Teaching Tools aneb Nástroje pro učitele anglického jazyka

Seminář se bude věnovat prohloubení metodických kompetencí učitelů vyučujících anglický jazyk na 2. stupni základní školy nebo na středních školách. Zařazené aktivity prohlubují a rozšiřují konkrétní vyučovací metody a techniky vyučování cizího jazyka, které budou učitelé nejprve analyzovat, simulovat a prakticky zkoušet, a následně reflektovat z pohledu efektivity výuky s přihlédnutím k věku žáků a jejich potřeb. Účastníci budou mít v semináři prostor pro tvořivou práci, sdílení zkušeností, upevňování stávajících a vytváření nových dovedností a kompetencí. 
Obsah semináře: krátké aktivity vhodné jako zahájení warm-ups, ukončení wrap-ups; fillers – rozšiřující aktivity pro ty, co pracují rychleji; skupinová a párová práce a možnosti jejich vytváření; jazykové hry pro žáky staršího školního věku; metody a techniky vhodné pro práci se žáky staršího školního věku – autentický materiál, projektová práce, prvky CLIL, herní aktivity, video, dramatizace, píseň, příběh a jeho literární a kulturní přínos.   
Dílčí témata:
- trendy výuky 21. století (kritické myšlení, spolupráce ve skupině, komunikace a kreativita, samostatnost a sebereflexe);
- skupinové vyučování, nácvik vytváření párové a skupinové práce a zpětná vazba;
- jazykové dovednosti, jejich příprava a procvičování (poslech, porozumění, ústní projev, čtení a psaní);
- nástroje učitele: prezentace a využití nástrojů učitele k propojení jazyka s reálným životem (prvky CLIL, Portfolia a SERRJ; autentický materiál, video, hudba, literatura, kultura, a jejich adaptace pro výuku žáků staršího školního věku);
- akomodace a modifikace učebních materiálů;
- zpracování a předvádění vlastních aktivit;
- evaluace, sebereflexe, výměna zkušeností a sdílení nových poznatků.
 


Číslo programu

I06-03-24-222

Číslo akreditace

MSMT-239/2022-10-97

Garant

Mgr. Zuzana Prokšová, DiS.
567 571 829
775 571 628
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Vzdělávání vedoucích pracovníků
  • SŠ/VOŠ
  • ZUŠ/SUŠ
  • DDM/SVČ/ŠD/ŠK/DM
  • Základní vzdělávání
  • 2. stupeň ZŠ
  • Jazykové vzdělávání
Kraje
  • Jihlava
Datum konání

19. října 2022, 08.30 - 14.30

Cena

860.00,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

8

icon map pin

Lektoři
  • Mgr. Jana Čadová

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Jihlava, Zborovská 3

icon map pin

MAX účastníků

8

icon map pin

Počet hodin

8

Přihlásit se