- provázanost s ostatními dovednostmi
- I can do … úroveň podle SERRJ
- 4hod
Teaching speaking:
- jak učíme dovednosti – přípravné aktivity, aktivity “za chodu”, následné aktivity
- uvést příklady efektivních aktivit: přesnost vs plynulost; monolog vs dialog
- uvést příklady diferenciace práce s přihlédnutím k různým potřebám
- provázanost s ostatními dovednostmi
- I can do … úroveň podle SERRJ
- 4hod
3.modul:
Teaching writing
- jak učíme dovednosti – přípravné aktivity, aktivity “za chodu”, následné aktivity
- uvést příklady efektivních aktivit od kopírování po volné psaní
-  uvést příklady diferenciace práce s přihlédnutím k různým potřebám
- provázanost s ostatními dovednostmi
- I can do … úroveň podle SERRJ
- 4hod
Teaching Literature
- dětská literatura – práce s textem
- čtení pro radost
- kulturní povědomí o literatuře anglicky mluvících zemích
- 4hod
4.modul:
Learning technologies
- pc aktivity ve výuce (Word, Excel, Power Point)
efektivní vyhledávání zdrojů na internetu (např. Wikipedie, vyhledávače); Youtube
- nástroje např.  Google a jejich používání
- e-learning nástroje (např. Moodle, easyclass)
- tvorba a ukládání videí /fotek online (např. Dropbox, Google)
- internetové (již připravené) zdroje a jejich využití pro výuku Aj
- stránky různých online aktivit, které jsou doplňkem učebnic (např. od nakladatelů)
- slovníky a jazykové pomůcky online či v aplikacích (např. English Profile, aplikace nakladateství) a hry (např. Langevo.cz)
- vlastní vzdělávání učitelů – webináře
- 4hod
Video in the English class
- jak učíme dovednosti – přípravné aktivity, aktivity “za chodu”, následné aktivity spojené se sledováním
-  příklady efektivních aktivit a technik: zmrzlý obraz, odhad z kontextu, sledování bez zvuku,
- on-line zdroje vs výuková videa
- provázanost s ostatními dovednostmi
- 2hod
Teaching Culture
- co považujeme za reálie
- kulturní povědomí o anglických mluvících zemích
- zdroje kulturních informací (literatura, internet, hudba)
-IT trends
- 2hod

 


Číslo programu

D05-03-24-222

Číslo akreditace

MSMT-20803/2020-4-579

Garant

Mgr. Zuzana Prokšová, DiS.
567 571 829
775 571 628
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Základní vzdělávání
  • 2. stupeň ZŠ
  • Jazykové vzdělávání
Kraje
  • Jihlava
Datum konání

1. listopadu 2022, 08.30 - 14.30

Cena

1970.00,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

32

icon map pin

Lektoři
  • Mgr. Jana Čadová

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Jihlava, Zborovská 3

icon map pin

MAX účastníků

10

icon map pin

Počet hodin

32

Přihlásit se