Vyhledávání, identifikace a nominace dětí s vysokým potenciálem a nadaných v MŠ

Vzdělávací program vznikl a je realizován ve spolupráci s Mensou ČR. Program navazuje na Systematický úvod do problematiky nadání pro MŠ. Představuje účastníkům problematiku vyhledávání, identifikace a nominace nadání v předškolním období, jako klíčovou oblast systému péče o nadání v MŠ. Obeznámí učitelky a vedoucí pracovníky v MŠ  s jednotlivými oblastmi procesu identifikace nadání a napomůže jim v tom, jak tento proces nastavit a jak v něm participovat. Účastníci budou systematicky a přehledově obeznámeni s  projevy nadaných dětí, se specifikými odlišnostmi vývoje těchto dětí v předškolním období v oblasti bilologické i psychické, s pojmy zvýšená senzibilita a divergentní myšlení, s typologií nadaných dětí, s metodami pedagogické identifikace nadání, spoluprací s poradnou na diagnostice nadání, komunikací problematiky vyhledávání nadání s rodiči, s kolegyněni v předškolním zařízení a vedením školy. Na základě získaných poznatků mohou účastníci začít systematicky rozvíjet oblast identifikace nadání a začlenit ji do budovaného sytému péče o nadání ve škole. V návaznosti na poslední zmíněné se účastníci seznámí s důležitostí rané stimulace a v návaznosti s pojmy myelinizace a diferenciace mozkové kůry a plasticita mozku a jejich důležitostí pro další vývoj dítěte.

Použité metody:

Přednáška, diskuse, sdílení dobré praxe, konzultace prezenční, promítání fotografií a videosekvencí ze společných aktivit dětí v MŠ.

Obsahově je vzdělávací program zaměřen na následující témata a okruhy s využitím odpovídajících organizačních a výukových forem:


 • Projevy nadaného dítěte, specifika biologického a psychického vývoje, zvýšená senzibilita, divergentní myšlení.

 • Typologie nadaných dětí, rozdíl v pojmech dítě nadané a mimořádně nadané, dvojí vyjímečnost nadaných.

 • Metody pedagogické diagnostiky nadání, vztahující se k období do šesti let.

 • Checklisty a pedagogické diagnostické škály.

 • Portfolia dětí, výledky výtvarných a jiných aktivit, jako podklad pro diagnostiku nadání a vyššího potenciálu předškoláka.

 • Aktivity vhodné pro identifikaci nadaných a dětí s vysokým potenciálem.

 • Výsledky aktivit, specifiké zájmy nadaného předškoláka.

 • Spolupráce s PPP – psychologická a speciálně pedagogická diagnostika nadání v předškolním období.

 • Mensa a identifikace nadání, NTC systém učení – Mensa pro školky.

 • Komunikace problematiky vyhledávání a identifikace nadání s ostatními učitelkami, rodiči a vedením školy.

 • Význam rané stimulace, stěžejní pojmy v kognitivním vývoji předškoláka myelinizace a diferenciace mozkové kůry a plasticita mozku.

 • Význam identifikace, nominace a diagnostiky nadání, či vysokého potenciálu dětí před vstupem do ZŠ.


Číslo programu

S24-51-12-222

Číslo akreditace

MSMT-7136/2021-6-310

Garant

Ivana Lichtenberková
775863805

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
 • Základní vzdělávání
 • 2. stupeň ZŠ
 • Systém podpory nadání (SPN)
Kraje
 • Praha a SČ
Datum konání

21. října 2022, 09:00 - 16.00;

Cena

680.00,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

8

icon map pin

Lektoři
 • Bc. Marie Čermáková

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

icon map pin

MAX účastníků

20

icon map pin

Počet hodin

8

Přihlásit se