Pedagogické hodnocení dítěte a individualizace práce v mateřské škole

Teoreticko-praktický seminář je zaměřen na účinné využívání diagnostické a evaluační aktivity v pedagogickém procesu a na to, jak s jejich pomocí přizpůsobovat vzdělávání rozdílným možnostem a potřebám dětí. Nabízí konkrétní podněty k tomu, co a jak u dítěte sledovat a hodnotit. Přináší především praktické náměty a inspirace jak postupovat, čeho si všímat a jak zachycovat poznatky o dítěti. Obsahem semináře jsou trendy a tendence současné pedagogiky z pohledu na dítě a jeho potřeby. Také se zaměříme na možnosti a způsoby výchovy a vzdělávání, na možnosti učitelů mateřských škol při sledování a hodnocení rozvoje a učení dítěte v MŠ. Podíváme se na podmínky a zásady, které se musí při sledování a hodnocení dodržovat. Účastníci se seznámí s příklady kritérií a ukazatelů pro pedagogické sledování vybraných cílových dovedností dítěte, s možnostmi využití výsledků hodnocení pro další vzdělávání dětí, s náměty pro samostatnou cílenou pedagogickou diagnostiku. Součástí programu je odborná diskuse.

Program je rozdělen do dvou částí - teoretické a praktické.

Teoretická část (3 vyučovací hodiny) zahrnuje tato témata:


 • Úvod do problematiky pedagogického hodnocení a individualizace, využití nástrojů pedagogického hodnocení jako např. pozorování, dotazníky, rozhovory, on-line záznamy, portfolia (45 minut)

 • Trendy a tendence současné pedagogiky v pohledu dítěte, jeho potřeby, možnosti a způsoby výchovy a vzdělávání, možnosti učitelů mateřských škol při sledování a hodnocení rozvoje a učení dítěte v MŠ (30 minut)

 • Diferenciace vzdělávání dětí v mateřských školách - vhodné formy (individualizovaná, individuální a skupinová práce), tvorba skupin podle různých kritérií, diferencované jednání a přístupy, diferenciace zadávání a plnění úkolů, podnětné prostředí pro různé potřeby dětí, apod. (40 minut)

 • Osobnost učitele a jeho zásadní role v individualizovaném vzdělávání (20 minut)


Praktická část (5 vyučovacích hodin) zahrnuje tato témata:

a) Postupy a nástroje pedagogického hodnocení dítěte - příklady z praxe (3 hodiny):


 • Pedagogické hodnocení s využitím vývojových řad (Metodika na podporu individualizace) + záznamy (45 minut)

 • Sebehodnocení dítěte s využitím obrázkových záznamů (30 minut)

 • Plánování činností s respektováním pedagogické diagnostiky dítěte (60 minut)


b) Osobní portfolio dítěte - účinný nástroj pro pedagogické hodnocení a individualizaci - příklady z praxe (2 hodiny)


 • Co je to osobní portfolio dítěte - definice (15 minut)

 • Diagnostické, sběrné a dokladové portfolio - význam a využití (15 minut)

 • Obsah portfolia a jeho uspořádání příklady dokladů v portfoliu (45 minut)

 • Role učitele, dítěte a rodiče při práci s portfoliem (15 minut)


Číslo programu

L44-02-18-222

Číslo akreditace

MSMT-27322/2021-5-892

Garant

Jana Řičařová
495 514 803
775 883 246
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
 • Vzdělávání vedoucích pracovníků
 • Předškolní vzdělávání
Kraje
 • Hradec Králové
Datum konání

20. října 2022, 9.00 - 15.00

Cena

920.00,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

8

icon map pin

Lektoři
 • Mgr. Iva Škaloudová

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Hradec Králové, Luční 460

icon map pin

MAX účastníků

20

icon map pin

Počet hodin

8

Přihlásit se