I němčina může bavit 2

Němčina, která se na většině českých škol učí jako další cizí jazyk, patří k jazykům, po kterých dnes volá řada firem a zaměstnavatelů. Přestože je často v našich oblastech spojována bohužel spíše s negativními konotacemi, zejména s předsudkem, že je to těžký jazyk, je němčina jazyk jako každý jiný živý jazyk a má přirozeně svá pozitiva i negativa. To, co učitelům němčiny může v překonávání těchto stereotypních myšlenkových schémat pomoci, je zejména způsob výuky. Výuka němčiny nemusí totiž spočívat jen v drilování gramatických jevů a bohužel často nekonečném nezáživné opakování lexikálních jednotek. I němčinu lze učit zábavným a efektivním způsobem a rozvíjet prioritně řečové dovednosti, všeobecně komunikativní kompetenci a také schopnosti potřebné jazykové improvizace. V semináři budou představeny nejnovější teorie ohledně procesů  a efektivity učení se cizích jazyků (např. z publikací Neurodidaktik: Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen od H. Ulricha.  Neurodidaktik od M. Grein nebo od J. Gratzkeho Methodensammlung für einen kompetenzorientierten Unterricht), ovšem těžiště semináře bude spočívat zejména v prezentaci konkrétních metodických postupů, které účastníkům umožní seznámit se explicitně s novými metodami práce se slovní zásobou, gramatickými strukturami a především s  postupy výuky podporující rozvoj komunikativní kompetence ve všech jejích rovinách. Jedná se o různorodé aktivity, jejichž společným jmenovatelem je zejména možnost  aktivního zapojení celé třídy, akceptace různých učebních stylů,  podpora haptických a kinetických učebních typů a neotřelý styl práce (např. aktivity: Schattensprechen, Kugellager, Expertengruppen, Sonne, Was siehst du nicht?, Mein Lebenslauf, Wer bist du, Zip-zap, Wo war ich gestern?, Was habe ich gemacht?. Körperteile, etc.). Součástí obsahu semináře bude i prezentace příkladů moderní hudby a možnosti jejího efektivního zařazení do výuky němčiny a rovněž diskuse o problematice výuky němčiny jako dalšího cizího jazyka na českých školách, problematice aktivizace a motivace žáků a otázka role němčiny jako dalšího cizího jazyka v procesu vzdělávání českých žáků. Seminář je volným pokračováním předchozího semináře I němčina může bavit.


Číslo programu

G83-03-18-222

Garant

Mgr. Hana Černá
495 514 803
775 576 312
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Základní vzdělávání
  • 2. stupeň ZŠ
  • Střední a vyšší odborné vzdělávání
  • SŠ/VOŠ
  • Jazykové vzdělávání
Kraje
  • Hradec Králové
Datum konání

19. října 2022, 9.00 - 15.30

Cena

1100.00,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

8

icon map pin

Lektoři
  • PhDr. Marie Müllerová
  • Ph.D.

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Hradec Králové, Luční 460

icon map pin

MAX účastníků

25

icon map pin

Počet hodin

8

Přihlásit se